Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

tekst nieuwsbrief december 2012

In deze december editie:

- Ruim helft Nederlandse mannen heeft overgewicht

- Zien van grote maaltijd voorkomt honger

Ondanks dit, voor veel ondernemers wat moeizame jaar, is 2012 toch weer omgevlogen. Veel werknemers van onze relaties zijn tijdens de uitgevoerde jaarlijkse preventief medische APK-Onderzoeken, weer tijdig voor behandeling doorverwezen. Daarmee zijn de grotere gezondheidsrisico’s op tijd ontdekt en door behandeling weggenomen. Daarmee is uw onderneming ook dit jaar weer behoed voor waarschijnlijk forse personele financiële tegenvallers.

Vanaf deze plek willen wij graag al onze relaties hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking en het vertrouwen, wat u ook dit jaar weer in Alpha Preventie Keuringen heeft gesteld. Evenals afgelopen jaar treft u onze welgemeende kerstgroet aan, door te klikken op deze link: Kerstwens.

Wij sluiten het jaar d.m.v. deze laatste nieuwsbrief van 2012 af met een tweetal korte, actuele artikelen. Het eerste leidt ondanks alle aandacht die er al aan gegeven wordt, nog steeds tot verbazing en zorg. Het tweede geeft de burger met de kerstdiners in het vooruitzicht, toch weer een beetje moed.

Ruim helft Nederlandse mannen heeft overgewicht
Meer dan de helft van de volwassen mannen (54 procent) en bijna de helft van de vrouwen (43 procent) in Nederland, heeft overgewicht. Dat meldt het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) op basis van cijfers uit 2011.

Gewicht:
Mannen wegen gemiddeld 84 kg, vrouwen 70 kg. Dat is maar liefst resp. 5,6 kg en 3,7 kg meer dan 20 jaar geleden.

Lengte:
De gemiddelde lengte voor mannen is de afgelopen 20 jaar gestegen met 2,1 centimeter, naar 181 cm. Voor vrouwen ligt dit gemiddelde met 168 cm 0,6 cm hoger dan 20 jaar geleden.

De stijging in lengte staat echter niet in verhouding tot de stijging in gewicht, meldt het CBS: het gemiddelde gewicht is harder gestegen dan de gemiddelde lengte.

Ernstig overgewicht:
Het aantal mensen met ernstig overgewicht (obesitas) is daarmee ook groter geworden. Mensen met een BMI (Body Mass Index) hoger dan 30 vallen in deze categorie. Mannen van 1,81 meter die meer wegen dan 98,3 kilo en vrouwen van 1,68 meter die meer wegen dan 84,7 kilo hebben ernstig overgewicht.

Diabetes:
Inmiddels heeft 4,7 procent van de Nederlandse bevolking diabetes, schrijft het CBS. Een zeer verontrustende toename. In 2001, nog maar 11 jaar geleden, was dat 2,8 procent. Met name bij diabetes type II speelt overgewicht een grote rol.
Bron:
Nu dec 2012

Om die reden komt dit belangrijke onderwerp (lifestyle) altijd breeduit aan de orde tijdens de uitvoering van het preventief medisch onderzoek van Alpha Preventie Keuringen.


Zien van grote maaltijd voorkomt honger
De herinnering aan een grote maaltijd zorgt er een paar uur later voor dat je minder trek hebt. Zelfs als je die maaltijd niet eens echt opgegeten hebt. Dat blijkt uit een onderzoek van de “University of Bristol” en werd gepubliceerd in het tijdschrift PLOS ONE. (Voor het originele artikel, klik op deze link)

Vrijwilligers kregen als lunch een kleine of grote portie soep te zien, die ze vervolgens mochten opeten. Wat de proefpersonen niet wisten, was dat de onderzoekers de hoeveelheid soep in de kommen manipuleerden. Met een (onzichtbaar geplaatst) pompje haalden de onderzoekers wat soep uit de kommen of voegden ze juist wat toe.

Minder honger:
Direct na de lunch en twee à drie uur later gaven de proefpersonen aan, hoe hongerig ze zich voelden. Vlak na het eten kwam hun hongergevoel overeen met de hoeveelheid soep die ze gegeten hadden.
Een paar uur later bleken de mensen die een grote portie gezien hadden, een stuk minder trek te hebben dan de proefpersonen die een kleine portie hadden bekeken, ongeacht de werkelijk geconsumeerde hoeveelheid soep. Een dag later dachten zelfs nog meer proefpersonen dat ze vol zaten van die soep, omdat ze een grote portie hadden gezien.

Geheugen:
Volgens de onderzoekers laten deze resultaten zien dat geheugenprocessen bijdragen aan het gevoel van verzadiging na een maaltijd.
Deze studie is spannend omdat deze laat zien dat waarneming een rol speelt in het beheersen van het hongergevoel. Trek wordt dus niet alleen bepaald door de fysieke grootte van de maaltijd", zegt Jeffrey Brunstorm.
Bron:
Gezondheidsnet dec 2012

Wellicht kunt u ook zelf hiermee uw voordeel doen.

Vanaf deze plaats wenst het "Team Alpha Preventie Keuringen" u allen prettige feestdagen en een voorspoedig  maar vooral gezond 2013 toe en hopen u ook komend jaar weer van dienst te mogen zijn met onze zinvolle en betaalbare onderzoeksproducten en informatie.