Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

Tekst nieuwsbrief februari 2009

Overgewicht en obesitas.

In onze eerste nieuwsbrief van 2009 willen wij als eerste onderwerp overgewicht belichten. Tijdens de uitvoering van onze APK-Personeelskeuringen bij bedrijven en organisaties komen wij overgewicht in alle mogelijke gradaties, regelmatig tegen.

In het Pharmaceutisch Weekblad nr. 49 van december jl. staat een interessant interview met prof.dr. Jaap Seidell, een bekende expert, o.m. op het gebied van overgewicht. De kern van dit artikel is - Focus op een gezonde leefstijl, niet op een dun lijf - Enkele nuttige aspecten uit dit interview hebben wij hieronder voor u weergegeven.

In dit artikel wordt o.m. ingegaan op de vele gezondheidsrisico's die mensen met overgewicht, maar met name ernstig overgewicht lopen. Naast de bekende risico's op suikerziekte, hart- en vaatziekten blijkt dat na roken, overgewicht de belangrijkste beïnvloedbare risicofactor is voor kanker.

Wanneer is behandeling bij overgewicht effectief? 
De verwachtingen moeten bij gewichtsverlies niet heel hoog zijn. Veel huisartsen hebben het ouderwetse idee dat als iemand heel dik is, hij weer dun moet worden. Dat lukt in de meeste gevallen niet meer. Doel van de behandeling moet een gezonde leefstijl zijn, niet een dun lichaam.
Het gaat om levenslange veranderingen in de leefstijl en die moeten mensen kunnen inpassen in hun leven. In het begin val je daar niet zoveel van af, maar je wordt wel fitter en je vetmassa gaat omlaag. Je risicofactoren verminderen en dan zou je eigenlijk best tevreden moeten zijn.

Voor de meeste mensen voldoet een gewichtsverlies als gevolg van een gezondere leefstijl, van 5- à 10%. Daarmee bereik je al veel gezondheidswinst, aldus Seidell. Als mensen met een hoog risico op ouderdomssuiker (diabetes mellitus type 2), - dus met overgewicht en een gestoorde glucosetolerantie - wat meer bewegen en gezonder gaan eten, levert dat 70% reductie van dit risico op!

Een van de onderdelen van onze APK®Keuringen is het meten en wegen van de deelnemer om de BMI vast te stellen. Daarom worden deze en ook andere leefstijladviezen indien nodig, gegeven door Alpha Preventie Keuringen tijdens uitvoering van de APK®Keuringen voor personeel.  Het doel is altijd om de gezondheid van de te keuren medewerk(st)er te verbeteren om onnodig ziekteverzuim te voorkomen en de productiviteit te vergroten.

Organisaties strijden in PON samen tegen overgewicht. 
Het percentage volwassenen met overgewicht gelijk houden en het percentage kinderen met overgewicht terugbrengen. Dat doel heeft het ministerie van VWS gesteld in de nota: kiezen voor gezond leven. Het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) is hiervoor opgericht. Ongeveer 15 organisaties werken samen om in 2010 de zorgstandaard voor implementatie gereed te hebben. Voor elke mate van overgewicht, comorbiditeit en leeftijd zal een andere zorgketen worden ontwikkeld, aldus PON-voorzitter prof.dr. Jaap Seidell.

Over(ge)wicht!
In het NRC-Handelsblad van 23 januari staat een aardig en beknopt ingezonden stukje. Dit willen wij u niet onthouden. Klik hier om dit stukje te tonen.