Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

Hartnood hoog bij vrouwen

De Hartstichting gaat met voorrang wetenschappelijk onderzoek stimuleren naar hart- en vaatproblemen bij vrouwen.
De hartnood onder vrouwen is hoog in Nederland, stelt de organisatie: “Naar schatting leeft hier een half miljoen vrouwen met een hart- of vaatziekte, vaak zonder het zelf te weten.” Dat leidt elke dag tot 57 sterfgevallen en ca. 440 (vaak totaal onvoorziene) ziekenhuisopnamen.
Want hart- en vaataandoeningen bij vrouwen worden volgens de Hartstichting nog altijd ernstig miskend, ook al ligt het sterftecijfer met jaarlijks 26.000 zelfs iets hoger dan onder mannen.

Klachten
“Klachten als vermoeidheid of hartkloppingen worden niet alleen door vrouwen zelf, maar ook door hun (huis)artsen toegeschreven aan onder meer overgangsklachten, stress of burn-out.”

Campagne
Vandaag start de Hartstichting daartoe een landelijke campagne. Doel is, af te rekenen met tal van ingeslepen misverstanden rond vrouwelijke voortekenen van naderend hartfalen en geld in te zamelen voor gericht wetenschappelijk onderzoek. Floris Italianer, directeur van de Hartstichting: “Tot nu toe lag in het wetenschappelijk onderzoek dikwijls de focus op de man met een hartziekte. Dat willen we corrigeren.”

Inzicht
“Onze campagne moet leiden tot meer inzicht in vage klachten en voortekenen bij vrouwen, maar ook het beter in kaart brengen van hun erfelijke aanleg en het ontwikkelen van nieuwe tests waarmee patiënten en artsen sneller en eerder hart- en vaatziekten kunnen vaststellen of uitsluiten. Een ding is duidelijk: het eerder herkennen van hart- en vaatproblemen redt zonder twijfel het leven van vele vrouwen.”

Voortekenen
"Signalen dat er iets mis is met hun hart zijn bij vrouwen vaak anders of althans vager dan bij mannen", stelt woordvoerster Frederique Hermie. “Vrouwen en mannen verschillen ook in dit opzicht duidelijk van elkaar. Wanneer een vrouw getroffen is door een hartinfarct blijkt achteraf vaak dat zowel de vrouw zelf, haar omgeving alsook de dokter niet wist dat de klachten voortekenen waren van iets ernstigs.”

Kosten
De Nederlandse bevolking bestond vorig jaar uit 3,2 miljoen vrouwen van boven de 50 jaar (de leeftijd waarop voor veel vrouwen de overgang begint). De kosten voor vrouwen met een hartziekte worden thans begroot op ca. 4,5 miljard euro.
Bron: de Telegraaf 31 aug. 2015

Alpha Preventie Keuringen geeft al jaren extra aandacht aan dit onderwerp tijdens de uitvoering van de PMO's. Het is inderdaad een belangrijk item en verdient extra onderzoek. (Redactie)