Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

Tekst nieuwsbrief februari 2008

Onderwerpen: 

 

-Mogelijke verband tussen overgewicht en kanker.                                     

-Met rusteloze benen meer kans op hart- en vaatziekten.

Ons nieuwe APK©Audiometrie- en Visusonderzoek ook in afzonderlijke onderzoeksdelen uit te voeren.
Alpha Preventie Keuringen kreeg sinds de introductie in 2007 van deze nieuw ontwikkelde  keuringsvorm, van diverse relaties het verzoek of het ook mogelijk was om één van de afzonderlijke delen, of het visusonderzoek, of het gehooronderzoek af te kunnen nemen. Gezien de diversiteit van de te keuren groepen bij onze relaties hebben wij besloten vanaf begin dit jaar deze ook als aparte keuringsproducten aan te bieden.

Bij het vóóroverleg van de personeelskeuringen wordt gezamenlijk vooraf bepaald welke werknemer, welke keuringsonderdelen krijgt aangeboden door onze opdrachtgever. Op die manier kan Alpha Preventie Keuringen ook voor uw bedrijf of organisatie maatwerk van hoge kwaliteit leveren voor, zoals u van ons bent gewend, een altijd sterk concurrerende prijs.


Mogelijk verband tussen overgewicht en kanker.
Tijdens onze preventief medische keuringen komen wij overgewicht helaas maar al te vaak tegen. Daarom lijkt het ons van belang om het onderstaande bericht in deze nieuwsbrief voor u weer te geven. 

"Uit Europees onderzoek is naar boven gekomen dat zwaarlijvigheid en zelfs overgewicht mogelijk de kans op een groot aantal soorten kanker verhoogt. Er werd al langer aangenomen dat overgewicht de kans op darm- en borstkanker verhoogt, maar uit nieuw onderzoek komt naar voren dat het ook de kans op slokdarm-, schildklier-, nier- en galblaaskanker verhoogt.

Om de voorgenomen resultaten te kunnen bewijzen is nader onderzoek nodig, zegt de auteur van het onderzoek, Andrew Renehan. Voor het onderzoek werden de gegevens uit 141 eerdere onderzoeken samengevoegd. Op deze manier kon men ruim 280.000 gevallen van kanker analyseren. De gegevens kwamen uit Europa, Noord Amerika, Australië en Azië". (Bron: nieuws - gezondheidsplein)

 

 

 

 

Met rusteloze benen meer kans op hart- en vaatziekten.                        
Daar waar wij de eerste keer onze APK®Keuringen uitvoeren treffen wij vaak combinaties van verhoogde, relevante waarden aan die bij gemiddeld 15% van de gekeurde personen leidt tot een directe verwijzing naar de huisarts voor verder onderzoek en/of behandeling. Daarom willen wij u ook onderstaand artikel niet onthouden, mede omdat veel mensen zich hierin zullen herkennen.

"Een nieuw Amerikaans onderzoek heeft uitgewezen dat mensen die last hebben van zogenaamde 'rusteloze benen', twee keer zoveel risico lopen op het krijgen van hart- en vaatziekten en een herseninfarct als mensen die geen last hebben van rusteloze benen.

Het rusteloze benen syndroom wordt ook wel het Restless Legs Syndrom (RLS) genoemd. Dit is een neurologische aandoening die niet pijnlijk is, maar wel heel vervelend. Een branderig en irriterend gevoel in de kuiten of bovenbenen kan er namelijk toe leiden dat je moeilijk in slaap komt en dat je 's nachts vaak wakker wordt. Ook rustig zitten om bijvoorbeeld televisie te kijken of een boek te lezen, lukt vaak niet.

De verhoogde kans op hart- en vaatziekten en een herseninfarct voor mensen met RLS bleek in het onderzoek nog toe te nemen naarmate de klachten over de rusteloze benen toenamen. Bovendien bleef het hogere risico bestaan wanneer rekening gehouden werd met andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals bijvoorbeeld hoog cholesterol en een hoge bloeddruk." (Bron: nieuws - gezondheidsplein)

Mocht u zich hierin herkennen realiseer u dan dat voldoende bewegen (o.a. wandelen) een mogelijkheid is om deze klachten te verminderen.

-Ons nieuwe APK©Audiometrie- en Visusonderzoek ook in afzonderlijke  onderzoeksdelen uit te voeren.