Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

Tekst nieuwsbrief december 2016

In deze december editie:

- De week van de “Risico Inventarisatie & Evaluatie”

- Mensen met hersenletsel vaak verkeerd beoordeeld tijdens re-integratie

- Hoe bevorder je dat iemand met een chronische ziekte kan blijven werken?


Nu het jaar weer ten einde loopt, willen wij u graag bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. Ook dit jaar hebben veel medewerkers van onze relaties weer baat gehad bij de uitvoering van ons preventief medisch APK-Onderzoek. Wij hopen ook komend jaar u en uw medewerkers weer van dienst te mogen zijn.
Vanaf deze plek wensen wij u allen van harte fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2017. Voor onze kerstwens, klik hier.

Het onderwerp RI&E heeft dit jaar extra aandacht gekregen en daarom is het wellicht interessant om onderstaande drie artikelen even te lezen. U kunt daar als ondernemer of HR Manager zeker uw voordeel mee doen.

Feitelijk heeft het uitvoeren van die (wettelijk verplichte) RI&E voor elke organisatie alleen maar voordelen. Zie ook onderstaand artikel. Wij zien dat ook terug bij onze relaties, waar men zo’n RI&E heeft uitgevoerd of heeft laten uitvoeren.
Mocht u het lastig vinden om zelf dit “wiel” uit te vinden, veel bedrijven hebben er echt baat bij gehad om dit traject uit te besteden aan een o.m. hierin gespecialiseerd bedrijf, namelijk BMD-Advies Oost in Deventer. Neem gerust even contact met hen op. Voor meer informatie, klik hier (red.)


De week van 13 t/m 17 juni jl. was de “Week van de RI&E”, georganiseerd door Steunpunt RI&E.

Het thema was deze keer “Oog voor uw werknemers”.
Tijdens deze week organiseerden tientallen brancheorganisaties, opleiders, arbodiensten en andere intermediairs activiteiten om ondernemers met behulp van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) een veilige en gezonde werkomgeving te creëren. Het doel daarvan is om uitval, verzuim, zowel op de korte als de langere termijn, te voorkomen.

Gezonde en veilige werkplek
Het thema ‘Oog voor uw werknemers’ gaat in op de verantwoordelijkheid van werkgevers om een gezonde en veilige werkplek te creëren samen met hun werknemers.

Voordelen
Bovendien levert het ondernemers voordelen: bedrijven die actief zijn op het gebied van veilig en gezond werken hebben meer tevreden medewerkers en vergroten in de meeste gevallen de productiviteit. Door minder verzuim wordt de bedrijfscontinuïteit bovendien verbeterd, waar ook uw klanten bij gebaat zijn.

De feiten op een rijtje
Slechts 35 procent van de bedrijven heeft nu een RI&E inclusief het Plan van Aanpak.
Vooral bedrijven met minder dan 10 werknemers hebben vaak geen RI&E. De RI&E-naleving is in die groep 28 procent, ten opzichte van 84 procent in de grote bedrijven met 100 of meer werknemers. (bron: Werkgevers Enquête Arbeid 2014 – TNO)

Naar schatting zijn er jaarlijks ruim 17.000 nieuwe gevallen van beroepsziekten. (Bron: Nederlands Centrum voor Beroepsziekten);
Het werk gerelateerde verzuim kostte bedrijven in 2012 ongeveer 5 miljard Euro. (Bron: Arbobalans 2014).


Met ons preventief medisch APK-Onderzoek op locatie, proberen wij juist te voorkomen dat bij medewerkers van onze relaties, zo'n CVA (TIA, herseninfarct of -bloeding) ontstaat. Bij medewerkers die dit al overkomen is, achten ook wij het van groot belang dat die re-integratie zo goed mogelijk verloopt. Vandaar dat wij onze relaties graag op onderstaand interessante artikel willen wijzen. (red.)

Mensen met hersenletsel vaak verkeerd beoordeeld tijdens re-integratie

Overschatting ontstaat gemakkelijk doordat aan de buitenkant niets te zien is!

Werknemers met hersenletsel
Deze werknemers met hersenletsel worden bij hun terugkeer naar werk vaak verkeerd beoordeeld, bijvoorbeeld door de arts bij het UWV.

Ze worden overschat omdat er aan de buitenkant niets te zien is, zo blijkt uit gegevens van de Hersenstichting. Dit leidt tot onbegrip voor de situatie van de patiënt.

Optimale re-integratie
Speciaal voor werknemers met hersenletsel, hun werkgevers en professionals zoals bedrijfsartsen, heeft de Hersenstichting een platform met informatie voor werknemers en werkgevers ontwikkeld voor een optimale re-integratie. (Klik hier) 

Onzichtbare gevolgen
Jaarlijks krijgen naar schatting 160.000 mensen te maken met een hersenziekte of een vorm van "niet-aangeboren hersenletsel" (NAH) als gevolg van bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk, hartstilstand of hersenoperatie.

Deze onzichtbare gevolgen, zoals vertraagde informatieverwerking en vermoeidheid, hebben een grote impact op deze medewerkers en hebben ook invloed op het werkgebied en het beoordelingstraject voor re-integratie. Slechts 40 procent van de mensen met een NAH, die werkzaam waren voor het letsel optrad, is na twee jaar weer aan het werk.

Meer begrip en beter toekomstperspectief
De infolijn van de Hersenstichting krijgt jaarlijks tientallen e-mails en telefoontjes van patiënten, partners, collega’s en werkgevers met vragen over dit onderwerp. Onbegrip is een vaak genoemd probleem.

Het platform Werkenmethersenletsel.nl biedt nu antwoord op vragen als: “waar heb ik recht op als ik na revalidatie weer aan het werk wil”, of “ik wil mijn medewerker graag een kans geven, maar waar moet ik dan rekening mee houden?”
Bron: BG 16 juni 2016


Wat zou het mooi zijn indien ook de chronisch zieke medewerker zijn/haar baan, al dan niet aangepast, zou kunnen behouden. Door daar heel bewust mee om te gaan, laat onderstaand artikel zien dat er veel meer mogelijk blijkt te zijn dan je zou verwachten. (red.)

Hoe bevorder je dat iemand met een chronische ziekte kan blijven werken?

Chronisch zieken en werk
In 2030 heeft één op de vier werkenden een chronische ziekte. Dit stelt de SER in een recente publicatie. Het aantal mensen met ziekten zoals kanker, longaandoeningen, diabetes en reuma groeit, ook omdat we gemiddeld ouder worden.

Veranderingen
De grootste verandering is dat veel ziekten vaak niet meer fataal zijn, maar wel een chronisch karakter houden. Dit heeft directe gevolgen voor werkgevers. Hoe bevorder je dat iemand met een chronische ziekte toch kan blijven werken? De beste tip is verrassend eenvoudig: "Ga zo snel mogelijk het gesprek met elkaar aan".

Kanker en werk
Bij mensen met een ziekte zoals kanker wordt nog te vaak gedacht, die is voorlopig uit de running. Of erger, die komt niet meer terug. Eerst herstellen en daarna weer werken, is de gedachte. Terwijl werk juist een groot effect heeft op de kwaliteit van leven!

Werkgevers moeten gaan praten met werknemers
Werkgevers weten soms niet goed hoe ze met de situatie moeten omgaan, zijn huiverig om het gesprek met de zieke werknemer aan te gaan. Terwijl praten precies is wat er moet gebeuren. Medewerkers met een chronische ziekte kunnen beperkingen hebben zoals een lager energieniveau of een andere intensiteit van werken. Ook zijn specifieke handelingen soms niet meer mogelijk. Die nieuwe realiteit moet besproken worden, zodat het werk eventueel kan worden aangepast, zowel in een fase van behandeling als in andere fasen.

Werk als medicijn
Werk is een steunpilaar bij ziekte. Organisaties zoals Patiëntenfederatie NPCF, Diabetesvereniging Nederland en de Leven-met-kanker-beweging maken zich al langer sterk voor werk. Dat doen ze omdat juist werk veel impact heeft op de kwaliteit van leven van mensen.

Belangrijk
Werk is vaak zelfs extra belangrijk als iemand ziek wordt. Het kan een steunpilaar zijn in moeilijke tijden. Daarom is het zo belangrijk dat niet alleen leidinggevenden en HR-professionals, maar ook medici werk gaan inzetten als medicijn. Een van de grootste Arbodiensten participeert momenteel in een project bij Radboud UMC waarbij de oncoloog de bedrijfsarts al direct bij het behandelplan betrekt. De bedrijfsarts adviseert bijvoorbeeld over de plaatsing van een stoma, zodat iemand na behandeling aan de slag kan blijven. Werk wordt zo een integraal onderdeel van de zorg.

Schotten weg
Een ontwikkeling die ik van harte toejuich. De schotten weg tussen zorg en werk. Deze onderdelen horen niet achter elkaar, maar juist naast elkaar! Dat is het bekende ideaal.

Met de dialoog als vertrekpunt is dit op de werkvloer mogelijk
Als een medewerker een chronische ziekte heeft, kunnen werkgevers en werknemers eventueel samen met de bedrijfsarts, kijken of ze de werkbelasting of bepaalde werkafspraken kunnen aanpassen.

De praktijk laat zien dat veel mensen met een chronische ziekte na enkele gerichte aanpassingen ook weer energie kunnen halen uit werk. En daar gaan wij voor!

Wim Schimmel
Bron: BG-Magazine