Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

Tekst nieuwsbrief juni 2011

In deze juni editie:

- Overgewicht blijkt besmettelijk!!

- Overgangsklacht kan ook hartklacht zijn!


In onze laatste nieuwsbrief hebben we o.m. aandacht besteed aan het actuele onderwerp: overgewicht. Intussen blijken er weer “nieuwe” inzichten te bestaan. Daarom geven wij u over dit onderwerp aanvullende informatie in deze nieuwe juni editie.

Overgewicht blijkt besmettelijk!!
Iemand met dikke vrienden of familieleden in de directe omgeving, loopt meer kans zelf ook overgewicht te ontwikkelen. Dat blijkt uit onderzoek van de Arizona State University onder ruim honderd vrouwen en 800 naasten van deze vrouwen.

De Amerikaanse onderzoekers vonden verschillende manieren waarop mensen beïnvloed worden door het gewicht van hun naasten. Allereerst hebben vrienden vaak veel gemeen. Ze delen dezelfde gewoonten en hobby's. Ook wordt overgewicht 'normaal' als het veel voorkomt in je omgeving.

Dikkere mensen kunnen hun slankere vrienden onder druk zetten, waardoor ze minder gaan bewegen en meer gaan eten. Dit kan zowel bewust als onbewust gebeuren. Het samen zijn met iemand met overgewicht draait vaker om eten dan om actief zijn, waardoor de kans op gewichtstoename toeneemt.

Netwerk en BMI
De onderzoekers bekeken de BMI van de vrouwen en hun netwerk. Hieruit bleek dat hoe hoger de gemiddelde BMI van haar vrienden en familieleden is, hoe groter de kans dat een vrouw zelf ook overgewicht heeft.

Schaamte
In hoeverre overgewicht bij vrouwen acceptabel is, wordt meestal bepaald door familie en vrienden, echter het overgewicht bleek toch heel vaak gepaard te gaan met schaamte. Een kwart van de onderzochte vrouwen gaf aan dat ze liever depressief zijn, dan dik. Vijftien procent gaf zelfs aan blind zijn te verkiezen boven overgewicht.

Gezamenlijke strijd

Volgens hoofdonderzoeker Daniel Hruschka biedt dit onderzoek nieuwe inzichten in de strijd tegen overgewicht. “Nu we zien, dat obesitas (vetzucht, red.) zich verspreidt onder vrienden en familieleden, lijkt het van belang om gezamenlijk eet- en beweeggedrag aan te pakken.” Vervolgonderzoek naar de directe patronen van de besmetting, is zeker noodzakelijk.
Bron: BG Magazine mei 2011


Overgewicht vergroot de kans op complicaties van hart- en vaatziekten. Daarom is onderstaand artikel vooral voor vrouwen van belang.

Let op! Overgangsklacht kan ook hartklacht zijn! (zie ook klik hier onze APK- Nieuwsbrief juni 2009)
DEN HAAG - Symptomen van hart- en vaatziekten bij vrouwen worden vaak verward met overgangsklachten. De kans om hart- en vaatziekten te krijgen voor vrouwen na de overgang is maar liefst 36 procent groter dan ervoor. Dit weet helaas maar 40 procent van de Nederlanders, blijkt uit onderzoek van TNS NIPO, in opdracht van de Hartstichting.

Juist na de overgang hebben vrouwen vaker een hoge bloeddruk en een hoog cholesterolgehalte. Een gezonde leefstijl is na de overgang daarom nog belangrijker.

Hartklachten zijn vaak moeilijk te onderscheiden en kunnen op typische overgangsklachten lijken. Symptomen van hartklachten zijn o.m. abnormale moeheid, zweten, kortademigheid, misselijkheid en slecht slapen.
Veel vrouwen blijken met deze klachten niet naar de huisarts te gaan.
 
Dr. Angela Maas, cardioloog van de Isala Klinieken in Zwolle: “Het gevolg is dat deze vrouwen te laat en of onvoldoende behandeld worden en dat onnodig veel vrouwen aan de gevolgen van een hartinfarct of beroerte overlijden. En dat terwijl de herstelkansen van vrouwen, mits goed behandeld, net zo groot zijn als die van mannen.” 

De Hartstichting pleit dan ook voor meer aandacht en meer wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen en is daarom gestart met de campagne “We hebben je hart nodig”.
Bron: Gezondheidsnet mei 2011  

Zoals wij al eerder hebben aangegeven, wordt tijdens het APK-Personeelsonderzoek van Alpha Preventie Keuringen bij vrouwen, in voorkomende gevallen juist ook aan deze aspecten aandacht besteed.