Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

Alleen bij ernstig overgewicht jonger dood.

[ BMI en overlijdensrisico ] Hoewel mensen met overgewicht een verhoogd risico hebben op chronische ziekten zoals hart- en vaatziekten en diabetes, geldt niet zonder meer dat ze jonger zullen overlijden. Alleen personen met ernstig overgewicht, ofwel obesitas, is gemiddeld een korter leven beschoren. Dat blijkt uit een studie waarin de gegevens werden samengevoegd van 26 onderzoeken naar het verband tussen overgewicht en overlijden.
De Amerikaanse onderzoekers hadden de beschikking over gegevens van bijna 400.000 personen uit verschillende delen van de wereld.
Uit hun analyse bleek dat mensen met obesitas een duidelijk groter risico hadden om te overlijden aan hart- en vaatziekten en kanker. Bij mensen met matig overgewicht was het beeld echter minder duidelijk: voor hen was de kans op overlijden aan hart- en vaatziekten eveneens (echter minder sterk) verhoogd, maar was het jaarlijks risico om te sterven aan kanker verlaagd.
 
[ Wat is de BMI index? ] Wanneer alle doodsoorzaken bij elkaar werden genomen, bleek het overlijdensrisico voor mensen met matig overgewicht niet hoger te zijn dan dat van mensen met een normaal gewicht (zelfs 3 procent lager). Mensen met obesitas hadden daarentegen jaarlijks een meer dan 20 procent hoger overlijdensrisico.
 
Matig overgewicht komt in Nederland voor bij 44 procent van de mannen en 30 procent van de vrouwen tussen 20 en 69 jaar.
Ongeveer 10 procent van alle personen tussen 20 en 69 jaar lijdt aan obesitas.
 
Bron: De Gelderlander, 9 maart 2005.