Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

Tekst nieuwsbrief april 2007

Ons eerste nieuwsbericht 
Vandaag lanceren wij voor de eerste maal onze elektronische nieuwsbrief. Graag willen wij u langs deze weg met enige regelmaat (een- of tweemaandelijks) op de hoogte houden van nieuws en wetenswaardigheden, die te maken hebben met het voorkómen van onnodig (langdurig) ziekteverzuim. Daarnaast willen wij u nuttige tips ten behoeve van de gezondheid van u en uw personeel aanreiken. 

In deze periodiek verschijnende nieuwsbrief willen wij onderwerpen selecteren die voor u wellicht interessant zijn. Deze onderwerpen, al dan niet voortkomend uit de media of uit onze eigen organisatie, willen wij graag aan u doorgeven. Wij hopen u op deze manier van nuttige informatie te kunnen voorzien waarmee u als werkgever uw voordeel kunt doen.

In eerste instantie willen wij u hier vandaan ook direct een mogelijkheid geven om onze informatieve website te bezoeken. Hiervoor kunt u deze link aanklikken websiteAPK of rechtsboven in de nieuwsbrief op ons logo klikken. Deze laatste optie, het klikken op ons logo, blijft ook in nieuwe edities van deze nieuwsbrief bestaan. Want ook op onze website worden van tijd tot tijd nieuwe onderwerpen weergegeven.


Onderzoek naar prostaatkanker 
Het lijkt de laatste tijd wel "hot news". Steeds meer keuringsbedrijven bieden hun cliënten een PSA-test (prostaatkanker) aan. Het gevolg is dat ook Alpha Preventie Keuringen de laatste tijd vanuit de markt regelmatig aanvragen krijgt voor het uitvoeren van zo'n PSA-test. 

Alhoewel deze PSA-test op zichzelf eenvoudig uitvoerbaar is, zijn wij daar op voorhand zeker geen voorstander van. Want de uitslag, hoe nauwkeurig de test ook wordt uitgevoerd, biedt relatief weinig zekerheid en kan daarmee gemakkelijk leiden tot onnodige onrust bij de geteste persoon. 

Het RIVM geeft in het Nationaal Kompas Volksgezondheid naar onze mening op een goede wijze weer waarom men, wanneer er géén prostaatgerelateerde klachten bestaan, deze PSA-test dan ook niet zou moeten uitvoeren. Graag verwijzen wij u naar deze helder gedocumenteerde pagina van hun website voor aanvullende informatie. Klik hier: PSA-test?. 

Hierin staat kort en bondig maar ook voor de leek begrijpelijk, het hoe en waarom weergegeven. Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, dan zijn wij uiteraard graag bereid deze voor u te beantwoorden.