Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

Tekst Nieuwsbrief

In deze februari-editie

- Beoordeling bedrijfsarts door werknemer, via FNV internetpeiling


Driekwart van de werknemers ziet de bedrijfsarts vooral als verlengstuk van de werkgever. De helft is ontevreden!
“Dit oordeel is vernietigend”, zegt FNV-federatiebestuurder Leo Hartveld op basis van de uitkomsten van een internetpeiling onder werknemers. Ook “ronduit zorgelijk” vindt Hartveld het, dat een derde van de werknemers eerst toestemming moet vragen aan de chef om de bedrijfsarts te mogen consulteren.

Werkvloer
Van november tot half december, reageerden maar liefst ruim 700 werknemers. En hun mening is niet mals. Hoopgevend is nog dat 78% van hen aangeeft te weten wie de bedrijfsarts is. Maar een bijna even groot percentage (76%) zegt de functionaris nog nooit op de werkvloer te hebben gezien. De helft van de respondenten geeft dan ook aan de bedrijfsarts vooral als ‘verzuimcontroleur’ te zien die geen onafhankelijke positie inneemt.
Leo Hartveld: “Kennelijk is het in veel bedrijven niet zo best gesteld met preventie activiteiten. En als ze er toch zouden zijn, dan onttrekken deze activiteiten zich aan de waarneming van werknemers. Dat is toch treurig in de wetenschap dat we duurzame inzetbaarheid en langer gezond werken als topprioriteit op de sociale agenda hebben gezet.”

SER
Reden voor FNV de peiling te organiseren is, een discussie in de SER over de bedrijfsgezondheidszorg. Maar ook onderzoek door de VU onder bedrijfsartsen deed bij de vakcentrale de alarmschellen rinkelen. Hartveld: “Het blijkt dat de beroepsgroep een zeer negatief zelfbeeld heeft. Het leek ons daarom goed om ook de “patiënten”, de werknemers, eens aan het woord te laten en die hebben heel duidelijk gesproken.”
Bron: FNV

Alpha Preventie Keuringen
Uit het bovenstaande blijkt o.m. maar weer eens, hoe noodzakelijk het is om voor preventief medisch onderzoek, juist te kiezen voor een onafhankelijk bedrijf voor het uitvoeren van medisch personeelsonderzoek. Alleen op die manier wordt de objectiviteit ook voor de werkgever gewaarborgd, maar heeft ook de werknemer, door zo de directe betrokkenheid van (eigen) bedrijfsarts te omzeilen, meer vertrouwen in de uitkomst van het uitgevoerde persoonlijk preventief medisch onderzoek.

Alpha Preventie Keuringen is zo’n geheel onafhankelijk keuringsbedrijf wat op deze manier het vertrouwen heeft verworven van de medewerkers van veel bedrijven en organisaties en bovendien kwalitatief hoogstaand onderzoek, door haar unieke onderzoeksmethode voor een betaalbare prijs aanbiedt.

Deelname bedrijfsarts uitsluitend na overleg vooraf.
Uitsluitend indien de werknemers voorafgaande aan het onderzoek hebben aangeven dat zij geen bezwaar hebben tegen het delen van de eigen resultaten met de bedrijfsarts, gaat Alpha Preventie Keuringen er na overleg toe over, deze gegevens aan hem/haar te verstrekken. Dit is dikwijls het geval indien het PMO (Preventief Medisch Onderzoek) een direct uitvloeisel is van de uitgevoerde RI&E.

Indien dat niet uitdrukkelijk is afgesproken, wordt de uitgebreide maar geanonimiseerde groepsrapportage van het onderzoek, uitsluitend aan de opdrachtgever aangeleverd en besproken, waarmee deze direct zijn voordeel kan doen.

Het blijkt en blijft uiterst belangrijk, dat de onderzochte deelnemers er vertrouwen in hebben dat hun medische gegevens primair van henzelf blijven. In onze praktijk heeft dat het deelnemerspercentage -op vrijwillige basis- alleen maar fors vergroot. En, want daar gaat het uiteindelijk om, hebben zowel werkgevers alsook de werknemers daar profijt van gehad.