Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

Nieuwe richtlijn helpt bedrijfsarts bij hartfalen

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) heeft een richtlijn gepresenteerd voor de begeleiding van werknemers met een ischemische hartziekte. Deze groep werknemers kampt met een hoog verzuim en een grote instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

De richtlijn moet bedrijfsartsen sturing geven bij de re-integratie van werknemers met deze ziekte. Ook helpt de richtlijn bedrijfsartsen bij het voorkomen van een verergering van de aandoening. Het Kwaliteitsbureau NVAB heeft de richtlijn in de praktijk getoetst: twintig bedrijfsartsen hebben de uitvoerbaarheid getoetst bij 79 werknemers. De resultaten van de test zijn ook in de richtlijn verwerkt.

Ischemische hartziekte ontstaat als gevolg van vernauwingen van de kransslagaderen rond het hart. Hierdoor is er een verminderde toevoer van bloed naar het hart. Als gevolg daarvan krijgt het hart te weinig zuurstof. Hart- en vaatziekten zijn met een aandeel van ruim 30 procent de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. Van de hart- en vaatziekten is een derde een ischemische hartziekte.

Werknemers met de hartziekte worden - gezien de aard van de aandoening - vaak begeleid door de bedrijfsarts. Die inventariseert de beperkingen van de werknemer als gevolg van de ziekte. Ook kijkt hij naar factoren die de werkhervatting belemmeren en de aandoening verergeren en grijpt hij zo nodig in. De bedrijfsarts stemt zijn beleid af op dat van het hartrevalidatieteam, de cardioloog en/of de huisarts.
Bron: Arboplus - Nieuws.