Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

tekst nieuwsbrief februari 2015

In deze februari editie:

- Acht nuttige tips om verzuim aan te pakken

- Lezen met lichtgevende e-reader voor het slapen, mogelijk slechtere nachtrust

- Optimisten hebben gezonder hart en vaten


Het uitvoeren van het preventief medisch onderzoek van Alpha Preventie Keuringen leidt tot het voorkomen van verzuim. Dat staat vast. Toch lijkt het ons een goed idee indien de werkgever ook zelf, bewust verzuim aanpakt. Dat kan heel goed en daarom willen wij u het volgende artikel niet onthouden.

Acht nuttige tips om verzuim aan te pakken.
Negen van de tien ondernemers blijken niet te weten wat verzuim kost of wat het verlagen ervan hen kan opleveren. Dat bleek onlangs uit onderzoek van Arboned.
Ondertussen kunnen werkgevers zelf al veel doen om verzuim aan te pakken, o.m. met behulp van actieve verzuimbegeleiding en verzuimbeheersing. Ook positieve, energieke en betrokken werknemers helpen daarbij.

1. Maak verzuim bespreekbaar
Maak verzuim bespreekbaar, bijvoorbeeld tijdens een werkoverleg. Laat werknemers meedenken over hoe verzuim te voorkomen is, om draagvlak te creëren. En spreek ook waardering uit als het verzuim daalt.

2. Verhoog het werkplezier
Stuur op meer werkplezier door te focussen op wat werknemers energie geeft. Vraag hoe het werk bevalt, hoe de samenwerking met collega’s verloopt en of er andere zaken binnen of buiten het werk spelen waar de werknemer over zou willen praten.

3. Stimuleer een gezonde leefstijl
Gezonde werknemers zijn minder vaak ziek. Mensen moeten steeds langer werken, dat begint bij gezond werken. Een gezonde leefstijl en voldoende fit zijn voor het werk dat je doet. Zorg bijvoorbeeld voor fruit op de werkvloer. Of bied werknemers de mogelijkheid een leefstijlprogramma te volgen, om te stoppen met roken of meer te gaan bewegen. (Met een PMO van Alpha Preventie Keuringen komen deze onderwerpen vanzelf aan de orde.) (Klik hier)

4. Weet waar de risico’s schuilen
Met een RIE (risico-inventarisatie en –evaluatie) kan snel en efficiënt inzicht verkregen worden in de arbeidsrisico's. En met een PMO (preventief medisch onderzoek) wordt in kaart gebracht hoe het staat met de fysieke en mentale fitheid vanwerknemers. Ondernemers die weten waar de risico's schuilen, kunnen tijdig maatregelen nemen om uitval te voorkomen. (Alpha Preventie Keuringen kan u dit nuttige onderzoek leveren, voor een voor elke ondernemer betaalbaar tarief.) (Klik hier)

5. Geef helder inzicht in de gevolgen van ziekmelding
Maak de gevolgen van verzuim inzichtelijk. Vaak realiseren werknemers zich niet dat hun afwezigheid niet alleen belastend is voor henzelf, maar ook voor de leidinggevende en directe collega’s. Zij moeten immers werk overnemen. Of er blijft werk liggen, waardoor achterstanden ontstaan.

6. Bied (tijdelijk) ander werk bij ziekte
Wellicht is de werknemer zodanig ziek dat hij zijn reguliere werk niet kan uitvoeren, maar wel ander werk binnen het bedrijf kan verrichten. Vraag daarom of en zo ja welke aanpassingen nodig zijn, zodat de werknemer zo snel mogelijk aan het werk kan. Dit bevordert het herstel en de re-integratie. Denk bij een gebroken been bijvoorbeeld aan een aangepaste werkplek of vervoer van en naar het werk.

7. Maak een conflict direct bespreekbaar
Een arbeidsconflict is geen geldige reden voor een ziekmelding. Immers, als het conflict er niet zou zijn, kan de werknemer zijn werk doen. Een conflict kan wel de oorzaak zijn van verzuim en zo toch leiden tot een geldige ziekmelding. Maak een conflict in ieder geval altijd bespreekbaar. Hoe eerder het conflict besproken wordt, hoe beter. Zo kan (onnodig) kostbaar verzuim worden voorkomen.

8. Zorg voor ontspanning
Stimuleer werknemers regelmatig vakantiedagen op te nemen. Dit is nodig, omdat het uitstellen van vakantie nadelige gevolgen kan hebben voor de gezondheid en veiligheid. Een regelmatige opname van de vakantiedagen bevordert namelijk de ‘herstelfunctie’ van vakantie, en draagt bij aan de veiligheid en gezondheid van werknemers.
Bron: NU zakelijk 2014


Lezen met lichtgevende e-reader of tablet voor het slapen, kan zorgen voor een slechtere nachtrust.
Onderzoekers van de Harvard Medical School in de VS hebben ontdekt dat mensen na het lezen met een e-reader moeilijker in slaap vallen en minder goed slapen, zo meldt de BBC.

Blauw licht
Boosdoener is blauw licht, dat ook wordt afgegeven door tablets, smartphones, laptops en led-verlichting. Volgens de wetenschappers kan de biologische klok hierdoor worden verstoord. Als mensen 's avonds in contact komen met blauw licht wordt soms minder van het slaaphormoon melatonine aangemaakt. Daardoor is het moeilijker om in slaap te vallen.

Bloedonderzoek
De Harvard-onderzoekers lieten twaalf mensen twee weken lang slapen in een laboratorium. Vijf dagen lazen zij voor het slapen uit een fysiek boek, terwijl de andere vijf dagen een iPad werd gebruikt. Uit bloedonderzoek bleek dat er minder melatonine werd aangemaakt bij het lezen op een tablet. Ook vielen de proefpersonen met de tablets minder snel in slaap en waren ze de volgende dag vermoeider.

Niet alleen iPad
Hoewel voor het onderzoek een iPad werd gebruikt, zeggen de onderzoekers dat de conclusies ook gelden voor lichtgevende e-readers en andere elektronische apparaten. Die zenden licht uit met vergelijkbare golflengtes.
Bron: Proceedings of the National Academy of Sciences.


Is het glas half vol of half leeg? Op basis van onderstaand onderzoek blijkt die uitkomst ineens best belangrijk te zijn!

Optimisten hebben gezonder hart en vaten
Mensen die een optimistische kijk op het leven hebben, hebben een betere cardiovasculaire gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek van de University of Illinois.

Onderzoek
Bij ruim 5100 vrijwilligers van 45 tot 84 jaar werd aan de hand van zeven kenmerken hun cardiovasculaire gezondheid bepaald: bloeddruk, BMI, bloedsuikerspiegel, cholesterol, eetpatroon, lichamelijke activiteit en tabaksgebruik. Daarnaast vulden ze vragenlijsten in waarmee hun geestelijke gezondheid en optimisme werd gemeten.

Gezonder
Hoe optimistischer deelnemers waren, hoe beter hun cardiovasculaire gezondheid bleek te zijn. Optimisten hadden een betere bloedsuikerspiegel en gezonder cholesterolgehalte. Bovendien waren ze lichamelijk actiever, was hun BMI beter en rookten ze minder vaak.

Uitkomst
“De meest optimistische deelnemers hadden een twee keer zo grote kans op een ideale cardiovasculaire gezondheid dan hun pessimistischere leeftijdgenoten”, zegt hoofdauteur Rosalba Hernandez. “Op populatieniveau vertaalt een klein verschil in cardiovasculaire gezondheid, zich al in een significante daling van het aantal sterfgevallen”.
De resultaten van het onderzoek verschenen in Health Behavior and Policy Review.
Bron: Medical Xpress jan 2015 J. Niemantsverdriet