Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

Tekst nieuwsbrief april 2012

- Forse toename aantal diabetespatiënten verwacht!

- Onderzoek naar kleurenblindheid vanaf nu ook mogelijk bij Alpha Preventie Keuringen.

 


 

Forse toename aantal diabetespatiënten verwacht!
De  Nederlandse Diabetes Federatie stelt op basis van nieuwe ramingen, die 30 maart jl. in Utrecht werden gepresenteerd, dat in 2025 het aantal diabetici van nu 740.000 patiënten, zal zijn verdubbeld. De verwachting is dat dan 1,4 miljoen mensen lijden aan suikerziekte.
De stijging van het aantal mensen met diabetes type II wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de forse groei van het aantal obese mensen. (BMI > 30)
Minister Schippers vindt dat er alles aan moet worden gedaan om die groep mensen zo goed mogelijk mee te laten doen in de samenleving. De verwachting is dat 73% van deze mensen minstens ook nog één andere, met diabetes samenhangende aandoening heeft zoals hart- en vaatziekten of nieraandoeningen, waardoor het complicatierisico van de diabetes nog aanzienlijk wordt vergroot.
Ramingen geven aan, dat de aan deze ziekte gerelateerde behandelkosten eveneens explosief zullen stijgen van 2,5- naar 4 miljard euro per jaar! Ook het ziekteverzuim zal daardoor toenemen. Diabetici verzuimen in vergelijking met gezonde mensen het dubbele aantal dagen van hun werk.

Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de SER wil o.m. dat er vooral naar preventie wordt gekeken.
Bron: de Stentor 21-3 2012

Al jarenlang benadrukt Alpha Preventie Keuringen het belang van dit preventief onderzoek omdat door het bewust maken, om juist te kiezen voor een goede levensstijl, het dikwijls mogelijk is om medicalisering van deze ziekte sterk te beperken, zo niet te voorkomen. Ook hieruit blijkt opnieuw dat regelmatig preventief medisch personeelsonderzoek, zoals Alpha Preventie Keuringen dit aanbiedt voor uw werknemers, feitelijk noodzakelijk is. Daarmee wordt onnodig langdurig verzuim en daarmee hoge kosten, voor u voorkomen. Neem voor meer informatie even contact met ons op.

Kleurenblindheidsonderzoek vanaf nu ook mogelijk bij Alpha Preventie Keuringen.
Op verzoek van relaties hebben wij besloten om onze module APK-Audiometrie en -Visusonderzoek, uit te breiden met een nieuw onderdeel, t.w. onderzoek op kleurenblindheid.
In diverse branches blijkt het zinvol te zijn om ook daarop onderzoek uit te voeren. Denk daarbij onder meer aan installatiebedrijven, waar het veilig gebruik en het verwerken van de juiste kleur draden en kabels noodzakelijk is, maar ook bij drukkerijen, waar het kunnen beoordelen van de (PMS)kleuren van het drukwerk belangrijk is, daarnaast bijvoorbeeld ook voor piloten, politieagenten, schilders, etc.
Tijdens ons visusonderzoek wordt vanaf nu desgewenst mede vastgesteld of uw werknemers kleurenblind zijn, of niet. Blijkt dit zo te zijn, dan wordt voor aanvullend vervolgonderzoek verder doorverwezen.

Vanaf nu kan dit belangrijke onderdeel naadloos in ons onderzoek meegenomen worden.
Dus, blijkt uit de RI&E en het Plan van Aanpak dat kleurenblindheid een rol kan spelen in gezondheidsrisico's uit arbeid bij uw onderneming, dan bent u bij Alpha Preventie Keuringen op het juiste adres om dit onderzoek aspect voor uw werknemers mede vast te laten stellen. Neem voor meer informatie vrijblijvend even contact met ons op.