Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

Tekst nieuwsbrief augustus 2014

 


- Weer nieuwe energie
- Verzuim door stress flink gestegen
- 70 procent bedrijfsartsen meldt beroepsziekten niet


Weer nieuwe energie!
De vakantieperiode loopt ook voor ons weer ten einde. Wij hopen dat u en uw werknemers, net als wij genoten hebben van een fijne vakantie en er vol nieuwe energie weer tegenaan kunnen gaan. Toch zijn er wat zorgelijke ontwikkelingen gaande, zoals o.m. blijkt uit beide onderstaande artikelen.
Het personeelsonderzoek van Alpha Preventie Keuringen kan dikwijls tijdig voorkomen dat dit ook voor uw organisatie problemen veroorzaakt. (red.)


Verzuim door stress flink gestegen
Van de 4,6 miljoen verzuimdagen die ArboNed in de eerste helft van 2014 registreerde had 10 procent (ofwel 460.000 verzuimdagen) te maken met stress. Dat is 8 keer zoveel als in 2009. Dit blijkt uit een analyse van ArboNed, gebaseerd op ruim 1,1 miljoen werknemers.

Het gemiddelde ziekteverzuim in de eerste helft van 2014 lag op 3,8 procent en was daarmee gelijk aan 2013. De gemiddelde verzuimduur is toegenomen van 24 dagen in 2013 naar 26 dagen nu. Het meest opvallend is de toename van stress gerelateerd verzuim.

"ArboNed signaleerde in 2013 ook al een toename van verzuim door stress, maar nog nooit veroorzaakten stressklachten zoveel verzuim als in de eerste helft van dit jaar, vooral in de sectoren onderwijs en zorg, maar ook bij ICT en financiële instellingen", aldus dr. Corné Roelen, bedrijfsarts en epidemioloog bij ArboNed.

Werk en privé
Het probleem zit hem in belangrijke mate volgens Roelen in de combinatie van werk en privé. Als bedrijfsarts merkt hij in zijn spreekkamer dat mensen de zorg voor kinderen of mantelzorg steeds moeilijker kunnen combineren met werk. Daar komt bij dat er ook steeds meer mensen zijn die moeite hebben de eindjes financieel aan elkaar te knopen. Dat zijn bronnen van stress die maken dat mensen hun werk moeilijker kunnen volhouden.

Door de veranderingen in het stelsel van geestelijke gezondheidszorg begin dit jaar, zoeken of krijgen mensen met stressklachten vaak niet de hulp die ze nodig hebben.
Bron: Gezondheidsnet, J. Niemantsverdriet: 17-07-2014

Voeg daaraan toe, de druk die veel medewerkers hebben ervaren door reorganisaties op hun werk met alle gevolgen voor hun persoonlijke werkplek, dan is deze toename niet zo verrassend. Juist daarom is het belangrijk om door Alpha Preventie Keuringen de gezondheid van uw medewerkers tijdig te laten screenen. Onder meer de gevolgen van bovengenoemde problemen, komen dan tijdig aan het licht en kan onnodig verzuim met alle zorgen en kosten van dien voor uw organisatie, voor een belangrijk deel worden voorkomen. (Klik hier)


70 procent bedrijfsartsen meldt beroepsziekten niet
Ruim twee derde van de bedrijfsartsen, maar liefst 70 procent, meldt beroepsziekten - ziekten die patiënten hebben opgelopen ten  gevolge van de uitvoering van hun werk - niet. Dat meldt het NCRV-programma Altijd Wat Monitor.

Artsen zijn wettelijk verplicht melding te maken van beroepsziekten, maar doen dat vaak niet door een gebrek aan kennis van beroepsziekten en door tijdgebrek. Dat blijkt uit een enquête onder bedrijfsartsen die werd uitgevoerd in opdracht van de Inspectie SZW, voorheen de Arbeidsinspectie.

Bijna een derde van de bedrijfsartsen, 31 procent, geeft aan het moeilijk te vinden om een beroepsziekte te herkennen, of niet te weten hoe en waar de melding daarvan gedaan moet worden. Van de ondervraagden geeft 58 procent aan geen tijd te hebben om melding te maken van beroepsziekten of dit te vergeten.

Uit de enquête blijkt dat 36 procent van de bedrijfsartsen vreest voor de juridische of economische consequenties van het melden van beroepsziekten. Dat bedrijfsartsen worden betaald door de werkgever speelt daarin een rol.

Beeld
Omdat artsen de beroepsziekten niet vaak genoeg melden, geven officiële cijfers geen compleet beeld van de problematiek. Beleid en preventieve activiteiten kunnen, zo stelt Altijd Wat Monitor, daarom niet optimaal op de problematiek worden afgestemd.

Inspecties SZW en IGZ gaan bedrijfsartsen aanspreken op hun meldplicht. In februari kondigde de Inspectie SZW al aan meer capaciteit te zullen vrijmaken om beroepsziekten aan te pakken.
Bron: NU.nl 07-2014

Alpha Preventie Keuringen beschikt over diverse nuttige instrumenten om beroepsziekten te voorkomen en kan daarmee bovengenoemde problemen voor een groot deel wegvangen. (Zie ook onze website)