Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

Tekst nieuwsbrief juni 2013

In deze juni editie:

- Bloeddruk, suiker, cholesterol, het vitale trio
- Gehoor Nederlandse jongeren is verslechterd
- De vakanties komen er weer aan


Zoals inmiddels genoegzaam bekend, maakt Alpha Preventie Keuringen zich al jaren sterk, in het voor uw werknemers voorkomen van o.m. (complicaties van) hart- en vaatziekten, suikerziekte en andere al dan niet arbeidsgerelateerde, gezondheidsrisico's.

Dit wordt gerealiseerd door het leveren van to-the-point preventief medisch (personeels)onderzoek bij de werkgever op locatie voor een, zeker in deze financieel zware tijden, voor elke ondernemer betaalbare prijs! Met dit onderzoek wordt o.m. direct inzicht verschaft in het “hart-risico”. Hiermee wordt meteen de mogelijkheid geleverd tot het verlagen van langdurig ziekteverzuim door het o.m. tijdig voorkomen van hartfalen en daaraan gerelateerde problemen.

Elke werkgever in Nederland is wettelijk verplicht zijn medewerkers een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden. Met de uitvoering van zo’n onderzoek laat de werkgever de leefstijl, het werkvermogen en de gezondheidsrisico’s van haar werknemers, ook op termijn, helder in kaart brengen. Dit effect leidt in de praktijk direct tot het voorkomen van langdurig verzuim. Daarmee betaalt dit onderzoek zich ook meteen dubbel en dwars terug. Zie voor meer informatie ook deze website: Klik hier

Onderstaand artikel is de redactie dan ook uit het hart gegrepen en wij raden een ieder aan dit even te lezen.


Bloeddruk, suiker, cholesterol, het vitale trio
Een hoge bloeddruk, een te hoge suikerspiegel en een teveel aan cholesterol kunnen hart- en vaatziekten veroorzaken, zeker bij rokers. Een jaarlijkse check-up is niet gewoon wenselijk, maar absoluut noodzakelijk.

(Hoge)bloeddruk, (hoge)bloedsuikerspiegel (diabetes), (hoog)cholesterol

Je bloeddruk
De bloeddruk is de druk van het bloed in de slagaders, die o.m. de organen van zuurstof en voedingsstoffen voorzien. De standaard bloeddrukwaarde (bovendruk en onderdruk) bedraagt 120 over 80 mm/Hg (millimeter kwik). Om het hart niet nodeloos te vermoeien, mag de bloeddruk niet langdurig hoger liggen dan 140/90 mm/Hg. Bij hogere waarden spreekt men van arteriële hypertensie (hoge bloeddruk).

Je bloeddruk geregeld (laten) meten is belangrijk omdat hypertensie vaak geen duidelijke symptomen veroorzaakt. 40 procent van de mensen weet niet eens dat zijn/haar bloeddruk verhoogd is. Om de druk te doen dalen, schrijft de arts doorgaans medicatie voor. Het is ook verstandig het gewicht onder controle te houden en geregeld te sporten.

De bloeddruk kun je het beste zittend of liggend meten na 5 tot 10 minuten rust. Om te kunnen spreken over arteriële hypertensie, moeten de waarden bij drie verschillende metingen verhoogd zijn. De arts meet doorgaans twee waarden en berekent dan eventueel de gemiddelde bloeddruk.

Je bloedsuikerspiegel
Dit is het gehalte aan suiker (glucose) in het bloed, uitgedrukt in gram per liter (g/l) of in milligram per deciliter (mg/dl). De bloedsuikerspiegel wordt gemeten in nuchtere toestand. De insuline die de pancreas-schors afscheidt, is een van de hormonen die de bloedsuikerspiegel regelen.

Een te hoge bloedsuikerspiegel werkt ouderdomsdiabetes in de hand. Geschat wordt dat ruim 10 procent van de volwassen Europese bevolking diabetes heeft en het risico neemt toe vanaf 45 jaar, met name bij mensen met overgewicht, een zittend bestaan of een familiale voorgeschiedenis.

Diabetes kan jarenlang onopgemerkt blijven tot er plotseling symptomen opduiken (dorst, plasdrang, vermoeidheid, trage wondgenezing).
Dat diabetes vroegtijdig opgespoord wordt, is zeer belangrijk voor het verloop van de ziekte. Hoe eerder het ontdekt wordt, hoe beter de prognose. De arts zal de patiënt eerst aanraden om zijn eetgewoontes te wijzigen en te vermageren. Volstaat dat niet, dan zal hij specifieke medicatie voorschrijven.

Je cholesterolgehalte
Iedereen heeft cholesterol (lichaamseigen vetten, red.) in het bloed, maar een teveel aan LDL-cholesterol is gevaarlijk omdat dit 'slechte' cholesterol ongemerkt aan de wanden van de slagaders blijft kleven. Wanneer een slagader volledig verstopt raakt, treden de eerste symptomen op, vaak in de vorm van een beroerte of een hartinfarct.

Standaard vermelden de resultaten van een bloedonderzoek enkel het totale cholesterolgehalte – d.w.z. de som van het gehalte aan gezonde cholesterol (HDL) en aan slechte cholesterol (LDL). De arts kan vragen de totale cholesterolwaarde uit te splitsen, zodat hij een eventueel teveel aan LDL en een tekort aan HDL kan detecteren.
Bron: Plus Magazine

Al deze belangrijke aspecten en meer, komen tijdens ons APK-Onderzoek aan de orde. Bovendien krijgt elke deelnemer een helder uitslagrapport met adviezen, besproken en wel direct mee. (boter bij de vis)


Al jaren controleren wij op verzoek van onze opdrachtgevers het gehoor en gezichtsvermogen van hun werknemers. Dat blijkt in de praktijk dikwijls geen overbodige luxe. Recentelijk troffen wij dit navolgende heldere artikel aan, over al op jonge leeftijd opgelopen gehoorschade. Wij vinden dit dermate belangrijk dat we u dit niet willen onthouden.

Gehoor Nederlandse jongeren is verslechterd
Het gehoor van de Nederlandse jongeren is verder verslechterd. Dat concludeert de Nationale Hoorstichting na analyse van 17.000 online hoortesten die in 2012 zijn afgenomen. 38 procent van de deelnemende jongeren (12 tot 25 jaar) scoort onvoldoende tot slecht. Nog maar twee jaar geleden was dat 30 procent.

Volgens de Nationale Hoorstichting is het belangrijk dat de preventie van gehoorschade prioriteit krijgt in het nieuwe Nationaal Programma Preventie.

Gehoorcheck
De cijfers zijn afkomstig van de hoortesten die in 2012 zijn gedaan via de website oorcheck.nl. Sinds de start in 2007 hebben 430.000 jongeren gratis hun gehoor getest via deze test van de Nationale Hoorstichting.

Hierdoor is goed te volgen hoe de gehoorkwaliteit van Nederlandse jongeren zich ontwikkelt. Opvallend is verder dat meer jongeren die de test doen de kwaliteit van het eigen gehoor vaker overschatten: 29 procent in 2012 ten opzichte van 23 procent in 2010.

Oorzaak
De belangrijkste oorzaak van gehoorverlies op jonge leeftijd blijft het luisteren naar te harde muziek, bijvoorbeeld via mp3-spelers of in uitgaansgelegenheden. Gehoorschade als gevolg van harde muziek kan niet worden genezen.

"Het is zorgwekkend dat zoveel jongeren een slecht gehoor hebben. Gehoorproblemen kunnen leiden tot slechte prestaties op school en op het werk. Een grote groep jongeren begint hun werkende leven met een achterstand. Dat is gewoon zonde, omdat deze gehoorschade voorkomen kan worden", aldus Laura van Deelen, directeur van de Nationale Hoorstichting.

Preventie
De Nationale Hoorstichting roept de Staatssecretaris en de Tweede Kamer op om preventie van gehoorschade bij jongeren op te nemen in het Nationaal Programma Preventie (NPP).

Ondanks deze alarmerende cijfers is preventie van gehoorschade nog niet in de conceptversie van dit beleidsdocument opgenomen.
Bron: Gezondheidsnet/NU.nl


Is er in uw onderneming sprake van een zekere geluidsbelasting voor uw medewerkers, laat dan een audiometrie (nulmeting) uitvoeren om toekomstige problemen te voorkomen.


Vakantie
De komende weken breekt de zomervakantieperiode weer aan en gaan veel van onze relaties genieten van een welverdiende vakantie. Het moment om rustig energie bij te tanken waarmee u na de vakantie weer klaar bent om er tegenaan te gaan. Vanaf deze plek wenst het team Alpha Preventie Keuringen u allen een heel fijne en ontspannende vakantie toe.