Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

Tekst nieuwsbrief augustus 2017:

Nieuwsbrief editie augustus 2017

- Wat kost de ziekte van mijn werknemer nou echt?


Zo direct na de vakantie denk je nog niet meteen aan ziekteverzuim. Men komt dikwijls opgeladen en fit weer op het werk. Toch neemt het ziekteverzuim weer toe. Daarom hebben we voor nu, zo direct na de vakanties maar één onderwerp gekozen voor deze nieuwsbrief editie.

Gelukkig gaat het weer beter met de economie en krijgen veel bedrijven weer wat “vlees op de botten”. De kennelijk onvermijdelijke keerzijde is helaas, dat ook het ziekteverzuim landelijk alweer wat toeneemt. Dat dit een dure geschiedenis blijkt te zijn, is een ieder wel duidelijk.
Toch er nog veel onwetendheid omtrent de werkelijke financiële risico’s voor de werkgever. Daarom hieronder een interessant artikel uit ‘De zaak/Personeel’ van mei jl. waarin de werkelijke verzuimkosten op een heldere manier voor u worden weergegeven. Doe er uw voordeel mee (Red.)


Wat kost de ziekte van mijn werknemer nou echt?

Het prijskaartje van een personeelslid bij verzuim
Het gebeurt maar vaak genoeg: een van je personeelsleden laat ‘s morgens weten dat hij of zij ziek is. Vervelend voor je medewerker, maar ook voor jou! Wat kost het nou eigenlijk precies, zo’n zieke werknemer?

Mijn werknemer is ziek, en nu?
Een werknemer met een griepje kost je elke gemiste werkdag geld, omdat jij zijn loon in de meeste gevallen gewoon moet doorbetalen en het werk blijft liggen. Nederlandse werkgevers schatten dat een zieke werknemer hen per dag 143 euro kost.
De werkelijke kosten liggen echter veel hoger, namelijk 230 euro per dag.
En als je vervanging moet zoeken voor de werknemer en je moet inzetten voor zijn re-integratie, kunnen de kosten oplopen tot wel 400 euro per dag. In een maand is dat meer dan 8000 euro!
 
Loondoorbetaling
De kosten voor je zieke werknemer bestaan op de eerste plaats uit loondoorbetaling. In het eerste jaar van de ziekte is dit minimaal 70 procent van zijn laatstverdiende brutoloon.
Het tweede ziektejaar krijgt een werknemer ook 70 procent van zijn laatstverdiende loon. Echter, in veel cao’s zijn afspraken gemaakt over loondoorbetaling bij ziekte. Valt jouw onderneming onder een cao waarin staat dat je 100 procent van het loon moet doorbetalen, dan ben je daaraan gebonden!
 
Re-integratie
Naast loondoorbetaling, ben je ook verantwoordelijk voor de re-integratie.
Daarbij heb je de hulp nodig van een bedrijfsarts of arbodienst. Jij betaalt deze bedrijfsarts of arbodienst die vaststelt wat er mis is met je medewerker.
Daarnaast moet jij je inspannen om de werknemer weer aan de slag te helpen. Zo kun je binnen je bedrijf zoeken naar een andere functie, maar ook bij een andere organisatie.
Re-integratie komt al aan de orde als je werknemer langer dan zes weken ziek is!

Hierop zijn echter twee uitzonderingen:

1. Het is vrijwel zeker dat je werknemer binnen 13 weken weer volledig hersteld is (hij moet bijvoorbeeld een operatie ondergaan, waarvan het herstel gemiddeld twee maanden duurt).
2. Het is zeker dat je werknemer nooit meer aan het werk zal kunnen (hij is bijvoorbeeld ongeneeslijk ziek verklaard).
 
Vervanging
Moet een zieke werknemer worden vervangen? Omdat je van tevoren niet precies kunt weten hoe lang je je medewerker moet missen, kan het handig zijn om een uitzendkracht of zzp’er in te schakelen. Deze flexibele krachten zijn doorgaans echter wel duurder dan iemand in vaste dienst. Deze extra kosten komen nog eens ‘bovenop’ de kosten van je zieke werknemer!
 
De kosten voor een zieke werknemer zijn dus flink: loondoorbetaling, arbodienst of bedrijfsarts, vervanging en daarnaast de inspanningen om je werknemer binnen of buiten het bedrijf weer aan de slag te krijgen. Dit kan al snel oplopen tot duizenden euro’s per maand.
 
De eerste 104 weken (2 jaar)
Voor ziekteverzuim in de eerste 104 weken is er een verschil tussen een vaste werknemer en medewerkers met een tijdelijk contract.
 
Is de medewerker vast of tijdelijk in dienst
Bij vast personeel ben je de eerste 104 weken van zijn ziekte verantwoordelijk voor loondoorbetaling en re-integratie, en daarna eventueel voor zijn WIA-uitkering. Je hebt de keuze tussen het loon doorbetalen uit eigen zak of je kunt ervoor kiezen om een verzuimverzekering af te sluiten.
 
Bij ziekte van een tijdelijke medewerker zijn er 2 situaties
Standaard heb je ook een loondoorbetalingsverplichting voor je tijdelijke werknemers zolang ze in dienst zijn. Gaat je werknemer ziek uit dienst binnen de eerste 104 weken van het ziekteverzuim? Dan gaat je ex-werknemer de Ziektewet in en krijgt hij een uitkering van het UWV.
Om die uitkering te kunnen betalen draag jij als werkgever premies af aan de belastingdienst. De hoogte van de premie is afhankelijk van de sector waar je in werkt en van het aantal werknemers wat instroomt in de Ziektewet en hoe lang ze daar in blijven. Op de duur van het ziekteverzuim heb je zelf geen invloed meer.

Re-integratie in eigen hand houden
Wil je zelf de re-integratie van je ex werknemer in de hand houden dan kun je ‘eigenrisicodrager’ worden voor de Ziektewet. Je stopt dan met het afdragen van Ziektewetpremies aan de belastingdienst en zorgt zelf voor de loondoorbetaling en de re-integratie van je zieke ex werknemer(s).
Dit risico kun je vervolgens weer verzekeren bij een verzekeraar die jou ook helpt om je ex werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Als Ziektewet eigenrisicodrager kun je zo zelf de touwtjes in handen houden.
   
Arbeidsongeschiktheid tijdens die 104 weken
Kortom, standaard ben je als werkgever in de eerst 104 weken verantwoordelijk voor je vaste personeel en gaat de tijdelijk zieke werknemer bij uit dienst treden, naar het UWV. Alleen voor je tijdelijke werknemers heb je dus een keuze om wel of geen eigenrisicodrager te zijn in de eerste 104 weken. 
 
Arbeidsongeschiktheid na 104 weken ziekteverzuim
Na de 104 weken is het een heel ander verhaal. Dan krijg je te maken met de wet WIA. Dat is standaard geregeld via het UWV, tenzij je eigenrisicodrager wordt en een verzekering afsluit. Dat doe je dan meteen voor je vaste en tijdelijke (flex-)werknemers.
 
WGA en IVA
De WIA bestaat uit 2 regelingen: de WGA en de IVA.

De WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) is voor:
-  werknemers die van 35 tot 80% arbeidsongeschikt zijn;
-  werknemers die volledig (maar niet duurzaam) arbeidsongeschikt zijn.

De IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) is voor:   
- werknemers die duurzaam arbeidsongeschikt zijn
 
Let op!
Jij bent als werkgever tot wel tien jaar direct of indirect verantwoordelijk voor de WGA-uitkering van je arbeidsongeschikte (ex-)werknemer.
Dat is dus ná de twee jaar ziekte waarbij je al verantwoordelijk was voor zijn loondoorbetaling en re-integratie.
Je kunt in totaal dus wel twaalf jaar moeten betalen voor een zieke werknemer!
Gelukkig kun je je hiervoor wel verzekeren via een verzuimverzekering.
Bron: De zaak/Personeel 22-05-2017


Toch is (langdurig) verzuim in veel gevallen voor een fractie van die verzuimkosten, relatief eenvoudig te voorkomen door het uitvoeren van ons Preventief Medisch APK-Onderzoek. De gezondheidsrisico’s van de werknemers worden daarbij helder in kaart gebracht en de medewerker wordt daar waar dat nodig is, al geholpen voordat deze ziek wordt. Veel bedrijven en instellingen zijn u al voorgegaan.

Voor meer informatie, neem even contact met ons op of,  klik hier.