Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

Nieuwsbrief december 2014

In deze editie:

- 2014 al weer bijna voorbij
- Stressverzuim kost miljarden
- Doorbraak in stamcelonderzoek diabetes


2014 al weer bijna voorbij
De tijd gaat snel wanneer men bezig is. Dit jaar 2014, is intussen weer bijna voorbij. De feestdagen komen alweer in zicht. Het was voor een aantal van onze relaties opnieuw een “roerig” jaar. Gelukkig zijn er wat meer economische lichtpuntjes voor 2015.

Graag willen wij onze opdrachtgevers bedanken voor het ook dit jaar weer mogen uitvoeren van ons unieke APK preventief medisch personeelsonderzoek en het daarmee in ons gestelde vertrouwen. Ook willen wij vanaf deze plek al onze relaties en hun medewerkers graag heel fijne kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2015 toewensen. (Klik hier voor onze kerstwens aan u)

Zoals altijd treft u ook in deze laatste APK-Nieuwsbrief van 2014 onderstaand weer enkele nuttige en leerzame artikelen aan, waarmee u wellicht uw voordeel kunt doen.


Bij Alpha Preventie Keuringen wordt veel aandacht besteed aan het signaleren en juist voorkomen van stress gerelateerd verzuim bij de medewerkers van haar relaties. Onderstaand artikel geeft hierover een helder overzicht en ook inzicht in wat de risico’s daarvan zijn voor de werkgever.

Stressverzuim kost miljarden
Ziekteverzuim is door werkstress in de afgelopen vijf jaar, acht keer zo groot geworden.
Alleen al in de eerste helft van 2014 kostte dit het Nederlandse bedrijfsleven zo’n 800 miljoen Euro, aldus ArboNed.

De overheid heeft op 3 november jl. een campagne gestart met de naam: Check je werkstress. Diverse grote organisaties doen daaraan actief mee door hun medewerkers stressworkshops aan te bieden.

Sinds 2013 is het ziekteverzuimpercentage in ons land erg laag, slechts 3,9%. Daardoor lijkt het alsof de BV Nederland erg gezond is. Echter, schijn bedriegt want wanneer je dieper in de cijfers duikt, ontdek je dat er een enorme toename is van psychisch verzuim. Dit is een direct gevolg van te lang, teveel stress. Dit is een grote kostenpost voor de werkgever want de gemiddelde verzuimduur van dit soort klachten betekent ca. 180 dagen uit de running.

Ervan uitgaande dat één verzuimdag € 250,00 bedraagt, dan kost dit de werkgever per geval zo’n € 45.000,00! En dat is nog exclusief de kosten voor inhuur van vervangend personeel!

Managers zouden vooral alert moeten zijn op medewerkers die zich zo af en toe een dagje ziek melden om bij te tanken. Kort frequent verzuim is een belangrijke indicator van stress en leidt in maar liefst 50% van de gevallen na vier jaar tot langdurig verzuim, aldus Mirjam Sijmons, directeur van ArboNed.
Bron: de Telegraaf 1-11-2014

Bij kleinere bedrijven blijkt dikwijls dat bovenstaand onderwerp nog niet erg hoog op de agenda staat. Toch lijkt het ons belangrijk om daar iets aan te doen. Alpha Preventie Keuringen kan u daarbij helpen door gedegen personeelsonderzoek voor een betaalbare prijs. Zie daarvoor ook onze website (klik hier).


Uitgaande van het gegeven dat er in Nederland nog steeds zo’n 250.000 mensen zijn die aan diabetes mellitus lijden zonder dat zij dit zelf weten, is het uiteraard logisch dat Alpha Preventie Keuringen tijdens de uitvoering van het preventief medisch onderzoek dit nogal eens tegenkomt. Wordt het ontdekt, dan boffen die deelnemers want dan worden ze voor verdere behandeling direct doorverwezen naar hun huisarts. Toch zou het geweldig zijn indien deze nare ziekte voorkomen zou kunnen worden. Onderstaand artikel geeft nieuwe hoop voor het met name voorkomen van diabetes mellitus type 1.

Doorbraak in stamcelonderzoek diabetes
Harvard-onderzoekers hebben een manier ontwikkeld om uit menselijke stamcellen miljoenen cellen te ontwikkelen. Deze kunnen de taak van vernietigde insuline producerende cellen overnemen bij diabetes Mellitus type 1.

Insuline
Mensen met diabetes type 1 spuiten dagelijks insuline, omdat hun eigen insuline producerende cellen zijn aangevallen en (deels) zijn vernietigd door het afweersysteem. Nieuwe, gezonde cellen transplanteren is een oplossing, maar hiervoor zijn miljoenen cellen nodig. En die zijn er niet.

Grote aantallen geschikte cellen
Doug Melton van Harvard University is het gelukt om vanuit menselijke embryonale stamcellen honderden miljoenen cellen te ontwikkelen. Deze nieuwe cellen zorgden voor een stabiele bloedsuiker in muizen met diabetes.

Inpakken
De onderzoekers verwachten dat ze de nieuwe cellen over twee à drie jaar gaan testen in mensen. Wel is het nodig dat er een soort “verpakking” om de cellen komt, zodat de nieuwe cellen niet worden aangevallen en vernietigd door het afweersysteem. In Nederland werkt Eelco de Koning aan de ontwikkeling van zo’n verpakking.

Genezing dichterbij
“Wat een mooie doorbraak. Het brengt genezing van diabetes dichterbij. En het sluit goed aan bij het onderzoek van het Diabetes Fonds waar Eelco de Koning van het LUMC mee bezig is. Deze doorbraak laat opnieuw zien dat onderzoek zin heeft”, zegt Hanneke Dessing, directeur van het Diabetes Fonds.
Bron: Gezondheidsnet J. Niemantsverdriet oktober 2014

Diabetes mellitus type 2, wat wij het meest tegenkomen, wordt veelal veroorzaakt door de gevolgen van een ongezonde leefstijl. Tijdens het APK-Onderzoek komt ook dit risico tijdig aan het licht en kan, indien medicamenteuze behandeling nog niet nodig is, door onze leefstijladviezen verder worden voorkomen. Dat scheelt een hoop narigheid voor die deelnemers voor hun persoonlijke toekomst en daar bent u als werkgever ook weer bij gebaat!