Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

Tekst nieuwsbrief augustus 2015

- De week van de RI&E
- Werkgever verantwoordelijk voor melden beroepsziekten
- Mindfulness helpt bij stoppen met roken


Nu de zomervakanties weer grotendeels voorbij zijn en een ieder, zoals ook wij weer met nieuwe energie aan de slag zijn gegaan, hebben wij intussen weer enkele interessante onderwerpen voor u geselecteerd waarmee u mogelijk uw voordeel kunt doen.
Wellicht bent u samen met ons van mening dat het uitvoeren van betaalbaar preventief medisch onderzoek voor uw medewerkers, zichzelf meer dan terug verdient. Veel bedrijven gingen u al voor. Neem voor meer informatie
vrijblijvend contact met ons op of kijk even op onze informatieve website. (klik hier)De Week van de RI&E
De Week van de RI&E vond dit jaar plaats van 15-19 juni jl., een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met MKB Nederland en de sociale partners om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken.

Bewust ondernemen
In het kader van 'Bewust ondernemen' worden ondernemers aangemoedigd om naast financiële risico's ook de veiligheids- en gezondheidsrisico's in kaart te brengen.

De RI&E als basis
Bij bedrijfsrisico's wordt al snel gedacht aan financiële risico's, terwijl een veilige en gezonde werkplek van belang is voor bescherming van werknemers én materieel.
Bovendien levert het ondernemers voordelen op: bedrijven die actief zijn op het gebied van veilig en gezond werken hebben meer tevreden medewerkers (=productie), een betere positie op de arbeidsmarkt en blijken andere processen ook vaak beter op de rit te hebben. De RI&E vormt hiervoor de basis.
Bron: Red. BG juni 2015

Deskundige assistentie in dit kader, is verkrijgbaar bijvoorbeeld via BMD-Advies Oost uit Deventer. Zij hebben alle deskundigheid in huis om u en uw onderneming te begeleiden in het samen met u uitvoeren of vernieuwen van die voor uw onderneming zo belangrijke RI&E. (red.)Werkgever verantwoordelijk voor melden beroepsziekten
De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voorheen Arbeidsinspectie, wil dat werkgevers verantwoordelijk worden voor het melden van beroepsziekten. Dat bevestigen verschillende bronnen aan de redactie van De Monitor, een programma van KRO-NCRV. Op dit moment hebben bedrijfsartsen deze taak en gebeurt de melding anoniem.

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
Een beroepsziekte wordt bovendien niet direct aan de inspectie gemeld, maar aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Op die manier weet de inspectie niet bij welke bedrijven welke beroepsziekten voorkomen.

De wens van de inspectie werd in mei jl. niet gehonoreerd door minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het verleggen van de verantwoordelijkheid zou niet ten goede komen aan de privacy van de werknemer. De werkgever heeft bovendien te weinig kennis van de ziekten, zo oordeelde de minister.

Inspectie SZW
De inspectie is het niet eens met die argumenten omdat in andere, vergelijkbare situaties, wel privacygevoelige informatie gedeeld wordt. Bovendien kan een bedrijfsarts altijd alsnog de beroepsziekte vaststellen.

NVAB
De Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfskunde (NVAB), waarin bedrijfsartsen zich verenigen, is ook voorstander van het verplaatsen van de verantwoordelijkheid.

SP-Kamerlid Paul Ulenbelt zou een motie voorbereiden die hij die woensdag tijdens het debat over beroepsziekten wil indienen. In de motie stelt hij voor om beroepsziekten, net als bedrijfsongevallen, te laten melden door de werkgever aan Inspectie SZW.
Bron: NU.nl juni 2015Tijdens de uitvoering van ons gezondheidsonderzoek vinden wij het erg belangrijk om de roker hulp te bieden en te wijzen op mogelijkheden om van diens rookverslaving af te komen. Onderstaand artikel geeft aan dat ook het oefenen met mindfulness daarbij kan helpen. (red.)

Mindfulness helpt bij stoppen met roken
Mentale oefeningen als mindfulness onderdrukken de onbewuste prikkels om een sigaret op te steken.
Dat meldt Medical News Today op basis van onderzoek van Texas Tech University en de University of Oregon.

Rokers
Drieëndertig rokers volgden twee weken lang mindfulnesstraining. Na afloop bleek dat ze in die periode gemiddeld 60 procent minder sigaretten waren gaan roken. Dit was onbewust gegaan. De testpersonen hadden niet of nauwelijks door dat hun rookgedrag afnam.

Mindfulness
Volgens de onderzoekers zorgt mindfulness ervoor dat rokers meer controle over hun gedachten krijgen. Dat onderdrukt op zijn beurt de onbewuste prikkels die aanzetten tot het opsteken van een sigaret. Wat ook bijdroeg aan de afname, was dat de rokers door de mindfulnesstraining minder gestrest waren.

Verrassend genoeg was er geen verband tussen afname van het rookgedrag en de wil om te stoppen. Dit suggereert dat ook rokers met weinig wilskracht gebaat kunnen zijn bij zo’n mentale training.
Bron: NU.nl aug. 2015