Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

Tekst nieuwsbrief april 2013

In deze editie:

- Hart- en vaatziekten (hartinfarct)

- Gevolgen beroerte op jonge leeftijd

- Prostaatkankeronderzoek door keuringsbedrijvenHart- en vaatziekten (onderwerp: hartinfarct)
Alpha Preventie Keuringen screent tijdens de uitvoering van het APK-Basisonderzoek, o.m. naar eventueel bestaande risico’s op complicaties van hart- en vaatziekten, zoals bijvoorbeeld het hartinfarct.
Tijdens de uitvoering van ons onderzoek krijgen wij min of meer regelmatig de vraag wat een hartinfarct nu eigenlijk is.
Op het internet troffen wij een kort, (zeker niet volledig maar wel voor de leek begrijpelijk) animatiefilmpje aan, wat een beeld geeft van deze ernstige hart- en vaatziektecomplicatie. (klik hier)
Bron animatiefilm: Gezondheidsnet

Met ons APK-Onderzoek streven wij ernaar om juist deze ernstige complicaties, tijdig te voorkomen.Beroerte
Zoals wij u in eerdere nieuwsbrieven al berichtten, komt een beroerte steeds vaker al op jongere leeftijd voor. Tot nu toe werd gedacht dat de levensverwachting bij deze jongeren gunstiger was dan bij ouderen. Uit onderstaand onderzoek blijkt dat deze gedachte toch niet juist is! (red.)


Gevolgen beroerte op jonge leeftijd ernstiger dan gedacht
Mensen die voor hun 50e een beroerte krijgen hebben een vrij gunstige levensverwachting, zo wordt algemeen aangenomen. De prognose blijkt echter minder gunstig dan gedacht. Dat tonen onderzoekers van het UMC St Radboud aan in het Journal of the American Medical Association (JAMA).

'Jonge' patiënten die een beroerte overleven, hebben zelfs decennia later nog een verhoogde sterftekans; gedurende 20 jaar is de sterftekans bijna vier keer hoger dan bij leeftijdsgenoten die geen beroerte hebben gehad.

Wereldwijd overlijden elk jaar 6 miljoen mensen aan een beroerte. Hoewel vooral oudere mensen het slachtoffer worden van deze aandoening, doet ongeveer 10 procent van alle beroertes zich voor bij mensen tussen de 18 en 50 jaar.
Alleen al in Nederland komt deze ernstige complicatie circa 135 keer per dag voor. Dat betekent dat in ons land elk jaar een kleine 5000 “jongere” mensen door een beroerte worden getroffen! (red.)

Sterftekans
"De sterftekans na een beroerte is bij 'young strokes' inderdaad lager dan bij oudere patiënten", zegt onderzoeker Loes Rutten-Jacobs.

"Maar oudere patiënten hebben alleen al vanwege hun gevorderde leeftijd een hogere sterftekans. De lange termijn sterftekans van de young stroke patiënten is nooit vergeleken met mensen met dezelfde leeftijd en geslacht zónder beroerte. En dat is wat wij in de FUTURE-studie nu voor het eerst wel hebben gedaan."

Onderzoek
In deze studie werden ruim 1000 patiënten gevolgd, die met een beroerte op jonge leeftijd tussen 1980 en 2010 het UMC St Radboud bezochten. Gedurende het onderzoek is 20 procent van die patiënten overleden. Meer dan de helft van hen is overleden aan vaatproblemen. Dit wijst erop dat onderliggende vaatproblemen waarschijnlijk de beroerte hebben veroorzaakt en daarna gewoon zijn blijven doorsluimeren.

Veel onderzoek naar beroertes en ook het beleid daarop is afgestemd op oudere patiënten. Daarom is onderzoek bij jongere patiënten ook van zo'n groot belang. Een beroerte heeft een enorme impact op het leven, zeker bij relatief jonge mensen. Meer onderzoek is dan ook noodzakelijk.
Bron: GezondheidsnetProstaatkankeronderzoek door keuringsbedrijven
Al in 2007 hebben wij in een van onze nieuwsbrieven uitgelegd, dat het uitvoeren van een PSA-onderzoek om eventuele risico’s op prostaatkanker te ontdekken, zodanige consequenties voor u kan hebben, dat wij deze test bewust niet in ons onderzoek hebben opgenomen.

Enkele jaren later heeft de Nederlandse overheid besloten dat arbodiensten en keuringsbedrijven dit prostaatonderzoek niet langer mogen uitvoeren. Een beslissing waar Alpha Preventie Keuringen ook nu nog steeds achter staat.

Ons standpunt was en is dat er pas PSA-onderzoek zou moeten plaatsvinden, indien er sprake is van prostaat gerelateerde klachten. Pas als die er zijn, kan als eerste de huisarts een PSA-onderzoek in combinatie met een inwendig onderzoek (rectaal touché) uitvoeren.

Toch leeft de vraag om PSA-onderzoek mee te nemen in onze APK-Onderzoeksmodules, onder onze relaties nog steeds. Reden voor ons om aan dit onderwerp toch weer opnieuw aandacht te geven.

Indien, zoals bij ons regelmatig gevraagd, u toch wilt weten of zo’n onderzoek voor u wellicht nuttig zou kunnen zijn, dan kunt u de volgende informatiebron raadplegen.

De SWOP, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Prostaatkanker te Rotterdam, heeft een nuttige en leerzame prostaatwijzer gemaakt. Dit is volgens ons een prima instrument om voor uzelf vast te stellen of u zo’n PSA-onderzoek zou moeten laten uitvoeren of niet.

Door hiernaast te klikken op (prostaatwijzer) komt u er vanzelf op uit. Mocht de uitkomst aanleiding geven voor verder onderzoek, maak dan een afspraak met uw huisarts en neem de uitkomst van deze wijzer mee. Uw huisarts kan u dan verder helpen.

Wij hopen hiermee veel van onze relaties een zinvol advies en wellicht wat meer duidelijkheid over dit wat lastige onderwerp te hebben gegeven.