Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

Tekst nieuwsbrief april 2009

Kredietcrisis

Bij een toenemend aantal bedrijven en organisaties in diverse branches, moet vanwege de economische tegenwind de broekriem wat worden aangehaald. In de praktijk betekent dit, dat vacatures dikwijls niet meer worden ingevuld. De overgebleven medewerkers dienen de taken van de verdwenen collegae erbij te nemen en dat trekt uiteraard een extra wissel op die medewerkers.

Bij bedrijven en organisaties waar dit speelt wordt er soms niet voldoende bij stilgestaan, dat los van de geestelijke druk onder de resterende medewerkers, wegens het al dan niet gedwongen vertrek van de "oude" collega's, ook meer energie nodig is om de extra taken die men toebedeeld krijgt, uit te voeren. In die omstandigheden is het juist belangrijk om ook stil te staan bij de gezondheid van deze mensen die in de nieuw ontstane situatie, hun bedrijf of organisatie draaiend moeten houden.

Door het uitvoeren van een relevant preventief medisch onderzoek en/of werkbelevingsonderzoek, om de gezondheidstoestand van deze, voor de onderneming belangrijke mensen te onderzoeken, kan veel schade voorkomen worden. Toch wordt vaak niet gekozen voor zo'n gezondheidscheck van die medewerkers, doorgaans vanwege de slecht in te schatten hoge kosten.

Dat kan ook anders: Alpha Preventie Keuringen kan door haar unieke keuringsmethode, juist in deze situaties voor een betaalbare prijs een belangrijke bron van kosten en zorgen voor de werkgever uit handen nemen en voorkomen dat mensen onnodig langdurig gaan verzuimen. Want daar is niemand bij gebaat.

Heeft u al eens eerder overwogen om een dergelijk onderzoek voor uw personeel uit te laten voeren, aarzel dan niet langer en kijk even op onze informatieve website klik hier of neem  nu even contact op. Wij kunnen u dan vrijblijvend verder informeren over deze te nemen stap.