Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

Tekst nieuwsbrief december 2009

Het einde van dit jaar is weer in zicht.
Het is alweer december. 2009 is voor veel bedrijven en organisaties een bewogen jaar geweest. Alhoewel de economische vooruitzichten voor 2010 nog niet optimaal zijn, bestaan er toch meer lichtpuntjes dan in het begin van dit jaar en wordt er weer enige groei verwacht. 
De meeste van onze relaties hebben dit jaar bewust toch gekozen voor het laten monitoren van de gezondheid van hun medewerkers, omdat bijvoorbeeld na een reorganisatie, er wat extra aandacht moest zijn voor de gezondheid van die overgebleven werknemers. Uiteindelijk moeten zij de kar verder trekken. In vrijwel alle gevallen werd dit preventief medisch onderzoek door die medewerkers bijzonder gewaardeerd. 
De werkgever laat zo op een prettige maar ook nuttige wijze diens betrokkenheid met de medewerkers zien. Daarnaast in de huidige, voor veel bedrijven dikwijls moeilijke marktomstandigheden, leidt langdurig verzuim tot een forse kostenpost die je in je organisatie, juist nu niet kunt gebruiken.
Alpha Preventie Keuringen kon op die manier medewerkers met aangetroffen, te behandelen gezondheidsproblemen, direct doorverwijzen naar de eigen huisarts voordat langdurig verzuim kon ontstaan.

Nieuwsbrievenarchief.
Van tijd tot tijd krijgt Alpha Preventie Keuringen het verzoek, of het mogelijk is om één bepaalde eerder verzonden nieuwsbrief, alsnog aangeleverd te krijgen. Ook kan in een enkel geval de computer van onze relaties, niet overweg met flash-berichten. 
In beide gevallen is het handig te weten dat op de website van Alpha Preventie Keuringen
klik hier al sinds november jl. een archief is aangemaakt met daarin alle eerder verzonden nieuwsbrieven. Zodra een nieuwe nieuwsbrief is gemaild, kan deze ook geraadpleegd worden op de website. Alpha Preventie Keuringen is van mening haar relaties met deze service, extra van dienst te kunnen zijn.

Top 3 beroepsziekten. Let op! Gehooraandoeningen op de 2e plaats .

In een in november jl. door het ANP gepubliceerd artikel van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) wordt o.m. melding gemaakt van de top 3 van beroepsziekten in het jaar 2008. Opvallend daarin was juist de nummer 2, namelijk gehooraandoeningen. Dit betrof maar liefst 34% van alle beroepsziekten.
Reeds eerder maakten wij melding van de toename van gehoorproblemen, vooral onder jongeren. Veel, voornamelijk jongeren, stellen hun gehoor danig op de proef door een veel te hoge geluidsbelasting in disco’s en met bijvoorbeeld de "oortjes" van mp3-spelers en dergelijke. 
Let er als werkgever goed op dat u straks mogelijk claims moet vermijden die niets met uw organisatie van doen hebben. 
Daarom adviseert Alpha Preventie Keuringen om
een nulmeting uit te voeren bij alle werknemers die blootgesteld worden aan periodieke en/of continu geluidsbelasting op hun werkplek, om te voorkomen dat u op die wijze te maken krijgt met aansprakelijkheidsclaims in de toekomst. Wilt u weten hoe dit op een betaalbare wijze kan? klik hier

Feestdagen en jaarwisseling.
Vanaf deze plek wenst het team Alpha Preventie Keuringen u allen van harte prettige feestdagen en een voorspoedig maar vooral gezond 2010 toe. 
Ook komend jaar hopen wij u weer van dienst te kunnen zijn, niet alleen met onze informatieve nieuwsbrief, maar ook in dit nieuwe jaar weer te mogen bijdragen aan het gezondheidsprofiel van u en uw medewerk(st)ers.