Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

Tekst nieuwsbrief februari 2017

In deze februari editie:

- Slecht cholesterol heeft ook invloed op ernst artrose

- Alleen in het weekend sporten geeft al gezondheidsvoordelen


In onze praktijk komen wij nogal eens wat vragen tegen over gewrichtsklachten, al dan niet verondersteld ontstaan te zijn op de werkvloer. De gedachte was altijd dat slijtage, wellicht door overbelasting van de gewrichten, hiervan de oorzaak is. Daarom is het bijzonder interessant om onderstaand artikel te lezen, waarin een link wordt gelegd met "slecht vet" (LDL-cholesterol) en het ontstaan van artrose. (red.)

Slecht cholesterol heeft ook invloed op ernst artrose
Te veel "slecht vet" LDL-cholesterol (Low Density Lipoproteïne = vetten met een lage dichtheid, red.) heeft invloed op de ernst van artrose. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Wouter de Munter van het Radboud UMC.

Artrose is een reumatische aandoening waarbij het kraakbeen in de gewrichten dunner en zachter wordt. Dat zorgt voor pijn en stijfheid. Voorheen werd gedacht dat slijtage de oorzaak is, maar het lijkt er steeds meer op dat ontstekingsprocessen bijdragen aan de ernst van artrose. Ook hoge cholesterolwaarden zouden meespelen en daarom onderzocht De Munter de rol van cholesterol bij artrose in muizen.

Oxidatie
Het "slechte" LDL-cholesterol veroorzaakt, na verandering door een reactie met zuurstof (oxidatie), beschadigingen aan de bloedvatwand. Hierdoor ontstaan hart- en vaatziekten. In de gewrichten kan dat LDL-cholesterol op een vergelijkbare manier tot schade leiden. De Munter injecteerde LDL of geoxideerd LDL in de gewrichten van muizen. Voornamelijk het geoxideerde LDL blijkt te zorgen voor verschijnselen van artrose, en niet het LDL.

Botvorming
De Munter bekeek muizen die een cholesterolrijk dieet kregen en muizen die van nature hoge cholesterolwaarden hebben. Beide ontwikkelden extra botvorming in het door artrose aangedane gewricht. Bepaalde afweercellen, macrofagen, bleken verantwoordelijk voor de extra aangroei van bot. Andere cellen lijken onder invloed van geoxideerd LDL, ontsteking en kraakbeenschade te veroorzaken.

Aanknopingspunten
Het onderzoek van De Munter biedt mogelijk aanknopingspunten voor de behandeling van artrose, wat op zich niet te genezen is. "We hebben sterke aanwijzingen dat het in de mens op eenzelfde manier werkt, omdat er ook in mensen een relatie lijkt te bestaan tussen artrose en hoge cholesterolwaarden."

Hoe nu verder
Vervolgonderzoek richt zich op de manier waarop macrofagen of andere cellen geoxideerd LDL opnemen. "Als we precies weten welke receptoren de cellen daarvoor gebruiken, kunnen we misschien lokaal de opname van geoxideerd LDL remmen. Daarmee beperk je dan schade in het gewricht."
Bron: Gezondheids.net jan. 2017


Zoals bekend wordt tijdens ons preventief medisch APK-Onderzoek o.m. de nadruk gelegd op het belang van bewegen, ter voorkoming van ziekten als kanker en hart- en vaatziekten. Dikwijls wordt het argument gegeven dat door de drukke werkzaamheden het er 's avonds niet meer van komt om dan nog te gaan sporten. Voor die mensen hebben wij goed nieuws! Uit onderstaand onderzoek blijkt dat eventueel alleen in het weekend (3,5- tot 4 uren) sporten ook al gezondheidsvoordelen geeft en de risico's op deze ziekten verkleind. (Red.)

Alleen in het weekend sporten geeft al gezondheidsvoordelen
Hoe vaak je sport, maakt voor je gezondheid weinig uit. De aanbevolen hoeveelheid beweging van de hele week in je weekend proppen, zorgt al voor belangrijke gezondheidsvoordelen. Dat blijkt uit een onderzoek van Loughborough University en de University of Sydney onder bijna 64.000 mensen.

Analyse
De onderzoekers analyseerden gegevens over 63.591 volwassenen uit Engeland en Schotland. Ze keken naar hun gezondheid over een periode van 18 jaar en bekeken hoe vaak en hoe lang de deelnemers bewogen.

Gezondheidsvoordelen
Ze ontdekten dat hoe vaak en hoe lang deelnemers bewogen weinig uitmaakt. De gezondheidsvoordelen zijn ongeveer hetzelfde, als je per week maar de aanbevolen hoeveelheid beweging haalt. En dat is goed nieuws voor drukbezette mensen die alleen in het weekend tijd hebben om te sporten.

Lager risico op hart- en vaatziekten
Vergeleken met leeftijdsgenoten die nooit bewegen, hadden deelnemers die fysiek actief waren een lager risico op overlijden ofwel aan kanker of aan hart- en vaatziekten.

Weekendsporters – zoals deelnemers die al hun beweging op één of twee dagen van de week planden – verlaagden daarmee hun risico op overlijden aan hart- en vaatziekten met 41 procent en kanker met 18 procent, vergeleken met mensen die nooit bewegen. Deelnemers die regelmatig bewogen op drie of meer dagen van de week, verkleinden daarmee hun risico met resp. 41 en 21 procent ten opzichte van inactieve mensen.
Zelfs mensen die niet aan de beweegnorm voldeden maar wel af en toe sporten, hadden een lager risico op deze ziekten dan deelnemers die inactief waren.

De onderzoekers voegden wel toe dat deze studie geen direct verband tussen uitsluitend het bewegen en een lager risico op ziekten aantoont. Mensen die regelmatig sporten, blijken over het algemeen genomen ook een gezondere leefstijl te hebben.

De resultaten van het onderzoek verschenen in JAMA Internal Medicine.
Bron: J. Niemantsverdriet jan. 2017