Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

Tekst nieuwsbrief augustus 2007

Erfelijk hoog cholesterol
Cholesterol, als verzamelnaam voor bloedvetten is een ieder wel bekend. Een te hoog cholesterol is schadelijk voor onze gezondheid omdat wij daarmee het risico lopen dat onze bloedvaten dicht slibben. Uiteraard is het meten van cholesterol dan ook een van de vaste onderdelen van onze APK®keuringen voor personeel.

Toch kan het soms verstandig zijn om daar niet op te wachten en bij bepaalde omstandigheden er voor te kiezen uw cholesterol apart vast te laten stellen. Bekend is dat familiaire hypercholesterolemie ofwel erfelijk hoog cholesterol helaas veel voorkomt. Het probleem daarbij is dat men niet voelt of men een te hoge cholesterolspiegel heeft of niet. Tijdig onderzoek door middel van een eenvoudige vragenlijst kan daarbij uitkomst bieden.

Op de website van de Stichting Bloedlink (dit is het Patiënten Netwerk voor Erfelijke Hart- en vaatziekten) troffen wij een uitstekende zelftest aan om vast te stellen of u mogelijk deel uitmaakt van die risicogroep. U kunt dit voor u zelf uitvinden door de antwoorden op de vragen die men in de test stelt, rechtstreeks op uw computer in te voeren. De uitslag van de test krijgt u daarna direct te zien. Aan de hand van de uitslag kunt u zelf bepalen of u het nodig vindt verder onderzoek door uw huisarts te laten uitvoeren.

Door op bijgaande onderstreepte tekst te klikken, komt u direct op de juiste pagina uit. gratis zelftest Ook de andere informatie op de website van de Stichting Bloedlink is ons inziens nuttig om te bekijken.

 
De juiste werkhouding
Het is de laatste jaren een regelmatig terugkerend item, maar vaak ontstaan R.S.I.-klachten (Repetitive Strain Injury) zoals de bekende muisarm, door een verkeerde werkhouding achter het bureau of bijvoorbeeld te lang achtereen in dezelfde (werk-)houding te zitten. 

Wanneer deze klachten eenmaal bij iemand zijn ontstaan is het vaak een moeizaam proces om hier weer van af te komen. Bij deze aandoening geldt heel duidelijk, voorkomen is beter dan genezen.

Om vast te kunnen stellen of u en uw medewerk(st)ers op een goede wijze, in de juiste werkhouding maar ook de goede afstelling van meubilair en apparatuur hanteren, vonden wij voor u een interessante webpagina waarop dit door middel van een gratis zelftest, zelf vastgesteld kan worden.

Deze test is ontwikkeld door Ergonomique, in samenwerking met de TU te Delft. Door op de bijgaande, onderstreepte tekst te klikken kunt u dit voor uzelf vaststellen. zelftest

Door meer bewust te letten op de juiste werkhouding en het op de juiste wijze instellen van meubelen en apparatuur kunnen onnodige vermoeidheidsklachten, RSI, etc. voorkomen worden. Dit heeft uiteraard weer een gunstig effect op de verzuimcijfers.