Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

Tekst nieuwsbrief februari 2012

- Soort dieet om af te vallen maakt niet uit

- Bloedarmoede vergroot overlijdenskans na beroerte

- Obesitas veroorzaakt waarschijnlijk schade aan tussenwervelschijven

Ook dit jaar stellen wij voor u graag weer een zestal nieuwsbrieven samen met interessante en relevante informatie voor u en uw medewerkers.
In de eerste maanden van dit nieuwe jaar werken velen van ons aan hun goede voornemens. In het kader van diëten was er toch weer opvallend nieuws. Hieronder een korte samenvatting waarmee u wellicht uw voordeel kunt doen.

“Soort dieet om af te vallen maakt niet uit”
 
Nieuw Amerikaans onderzoek wijst uit dat het niet belangrijk is wat voor soort dieet je volgt als je wilt afvallen. Alleen de calorieën tellen, en daarbij maakt het niet uit waar ze vandaan komen. Dat blijkt uit een publicatie in the American Journal of Clinical Nutrition.

De studie vergeleek vier toonaangevende diëten met uiteenlopende verhoudingen tussen vetten, koolhydraten en eiwitten. Er bleek geen verschil te zijn in de mate van gewichtsverlies of de afname van het vetpercentage.

Willekeurig:
In het onderzoek kregen een enkele honderden mensen met overgewicht (obesitas) willekeurig één van vier diëten toegewezen.
Ze waren zo samengesteld dat de deelnemers 750 kilocalorieën per dag minder zouden consumeren. Na een halfjaar en nogmaals twee jaar na het begin van het dieet, werd het gewicht en het vetpercentage gemeten.

Volhouders:
Gemiddeld waren de deelnemers na zes maanden 4,1 kg vet en 2,3 kg spiermassa kwijtgeraakt. Echter na twee jaar, resteerde onder de volhouders een gewichtsverlies van gemiddeld 3,6 kg, waarbij de onderzoekers aantekenen dat sommigen hun dieet na verloop van tijd uit eigen beweging wel hadden aangepast.
 
Succesvol:
Uit het verloop blijkt dat de deelnemers gemiddeld even succesvol waren, ongeacht het dieet dat ze voorgeschreven hadden gekregen. In dat opzicht kunnen afvallers volgens experts gewoon maar het best een dieet kiezen dat bij hen past, omdat dan de kans dan het grootst is dat ze het volhouden.
Bron: Nu.nl

Conclusie: minder calorieën, dus minder eten, is belangrijker dan het soort calorie waarop men bezuinigt. Dat gecombineerd met
voldoende beweging, kan obesitas tegengaan. Alpha Preventie Keuringen let hierop tijdens het preventief personeelsonderzoek en bespreekt en vermeldt dit in het individuele uitslagrapport van de deelnemers. (red.)

Tijdens de uitvoering van ons personeelsonderzoek komen wij van tijd tot tijd mensen tegen met bloedarmoede. Dat dit
in bepaalde gevallen risicovol is, blijkt ook weer uit onderstaand onderzoek.

“Bloedarmoede vergroot overlijdenskans na beroerte”

Uit eerder onderzoek bleek al dat mensen met bloedarmoede sneller overlijden als gevolg van een hartaanval,
hartfalen of nierziekten.
Maar ook na een beroerte blijkt dat mensen met bloedarmoede gemiddeld een drie keer zo grote kans te hebben om
binnen een jaar te overlijden. Dat stellen onderzoekers op de International Stroke Conference 2012.
 
“Bij patiënten die een beroerte hebben gehad, is ernstige bloedarmoede een belangrijke voorspeller voor het binnen
een jaar overlijden na de beroerte”, legt hoofdonderzoeker Jason Sico van Yale University School of Medicine uit. 

De onderzoekers bestudeerden de medische gegevens van 3.750 mannen die behandeld zijn voor een herseninfarct.
Patiënten met ernstige bloedarmoede overleden 3,5 keer vaker in het ziekenhuis, dan patiënten met voldoende ijzer in het bloed. Patiënten met gemiddelde bloedarmoede overleden 2 keer zo vaak binnen 12 maanden na de beroerte, bij milde bloedarmoede was dit 1,5 keer.

Bloedarmoede is de term voor een te laag Hb (hemoglobinegehalte). Er is dan sprake van een tekort aan rode bloedcellen (erytrocyten) in
het bloed. Deze Hb-waarde is een maat voor de hoeveelheid ijzer in het bloed. Zie ook hieronder bij hematocriet.(red.)

Hematocriet:
O.m. met behulp van de hematocrietwaarde kan de ernst van bloedarmoede worden bepaald. Deze hematocrietwaarde geeft
het bloedvolume aan dat door rode bloedcellen wordt ingenomen. Ook na correctie voor factoren die voor vertekeningen konden zorgen, zoals leeftijd, ernst van de beroerte en hoe gezond de patiënten waren voor de beroerte, bleef het gevonden verband overeind. 
Volgens de onderzoekers moeten
zowel artsen als patiënten het verhoogde risico als gevolg van bloedarmoede in de gaten houden.
Bron: Nu.nl

Alpha Preventie Keuringen beschouwt het standaard preventief meten van deze “ijzerwaarde” in het bloed dan ook als
een essentieel en vast onderdeel in het vaststellen van een risicoprofiel bij ons preventief personeelsonderzoek.

“Obesitas veroorzaakt waarschijnlijk schade aan tussenwervelschijven”

In een poging de opkomst van obesitas te koppelen aan ziekten, hebben Chinese wetenschappers de relatie onderzocht
tussen overgewicht en degeneratie van de tussenwervelschijven. De resultaten laten zien dat volwassenen met overgewicht (obesitas) inderdaad een grotere kans hebben op problemen met de tussenwervelschijven in de onderrug. Dat schrijven wetenschappers recentelijk in Arthritis & Rheumatism.

Tussenwervelschijven zijn gelachtige ringen met een soort 'buitenband', en werken als schokdempers van de
ruggengraat.
Als deze schijven beschadigd (lek) raken kan de inhoud eruit geperst worden en door beklemming van de zenuwknoop,
ernstige pijn veroorzaken. Hierdoor kan werken onmogelijk worden en ook de kwaliteit van leven neemt hierdoor af.

De studie omvatte 2599 volwassenen uit zuidelijk China, met een gemiddelde leeftijd van 42 jaar. Van deze groep
bleek 71% van de vrouwen en 76% van de mannen last te hebben van degenererende tussenwervelschijven. Dit hoge percentage wordt deels verklaard door leeftijd, maar er bleek wel degelijk een relatie te zijn tussen obesitas en de ernst van de schade; mensen met overgewicht hebben meer schade.

De betreffende medici van de Universiteit van Hong Kong vermoeden dat de oorzaak ligt in het hogere gewicht wat druk
uitoefent op de tussenwervelschijven, waardoor deze “geplet” kunnen worden. Maar er moet eerst verder onderzoek gedaan worden om dit vermoeden te bevestigen.

Deze wetenschappers waarschuwen dat met de huidige toename van obesitas ook het aantal rugklachten sterk zou kunnen toe
nemen. Het gevolg zou kunnen zijn dat zware beroepen uiteindelijk minder bezet worden, omdat minder mensen dat aankunnen.
Bron: NU.nl

Het menselijk skelet is opgebouwd en berekend op een min of meer normale verhouding tussen lengte en gewicht. Deze
wordt uitgedrukt in de Quietelet-index, ook wel BMI (body mass index) genoemd. Wanneer deze te hoog wordt (BMI = >30) spreken we over obesitas. Dan worden niet alleen de tussenwervelschijven te zwaar belast maar ook heupen en knieën, met alle bekende gevolgen vandien. 

Daarom neemt ook het vaststellen van de QI-waarde (BMI) een belangrijke plaats in
bij ons preventief medisch personeelsonderzoek.