Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

Tekst nieuwsbrief april 2016

In deze april editie:

- Je hart in eigen hand


Na in de eerste editie van 2016 van onze nieuwsbrief de nadruk gelegd te hebben op het probleem van de nog steeds onderbelichte herkenning van hart- en vaatziekten bij vrouwen, willen wij in deze editie wat meer recente informatie geven over deze ziektebeelden, bij vrouwen alsook bij mannen.

Heel belangrijk want in 2012 waren er in Nederland, schrik niet, 374.724 ziekenhuisopnames en stierven ruim 39.000 mensen aan de gevolgen van hart- en vaatziekten. (Bron: Nederlandse Hartstichting) Veel kan men er zelf al aan doen. Dus hopen wij dat ook u hier uw voordeel mee doet.

Tijdens de uitvoering van ons preventief medisch APK-Onderzoek, komen bestaande risico's op complicaties van de in deze nieuwsbrief genoemde ziektebeelden vroegtijdig aan het licht, waardoor direct kan worden ingegrepen en door behandeling complicaties worden voorkomen. Een waardevolle zaak voor zowel werkgever als werknemer. Voor meer informatie, kijk op (klik hier).  (redactie)


Je hart in eigen hand
Wat kun je zelf doen om je hart zo gezond mogelijk te houden? Waardevolle en eenvoudige tips voor mannen én vrouwen. Neem even enkele minuten de moeite om dit artikel door te lezen.

Roken
30 procent van de nieuwe gevallen van coronaire hartziekten (hartziekten veroorzaakt door vernauwde kransslagaderen) en 19 procent van de nieuwe gevallen van beroerten zijn het gevolg van roken, volgens cijfers van de Nederlandse Hartstichting. Vanaf 65 jaar hebben rokers bovendien zo’n een- tot tweemaal grotere kans op sterfte aan een hartziekte.

Stoppen met roken
Het is echter nooit te laat om te stoppen, want ook op oudere leeftijd neemt de kans op een hartinfarct of beroerte al één jaar na de laatste sigaret, met 50 procent af. Stoppen met roken kan het ‘goede’ HDL-cholesterol (Hoge Dichtheid Lipoproteïne) met 15 tot 20 procent! doen toenemen. Dat is vergelijkbaar met het effect van sommige van de beste cholesterolverlagende medicijnen (statinen).

Verhoogde bloeddruk
Een derde van het aantal nieuwe gevallen van coronaire hartziekten en beroerten ontstaat volgens de Nederlandse Hartstichting door een verhoogde bloeddruk. En let op, 40- tot 50 procent van de Nederlanders in de leeftijd van 35 tot 70 jaar hééft een verhoogde bloeddruk! Heel veel van hen weten dat zelf niet.

De bloeddruk is verhoogd bij een bovendruk die hoger of gelijk is aan 140 mmHg (millimeter kwik) en een onderdruk hoger of gelijk aan 90 mmHg. Heeft uw dokter vastgesteld dat u een verhoogde bloeddruk hebt? Dan is het goed te beginnen om zelf uw levensstijl aan te pakken: niet roken, gezond eten, meer bewegen, afvallen en matig alcohol gebruiken. Vooral veel groente en fruit zijn belangrijk, want daar zit kalium in en dat is belangrijk voor een gezonde bloeddruk. Daarnaast zijn er ook producten die met kalium zijn verrijkt.

Let op
Overweegt u die producten te gebruiken maar slikt u ook bloeddrukverlagende medicijnen of bent u nierpatiënt, overleg dan wel eerst met uw huisarts, want dan zijn dergelijke producten voor u niet geschikt. Gebruik verse voedingsmiddelen in plaats van de vaak veel te zoute kant-en-klaarmaaltijden, want zout is slecht voor de bloeddruk. Bij een verhoogde bloeddruk zijn soms ook medicijnen nodig om de bloeddruk te verlagen.

Verhoogd cholesterolgehalte
Twintig procent van de nieuwe gevallen van coronaire hartziekten wordt veroorzaakt door een verhoogd cholesterol, heeft de Nederlandse Hartstichting berekend. Wanneer u een totaal cholesterolwaarde hebt tussen de 5 en de 6,4 millimol per liter (mmol/l), dan is het cholesterol licht verhoogd, tussen de 6,5 en de 7,9 is dit verhoogd, en is uw cholesterolgehalte hoger dan 8, dan is het sterk verhoogd.

Bij een te hoog cholesterolgehalte in het bloed is er vaak te veel van het ‘slechte’ LDL-cholesterol (Lage Dichtheid Lipoproteïne) in verhouding tot het ‘goede’ HDL-cholesterol (Hoge Dichtheid Lipoproteïne), dat de aderen juist schoonhoudt. Het ‘slechte’ LDL-cholesterol wordt beschouwd als een van de belangrijkste oorzaken van het dichtslibben van de aderen.

Zelf uw cholesterol verlagen
Het klinkt misschien gek, maar een van de belangrijkste stappen om zelf uw cholesterol te verlagen is heel simpel: verzadigde vetten vervangen door onverzadigde. Van alle voedingsmiddelen zijn die met veel verzadigde vetten namelijk de grootste oorzaak van een te hoog cholesterolgehalte.
Toch eet de volwassen Nederlander te veel verzadigd vet. Verzadigde vetten zitten o.m. in boter, harde margarine, chocolade, volle zuivel, volvette kaas, worst en vet vlees. Onverzadigde vetten zitten o.m. in zachte halvarine en margarine, avocado, plantaardige oliën, noten en vis.

Als dit niet voldoende helpt
Wanneer leefmaatregelen onvoldoende effect hebben, zijn medicijnen nodig. Soms worden meteen medicijnen ingezet, bijvoorbeeld als het cholesterol ernstig is verhoogd of het verhoogd cholesterol een erfelijke kwestie is.

Overgewicht
Bij overgewicht verandert een aantal processen in het lichaam, waardoor het cholesterol- en bloedsuikergehalte en de bloeddruk stijgen. Vooral buikvet verhoogt het risico op hart- en vaatziekten.
Dat hier veel winst voor de gezondheid valt te behalen, blijkt wel uit de nieuwste CBS-cijfers: 49 procent van de mannen en 37 procent van de vrouwen van 55 jaar en ouder hebben matig overgewicht. De vrouwen halen de mannen echter op latere leeftijd in: boven de 65 jaar kampt 17 procent van de vrouwen met ernstig overgewicht tegen 13 procent van de mannen.

Afvallen loont
Hoe groter het gewichtsverlies, des te groter de toename van het ‘goede’ HDL-cholesterol. En, 10 kilo minder bij personen met overgewicht kan de bloeddruk met 5-20 mmHg verlagen. Een gezond gewicht voor uw hart en vaten: een Body Mass Index (BMI) (= lengte-gewichtverhouding) lager dan 25 en een middelomtrek van minder dan 102 centimeter (bij mannen) of 88 centimeter (bij vrouwen).

Bewegingsarmoede
Bij 16 procent van de nieuwe gevallen van coronaire hartziekten en bij bijna een kwart van de nieuwe gevallen van beroerten is te weinig bewegen de oorzaak, zegt de Nederlandse Hartstichting. En dat terwijl meer dan een derde van de mannen en vrouwen van 55 jaar en ouder onvoldoende beweegt: minder dan een halfuur per dag!

Met dagelijks 30 minuten matig intensief bewegen valt al veel directe gezondheidswinst te behalen: hiermee kunt u het ‘goede’ HDL-cholesterol helpen stijgen. Ook de bloeddruk daalt door beweging. Pak wat vaker de trap in plaats van de lift, neem de fiets naar uw werk in plaats van de auto, maak een lunchwandeling, etc.

Stress
Er zijn aanwijzingen dat mensen die sterk op stress reageren, een grotere kans hebben op een verhoogd LDL-cholesterolgehalte. Vooral omdat zij vaak ongezond en onregelmatig leven. Compenseer stress daarom zoveel mogelijk met ontspanning.

Suikerziekte
Dezelfde risicofactoren voor hart- en vaatziekten verhogen ook de kans op diabetes type II (ouderdomssuiker). En wie eenmaal diabetes type II heeft, heeft een twee tot drie keer hogere kans op hart- en vaatziekten. Alles wat het risico op hart- en vaatziekten verlaagt, kan echter ook het risico op diabetes type II verlagen, dus niet roken, gezond eten, een gezond gewicht en uiteraard ook regelmatig bewegen.

Erfelijkheid
Wanneer hart- en vaatziekten vóór het zestigste levensjaar voorkomen bij een familielid (in de eerste graad), hebt u een verhoogd risico. Een hoog cholesterolgehalte in het bloed kan bijvoorbeeld erfelijk bepaald zijn (Familiaire Hypercholesterolemie, ofwel kortweg FH).

Erfelijkheid is een risicofactor waar natuurlijk weinig tegen valt te doen. Belangrijk is dat u en uw kinderen dat feit onder ogen zien en het met uw huisarts bespreken. Maar net als bij alle andere risicofactoren geldt ook bij erfelijkheid: vroege opsporing, waar nodig medicijnen en goede leefregels, verlagen de kans op hart- en vaatziekten!

Vrouwen & hun hart
Vraag: welke van deze symptomen van een hartinfarct hoort niet in dit rijtje thuis?

    Een beklemmende, drukkende pijn midden op de borst, die kan uitstralen naar armen en kaken
    Ongewone hevige vermoeidheid
    Duizeligheid
    Kortademigheid
    Ernstige slaapproblemen

Antwoord: ze kloppen allemaal! Maar dan wél alleen voor vrouwen!!
Mannen hebben vaker de traditionele symptomen, zoals pijn op de borst, al dan niet met een uitstraling naar de arm.

Wat meer statistieken
Vrouwen lopen intussen meer kans om aan een hartinfarct te overlijden dan mannen.
Van de Europese vrouwen overlijdt 42 procent binnen één jaar na een hartinfarct, van de mannen 24 procent.
Dat komt doordat artsen en de vrouwen zelf niet altijd de vrouwelijke symptomen herkennen en vrouwen daardoor pas later worden behandeld. (Zie ook onze vorige nieuwsbrief, red). Een andere oorzaak is dat vrouwen gemiddeld ouder worden dan mannen en hartziekten vaak op latere leeftijd ontstaan.

Heeft ongeveer 30 procent van de mannen boven de 65 jaar een verhoogd cholesterol, bij vrouwen van deze leeftijd is dat 45 procent. Door het dalen van de oestrogeenproductie na de menopauze lopen vrouwen namelijk meer kans op een verhoogd cholesterol.
Toch wordt bij vrouwen het cholesterolgehalte nog steeds veel minder vaak gemeten dan bij mannen. Vrouwen moeten dus zelf alert zijn en bij de dokter vragen om controle van hun cholesterol.
Om de screening van hart- en vaatziekten bij vrouwen te verbeteren, zette cardioloog Angela Maas van de Isalaklinieken in Zwolle een vaatspreekuur op, speciaal voor vrouwen van veertig tot zestig jaar. Zij kunnen hier zonder verwijsbriefje van de huisarts, direct terecht met vragen of klachten. Voor meer informatie (klik hier).

Mannen & hun hart
Er roken nog steeds meer mannen dan vrouwen, ondanks het feit dat zij door de jaren heen wel minder sigaretten zijn gaan opsteken. Volgens de nieuwste cijfers van het CBS rookt een op de drie mannen (31 procent) en bijna een op de vier vrouwen (23 procent).

Vraag: wie hebben vaker een verhoogde bloeddruk, mannen of vrouwen?
Antwoord: mannen. Van de vijftigplussers heeft bijvoorbeeld ruim 50 procent van de mannen en ruim 40 procent van de vrouwen een verhoogde bloeddruk.

Helaas voor het mannelijk geslacht: de meeste hartklachten ontstaan bij mannen ongeveer tien jaar eerder dan bij vrouwen. Tot de overgang zijn vrouwen namelijk nog beschermd door de vrouwelijke hormonen.
De gemiddelde leeftijd van mannen bij opname in het ziekenhuis bij een hartinfarct is bijvoorbeeld 64 jaar, die van vrouwen 71 jaar. Met dank aan Ank van Drenth, arts bij de Nederlandse Hartstichting.
Bron: Plus Magazine 03-2016

Een goede en regelmatige controle van de gezondheid en risico's op hart- en vaatziekten en suikerziekte is daarom erg belangrijk!
Jaarlijks gebruik maken van het unieke en betaalbare APK-Basisonderzoek van Alpha Preventie Keuringen voor uw medewerkers voorkomt problemen, onnodig langdurig verzuim en betaalt zich daarom altijd dubbel en dwars terug. (red.)