Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

Bedrijven doen weinig tegen verzuim

 

Bedrijven die de risico's voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van hun personeel niet langer via de overheid verzekeren maar onderbrengen bij een particuliere verzekeraar, doen dat vooral vanwege de lagere premie. Werkgevers die op deze manier 'eigenrisicodrager' worden, hebben vaak niets geregeld om langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Dat concludeert adviesbureau Van Spaendonck in de Zorg- en Inkomensverzekeringsmonitor. Het jaarlijkse onderzoek is ditmaal gebaseerd op 1750 bedrijven en instellingen.

 

Van bedrijven die er bewust voor kiezen zich privaat te verzekeren tegen gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (WGA-polis) mag volgens directeur Erik Visser van Van Spaendonck worden verwacht dat zij zich meer dan gemiddeld inspannen om langdurig verzuim van werknemers te voorkomen. 'Maar ze blijken niet meer aan preventie te doen dan bedrijven die nog via de overheid verzekerd zijn. Ze stappen vooral over om een premiebesparing te kunnen innen.'

 

Volgens Visser kan dat leiden tot 'onverantwoordelijke situaties' omdat bedrijven ten onrechte denken de risico's te hebben afgekocht. 'Zij hebben hun huidige risico's wel verzekerd, maar veel WGA-polissen hebben een korte looptijd van enkele jaren. Als zich gevallen van langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid gaan voordoen, dreigt er voor die werkgever flinke premieverhogingen.'

 

Slechts 18% van de bedrijven met een private WGA-verzekering heeft extra maatregelen genomen om langdurig verzuim van werknemers te voorkomen, zo blijkt uit het onderzoek. Bij bedrijven tot 30 werknemers is dat niet meer dan 14%. Grote bedrijven met meer dan 200 werknemers hebben in bijna 50% van de gevallen een eigen preventiebeleid.

 

Uit het onderzoek blijkt verder dat het merendeel van de WGA-polissen (62%) wordt afgesloten via assurantietussenpersonen. 'Zij moeten bedrijven wijzen op het belang van verzuimpreventie', zegt Visser. 'Maar de intermediairs pakken die rol onvoldoende op.' Volgens Visser biedt juist dit soort adviezen de tussenpersonen goede kansen om af te komen van de 'ondoorzichtige honorering via provisies' en hun verdienmodel te baseren op een uurtarief.

 

Inmiddels heeft 33% van de werkgevers de overstap gemaakt van een publieke naar een private WGA-verzekering, zo wijst de monitor uit. De verwachting is dat het aantal overstappers de komende jaren verder toeneemt, omdat voor veel bedrijven een premievoordeel te behalen is. Van de bedrijven die nu nog via het UWV bij de overheid verzekerd zijn, zegt 30% dat te doen om 'gemaksredenen'.

 

Van de bedrijven die inmiddels zijn overgestapt naar een particuliere verzekeraar blijkt 40% niets te weten van de wettelijk verplichte 'garantieverklaring voor eigenrisicodragerschap' die bij de Belastingdienst moet worden ingeleverd. Volgens Visser geeft ook deze geringe kennis en belangstelling aan dat er geen sprake is van 'een actieve opstelling' van werkgevers.

Bron: Het Financiële Dagblad - 28 april 2010

 

Daarom wijst Alpha Preventie Keuringen naast het belang van het grondig kennis nemen van de verschillen tussen publieke- en private WGA-verzekeringen, graag nogmaals op het belang om ook uw werknemers te laten screenen op gezondheidsrisico’s en hiermee bewust te kiezen voor een preventiebeleid voor uw bedrijf.
Juist daarmee kan gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid worden voorkomen. Bij Alpha Preventie Keuringen kan dit op basis van een voor elke ondernemer betaalbaar tarief. Neem voor meer informatie direct even contact met ons op.