Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

Het APK©Audiometrie- en Visusonderzoek
Bij veel werkgevers komen werksituaties voor waarbij risico's bestaan op een teruggang in het vermogen om goed te kunnen horen en/of zien. Denk daarbij bijv. aan schadelijke stoffen, een te hoog geluidsniveau in werkomgevingen, beeldschermwerk, etc. Ook voor medewerk(st)ers die veel buitenshuis actief zijn is het nuttig om het gehoor- en gezichtsvermogen periodiek te controleren om te voorkomen dat zij bijv. in het drukke verkeer of bij andere activiteiten buitenshuis, onnodige risico's lopen.

Bij onze relaties is gebleken dat er behoefte bestaat aan een keuringsmethode waarbij simpelweg wordt vastgesteld of de medewerk(st)er goed kan zien en/of horen, of niet. De resultaten van zo'n onderzoek kan aan de bedrijfsarts of door de gekeurde persoon aan de eigen huisarts worden doorgegeven, die dan zelf voor verdere verwijzing kan zorgdragen. Daarvoor maken wij dan een eerste selectie.

Daartoe heeft Alpha Preventie Keuringen een methode ontwikkeld waarin op professionele wijze in circa 15 minuten per persoon het antwoord hierop wordt vastgesteld. Deze keuring wordt, net als de andere keuringsprodukten van Alpha Preventie Keuringen, strak geprotocolleerd, op de werklocatie uitgevoerd en is zoals u dat van ons gewend bent, zeer concurrerend in prijs.

Deze nieuwe methode, het "APK©Audiometrie- en Visusonderzoek" wordt, voor wat betreft het audiometriegedeelte, uitgevoerd met gebruikmaking van professionele tonale audiometrische apparatuur. Het visusonderzoek wordt uitgevoerd met gebruikmaking van de "Snellen" visuskaart. Voor lezen en beeldschermwerk worden daarvoor geschikte leeskaarten gehanteerd.

Indien gewenst kan intussen ook voor één afzonderlijk onderdeel gekozen worden.