Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

Tekst nieuwsbrief augustus 2010

 

 In deze augustus-editie:
- Extra aandacht nodig voor cholesterol
  

In deze nieuwsbrief willen wij graag het onderwerp "cholesterol" nog eens onder de loep nemen.
Volgens het Cijferrapport hart- en vaatziekten 2005 van de Nederlandse Hartstichting bedroeg het aantal ziekenhuisopnamen wegens hart- en vaatziekten in 2003 ruim 285.000. Dit waren ruim 163.000 mannen en ongeveer 122.000 vrouwen. Ondanks dat dit aantal in de laatste jaren een beetje is afgenomen, is dit een schrikbarend aantal mensen.
 
Tijdens de uitvoering van ons APK-Onderzoek blijkt regelmatig dat wij ook bij jongeren soms al een hoog cholesterolgehalte in hun bloed aantreffen. Dikwijls blijkt dan uit de anamnese (vragenlijst) dat dit familiair voorkomt. Men wordt dan door ons voorzien van nuttige leefstijladviezen en indien nodig, doorverwezen naar de huisarts voor eventuele behandeling.
 
Dit is heel belangrijk want op die manier wordt bij deze jonge mensen het ontstaan van complicaties op latere leeftijd, tijdig voorkomen. Ook uit onderstaand onderzoeksverslag blijkt dit.
 
Hoog cholesterol op jonge leeftijd al schadelijk
 
SAN FRANCISCO – Jonge mensen van rond de twintig zouden al op hun cholesterol moeten letten, want ook op die leeftijd kan slecht cholesterol de bloedvaten schade toebrengen. Later in hun leven kan dit leiden tot forse gezondheidsrisico’s.
 
Overgewicht
Hoewel het bewijs niet is geleverd, blijkt toch dat veel mensen met een te hoog cholesterol op den duur ook gaan lijden aan obesitas (ernstig overgewicht). Alleen al daarom, nog afgezien van verhoogde risico’s op allerlei welvaartsziekten, is het verstandig om al tijdig op cholesterol te letten. (red.)

Controle 
Op dit moment wordt doorgaans pas op latere leeftijd gelet op het cholesterolgehalte in het bloed, omdat hart- en vaatziekten dan het meest tot uitdrukking komen. Maar onderzoekers van de Universiteit van Californië geven aan dat juist met ingrijpen op jonge leeftijd, veel ellende voorkomen kan worden.
 
Deelnemers
3258 jonge mensen van rond de 20 jaar, uit vier Amerikaanse steden werden twintig jaar lang gevolgd. Diegenen die op een vrij jonge leeftijd al een hoog cholesterolgehalte lieten zien, bleken op latere leeftijd een groter risico te hebben op het krijgen van hart- en vaatziekten. Het maakte niet uit hoe hoog hun cholesterol op dat moment was. Deze resultaten zijn terug te lezen in Annals of Internal Medicine. Mede naar aanleiding van dit onderzoek raadt de American Heart Association aan dat iedereen vanaf 20 jaar minimaal elke vijf jaar zijn bloed hierop laat onderzoeken.
 
Leefstijl
De onderzoekers zijn van mening dat indien jongeren een hoog cholesterolgehalte hebben, ze dan niet zo maar cholesterolverlagende middelen moeten gaan gebruiken. Het is namelijk nog niet voldoende onderzocht hoe effectief en of veilig dat is. Maar een gezonde leefstijl met veel beweging en goede voeding is voor deze groep extra belangrijk.
Bron: Reuters - augustus 2010
 
Tijdens de uitvoering van ons personeelsonderzoek krijgen wij regelmatig vragen over cholesterol. Op de website Gezondheid.net troffen wij een aardig (echter zeker niet volledig) kort animatiefilmpje aan wat op eenvoudige wijze laat zien hoe een teveel aan cholesterol onze bloedvaten kan doen dichtslibben. Met bijgaande link kunt u deze korte informatieve film direct bekijken of anders, door daarbij eventueel op het knopje "play"(naar rechts wijzend driehoekje) te klikken. Te hoog Cholesterol  (Het weergeven van deze link betekent niet dat onze redactie het in alle gevallen eens is met informatie uit deze bron)

Wilt u weten of ook uw werknemers risico lopen op onder meer complicaties van hart- en vaatziekten en suikerziekte en hoe u als werkgever op eenvoudige en betaalbare wijze langdurig verzuim kunt voorkomen, neem dan even contact met ons op. Wij helpen u graag!