Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

Tekst nieuwsbrief december 2008

 

Een terugblik op 2008.

Alweer is het december en ook dit jaar is bijna weer voorbij. Het afgelopen jaar is voor Alpha Preventie Keuringen een uitstekend jaar geweest. Een reden om met u hierop terug te blikken. 2008 is een jaar geweest waarbij wij, tijdens de uitvoering van onze APK®Keuringen, weer nuttige (leefstijl)adviezen hebben kunnen geven. Belangrijk hierbij is, dat wij bij die relaties waar wij ook de afgelopen jaren herhaald preventief medisch personeelsonderzoek uitvoerden, konden vaststellen dat het aantal personen wat wegens aangetroffen gezondheidsproblemen naar de huisarts verwezen is, opnieuw verder is gedaald.

Voor al die medewerk(st)ers is dit natuurlijk goed nieuws omdat de kans op complicaties als hart- en vaatziekten of suikerziekte daardoor fors is afgenomen en hiermee wellicht voor velen, persoonlijk leed bespaard is gebleven. Ook voor de betreffende werkgevers is dit uiteraard zinvol omdat hiermee de kans op langdurig verzuim onder hun personeelsleden, sterk is verminderd. Gebleken is dat de productiviteit van een gezonde, fittere en beter gemotiveerde groep werknemers toeneemt. Dat vindt zijn oorzaak in het meer bewust worden van de eigen gezondheid. Daarop zijn de APK®Keuringen en het daarop volgende na-traject dan ook steeds gericht.


Goede voornemens.

Voor 1 januari zullen veel mensen weer goede voornemens gemaakt hebben. Wanneer het over je eigen gezondheid gaat, is ook stoppen met roken een favoriet voornemen, naast voldoende bewegen en gezond eten. Roken mag op steeds minder plaatsen. Ook op het werk wordt het moeilijker om te kunnen blijven roken. Wellicht mede om die redenen zal een toenemend aantal mensen proberen te stoppen met roken. Uit de praktijk blijkt, dat zonder hulpmiddelen slechts een beperkt percentage van de stoppers, na één jaar nog steeds niet rookt. De afgelopen tijd zijn er nieuwe, goed werkende hulpmiddelen bijgekomen om het stoppen beter haalbaar te maken. Het belangrijkste blijft echter de juiste motivatie, het besef dat je zelf eerst het besluit moet nemen om te willen stoppen, want anders heeft zo'n poging weinig zin. Onder andere Stivoro helpt met het aangeven van mogelijkheden om dit beter haalbaar te maken. Daartoe hebben zij o.m. een speciale flash-animatie gemaakt ter verduidelijking van de werking van hun Stopsite. Om de uitvoering van het door u gemaakte voornemen gemakkelijker te maken, hebben wij de link daarheen (klik hier) toegevoegd en komt u direct op op die informatie uit.


Feestdagen en jaarwisseling.

Vanaf deze plek wenst het team Alpha Preventie Keuringen u allen van harte prettige kerstdagen en een voorspoedig maar vooral gezond 2009 toe. Ook komend jaar hopen wij u weer van dienst te kunnen zijn, niet alleen met onze informatieve nieuwsbrief, maar ook in 2009 weer te mogen bijdragen aan het gezondheidsprofiel van u en uw medewerk(st)ers.