Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

 Tekst nieuwsbrief april 2010

In deze editie:

- Gezondere leefstijl moeilijk haalbaar
- Straks vereenvoudiging verplichte R.I.&.E voor kleinere bedrijven
- Ziekteverzuim door RSI blijft stijgen
- Minimaal vier keer per dag koffie goed voor hart
- Rauwe groente lijkt beroerte te voorkomenHet lukt Nederlanders nauwelijks om gezonder te gaan leven. 
Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een steekproefonderzoek dat dinsdag is gepresenteerd. Hieruit blijkt dat bijna 1 op de 2 mensen onvoldoende beweegt, ruim 1 op de 10 ernstig overgewicht heeft, 1 op de 10 te veel alcohol drinkt en ruim 1 op de 4 personen rookt.
Nederlanders boeken de laatste jaren nauwelijks winst bij het streven naar een gezondere leefstijl. Zo is er in 2009 geen verbetering in het aantal mensen dat voldoende gezond beweegt. Het percentage mannen met ernstig overgewicht was sinds het begin van de waarneming niet eerder zo hoog. De afname in de laatste jaren van het percentage zware drinkers stagneert nu.
Een positieve ontwikkeling is dat over een wat langere periode bekeken het aantal rokers licht blijft dalen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Bron: Ned. Hartstichting 16 maart 2010

Soms helpt het de motivatie om gezonder te gaan leven, indien het indirect wordt aangepakt. Zo meldt het Pharmaceutisch Weekblad een geval van een vrouw die veel te zwaar was en op haar gezondheidsrisico's werd gewezen. Ze bleek echter nauwelijks geïnteresseerd in gezonder leven of medicatie.
 
Maar wat bleek wel te werken? Haar man had tien jaar terug een motorfiets gekocht om samen tochtjes mee te maken. Daarvoor had zij een speciaal pak laten maken, waar zij nu voor geen meter meer in paste. Zij wilde toch weer met haar man gaan toeren en besloot daartoe af te vallen. Via de sportschool lukte dat en kon zij haar pak weer aan en toert zij nu weer lustig rond. 
Hoezo cardiovasculair risico?

Toch is het daarom niet zo verwonderlijk dat Alpha Preventie Keuringen tijdens de uitvoering van preventief medisch personeelsonderzoek, regelmatig mensen tegenkomt met o.m. een verhoogde bloedglucosewaarde. Tijdens ons onderzoek wordt dan ook altijd vastgesteld of de deelnemer mogelijk erfelijk belast is met risico's op hart- en vaatziekten en suikerziekte.

Bij het Diabetes Fonds vonden wij een nuttige zelftest om geheel vrijblijvend te controleren of u zelf mogelijk erfelijk belast bent met risico’s op diabetes type II, de meest voorkomende vorm van suikerziekte. Klik hier 

Kijk hier eens op hoe u er zelf voor staat. Ook als dat bij u niet het geval is, dan loont het toch om diabetes in een vroegtijdig stadium op te sporen bij uw medewerkers. Dat vermindert voor hen de kans op ernstige complicaties in een later stadium en kan uw onderneming op den duur een boel kosten schelen. Laat uw medewerkers daarom op een betaalbare wijze, preventief door ons onderzoeken op deze gezondheidsrisico's.


Straks vereenvoudiging verplichte R.I.&.E voor kleinere bedrijven.
Werkgevers met maximaal 25 werknemers hoeven vanaf 1 januari 2011 geen deskundige meer te betrekken bij het opstellen en evalueren van risico’s in hun bedrijf. Dat mag overigens alleen als zij gebruik maken van een erkend systeem voor Risicoinventarisatie en Evaluatie van de branche.

Ook moeten werknemers vanaf 1 januari 2011 de Risicoinventarisatie van hun bedrijf kunnen inzien. De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een daartoe strekkend wetsvoorstel. De werkgever beschrijft in de Risicoinventarisatie en Evaluatie o.m. de arbeidsrisico’s die het werk met zich mee kan brengen en de maatregelen die het bedrijf daartoe neemt. Elke werkgever is verplicht een Risicoinventarisatie en Evaluatie op te stellen. Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden.

De vereenvoudiging van de Risicoinventarisatie verlaagt hiermee de administratieve lastendruk voor kleine werkgevers. Bedrijven die gebruik maken van een standaard model voor het opzetten van de Risicoinventarisatie zoals in de cao opgenomen, hoefden al geen toetsing meer te laten uitvoeren door een deskundige. De ministerraad heeft er nu mee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron: szw

 
Het ziekteverzuim door werknemers als gevolg van RSI blijft stijgen.
In 2009 veroorzaakte RSI in totaal 37.794 verzuimdagen. Dit betekent een stijging van meer dan 3 procent ten opzichte van 2008.
Een en ander blijkt uit een onderzoek van het Expertisecentrum RSI van Arbo Unie onder ruim 17.000 aangesloten bedrijven in het kader van de Internationale RSI Awareness Day in februari jl.
Het onderzoek toont aan dat RSI, (Repetitive Strain Injury, ook wel muisarm genoemd. red.) een verzamelterm voor arm-, nek- en schouderklachten, allerminst als een modeziekte kan worden beschouwd. In 2007 leidde RSI nog tot 34.335 verzuimdagen, in 2008 was het aantal verzuimdagen opgelopen naar 36.631. In 2009 stond de teller op 37.794. Veelvoorkomende diagnoses zijn, de tenniselleboog en het rotator cuff syndroom. Per jaar levert RSI bedrijven een kostenpost op van zo’n kleine 30 miljoen Euro.

Bron: Arbo Unie maart 2010

Veel van die problemen worden veroorzaakt door een verkeerde houding achter het beeldscherm of te lang (langer dan 2 uren achtereen) achter het beeldscherm te werken. Maar met een eenvoudige maatregel als rechtop op de stoel achter het beeldscherm te gaan zitten en op uw houding te letten, met de stoel op de goede hoogte ten opzichte van het bureaublad, kan al veel RSI-ellende voorkomen worden. Dikwijls helpt het al om uw medewerkers hier met enige regelmaat op te (laten) wijzen.

 
Minimaal vier keer per dag koffie goed voor hart.
Uit een grootschalig Amerikaans onderzoek is gebleken dat mensen die vier of meer koppen koffie per dag drinken, minder kans op hartritmestoornissen hebben. De kans om in het ziekenhuis te worden opgenomen wegens hartritmestoornissen was zelfs 18 procent minder. Werden er één tot drie koppen koffie gedronken, dan was er een verlaging in risico te zien van 7 procent.
Maar let op! De onderzoekers benadrukken dat het onderzoek niet betekent dat mensen koffie moeten drinken om hartritmestoornissen te voorkomen. De uitkomst ondersteunt volgens hen wel het idee dat mensen met hartritmestoornissen of met het risico daarop, koffie niet hoeven te laten staan.
Aan het onderzoek hebben ruim 130.000 mannen en vrouwen meegedaan. Tien jaar lang hebben de onderzoekers het aantal ziekenhuisopnamen in deze groep bijgehouden.
Bron: NU.nl maart 2010
 
Rauwe groente lijkt beroerte te voorkomen.
Door het eten van bijna drie ons rauwe groente en fruit per dag vermindert het risico op het krijgen van een beroerte met ruim 33%. Maar als de groenten worden gekookt of het fruit wordt bewerkt, geeft dat geen positief effect op het voorkomen van beroertes.
Voor dit onderzoek werden tien jaar lang ruim 20.000 mannen en vrouwen gevolgd. Een deel van hen at dagelijks veel ongekookte groente en vers fruit. Er is nog niet onderzocht of sommige groentes beter zijn dan andere.

Bron: NU.nl maart 2010

Afgezien van het mogelijke positieve effect op ons hart en vaatstelsel is het eten van rauwkost ook goed voor de peristaltiek (door samentrekking veroorzaakte voortbeweging van de darminhoud. red.) van het maag-darmkanaal. Het levert ons o.m. de benodigde vezels die helpen om dit deel van het lichaam gezond en schoon te houden.