Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

Tekst nieuwsbrief juni 2014

In deze juni-editie:

- Ziekteverzuim op laagste punt sinds 1996
- Hartziekte bij vrouwen boven 30 vaak door bewegingsgebrek
- Optimisme kan hartfalen voorkomen


Onder meer door invoering van de RI&E en het bijbehorende Plan van Aanpak, worden medewerkers de laatste jaren vaker preventief medisch onderzocht op gezondheidsrisico’s, waardoor onbekende bestaande aandoeningen tijdig worden ontdekt en behandeld. Mede daardoor zien wij bij onze relaties het ziekteverzuim dalen (redactie).
Maar ook de WVP en de crisis hebben hierin uiteraard een bijdrage geleverd. Onderstaand artikel geeft een aardig overzicht van dit dalende ziekteverzuim.

Ziekteverzuim op laagste punt sinds 1996

Het ziekteverzuim van werknemers in Nederland is in 2013 gedaald tot 3,9 procent. Dat betekent dat per duizend werknemers, er 39 ziek zijn. Dit is het laagste verzuimpercentage sinds de start in 1996 van de huidige waarneming, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Wet Verbetering Poortwachter
Vanaf 2002 daalde het ziekteverzuim na de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter. Door deze wet werden werkgevers volledig verantwoordelijk voor de ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers. Na een periode van stabilisatie tussen 2004 en 2011 is het ziekteverzuimpercentage de laatste twee jaar verder gedaald. Het lage ziekteverzuim kan mede verband houden met de ongunstige economische situatie.

Bedrijfsgrootte
Naarmate bedrijven meer werknemers hebben, is het ziekteverzuim hoger. Bij bedrijven met minder dan tien werknemers bedroeg het verzuim 1,6 procent in 2013. Bij bedrijven met tien tot honderd werknemers was het verzuim met 3,4 procent meer dan twee maal zo hoog. Bij de grote bedrijven was het met 4,7 procent zelfs drie keer zo hoog.

Bedrijfstakken
Het ziekteverzuim verschilt per bedrijfstak. In 2013 was het bij de horeca met 2,2 procent het laagst. Ook in de landbouw en de financiële dienstverlening was het ziekteverzuimpercentage relatief laag. Bedrijfstakken als het onderwijs, openbaar bestuur, de zorg en water- en afvalbedrijven hadden een relatief hoog verzuim.
Bron(nen): J. Niemantsverdriet, CBS 03-2014


 

Hart- en vaatziekten zijn bij vrouwen intussen een van de belangrijkste doodsoorzaken. Huisartsen blijken soms gemelde, relevante klachten, te beschouwen als overgangsklachten en missen daardoor in een aantal gevallen het bestaan van hart- en vaatproblemen (redactie).

Hartziekte bij vrouwen boven 30 vaak door bewegingsgebrek

Gebrek aan beweging is de grootste risicofactor voor het ontstaan van hartaandoeningen bij vrouwen boven de dertig. Dat blijkt uit een recente Australische studie. Een onderzoeksteam van de University of Queensland volgde de gezondheid van meer dan 30.000 vrouwen geboren in 1920, 1940 en 1970.

Volgens de onderzoekers zouden jaarlijks drieduizend levens, alleen al in Australië, gered kunnen worden indien vrouwen de richtlijnen voor bewegen zouden volgen. Dat schrijft het British Journal of Sports Medicine.

Bewegingsarmoede
Vrouwen moeten dan ook meer gewaarschuwd worden voor de gevaren van inactiviteit, stellen de onderzoekers. Te weinig bewegen is een grotere risicofactor dan andere factoren zoals bijvoorbeeld overgewicht.

Roken
Bij vrouwen onder de dertig jaar bleek roken de grootste risicofactor voor het krijgen van hartziekten.

Voorkomen
Door dagelijks minstens dertig minuten te bewegen, maar beter nog 45 minuten, verbetert de gezondheid enorm en halveert het risico op het krijgen van hartaandoeningen.
Bron: Gezondheidsnet

Wellicht ten overvloede, deze richtlijn is natuurlijk ook heel gezond voor mannen (redactie).


 

Soms komt onze redactie beslist opmerkelijke onderzoeksresultaten tegen zoals het onderstaande, waaruit blijkt dat optimisme een belangrijke graadmeter kan zijn m.b.t. het al dan niet ontwikkelen van hartfalen!

Optimisme kan hartfalen voorkomen

Optimistische volwassenen op middelbare leeftijd hebben een verlaagd risico op hartfalen. Tot die conclusie komen onderzoekers van de University of Michigan en Harvard University.

In vergelijking met niet-optimistische onderzoeksdeelnemers hadden de optimisten een 73 procent lager risico, zo blijkt uit een studie onder 6.808  50-plussers.

De deelnemers werden gedurende vier jaren gevolgd. Ook na controle voor verschillende factoren zoals leefstijl, ziekten en biologische aspecten bleef het effect overeind. Tijdens de vier jaren van het onderzoek zorgde optimisme voor een beduidend lager risico.

Eerder onderzoek liet al zien dat optimisme dikwijls gepaard gaat met gezond gedrag zoals meer lichaamsbeweging, goed met stress om kunnen gaan en gezond eten. Daarbij verbetert ook het lichamelijk functioneren en andere positieve gezondheidsuitkomsten. Al deze aspecten staan sterk in verband met hartfalen.
Bron: Circulation; Heart Failure.