Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

Beroerte treft vaker vrouw dan man.

De helft van de nederlanders denkt ten onrechte dat mannen een groter risico hebben op een beroerte (hersenbloeding of herseninfarct) dan vrouwen. De realiteit laat echter zien dat jaarlijks meer vrouwen dan mannen overlijden.
 
Dat blijkt uit de nieuwe gegevens van zowel onderzoeksbureau Maurice de Hond als de Nederlandse Hartstichting, die morgen op de Europese Beroerte Preventiedag, worden gepresenteerd. Cijfers van de Nederlandse Hartstichting geven aan dat de beroerte zelfs doodsoorzaak nummer 1 is bij de Nederlandse vrouw: 7336 vrouwen stierven aan een beroerte in 2003 tegenover 4664 mannen.
Totaal worden elk jaar om en nabij 36.000 Nederlanders door een beroerte getroffen.
 
Uit het onderzoek blijkt ook dat zowel mannen als vrouwen zich meer zorgen maken om getroffen te worden door kanker dan door een beroerte. Dit, terwijl hart- en vaatziekten, waartoe beroertes behoren, tot de belangrijkste doodsoorzaak horen in Nederland. Zo'n 67% geeft aan in zijn of haar omgeving (familie of in de vriendenkring) iemand te kennen die een beroerte heeft gehad. Van de mensen die een te hoge bloeddruk hebben, maakt zo'n 45% zich zorgen om zelf een beroerte te krijgen.
 
Er is een duidelijk verband tussen hoge bloeddruk en een beroerte. De meeste mensen zijn, zoals ook uit het onderzoek blijkt, hiervan wel op de hoogte maar nemen nog onvoldoende actie. Een goede aanpak om de hoge bloeddruk te verlagen, kan de kans op een beroerte verminderen. Gezond eten, regelmatige lichaamsbeweging en stoppen met roken zijn een eerste stap om de bloeddruk te verlagen.
Maar bij de mensen bij wie dit niet voldoende helpt, of die een verhoogd risico op hart- en vaatziekten hebben (bijvoorbeeld bij diabetes of een erfelijk hoog cholesterolgehalte) bieden bloeddrukverlagende medicijnen uitkomst.
 
Ruim 70% van de deelnemers in het onderzoek wil graag meer informatie over de risico's op hoge bloeddruk en het voorkomen van beroerten. Ruim 120.000 personen in Nederland leven dagelijks met de gevolgen van een beroerte.
De totale jaarlijkse kosten in de gezondheidszorg die in verband staan met een beroerte bedragen ruim een miljard euro.
 
Een beroerte kan grote gevolgen hebben voor het functioneren van de hersenen. De gevolgen kunnen zowel lichamelijk als psychisch en sociaal zijn. Naast eenzijdig krachtverlies van arm en/of been kunnen ook optreden: taal- of spraakstoornissen, uitval van het gezichtsveld van een kant en stoornissen in denken, emoties en gedrag.
 
Deze informatie staat centraal op de Europese Beroerte Preventiedag. Deze dag is in het leven geroepen door de Europese vereniging SAFE (Stroke Alliance For Europe).
 
Bron: De Telegraaf, 9 mei 2005.