Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

Tekst nieuwsbrief juni 2016

In deze juni editie:

- Beroerte of CVA

- Wat kost verzuim nu werkelijk


In deze juni-editie van onze nieuwsbrief willen wij u graag wat meer uitleg geven over regelmatig voorkomende complicaties van hart- en vaatziekten, zoals een beroerte. Wij proberen o.m. om deze ernstige complicaties, door het regelmatig uitvoeren van ons preventief medisch APK-onderzoek bij u en uw medewerkers, juist te voorkomen.

Ontstaat zo’n complicatie plotseling bij een van uw medewerkers, zorg er dan voor dat u weet wat u moet doen. Mail deze nieuwsbrief daarom ook even door aan uw BHV-ers.


Beroerte of CVA
Een beroerte of CVA (Cerebraal Vasculair Accident) is een verzamelnaam voor een herseninfarct, een hersenbloeding en een TIA. Er gaat er iets mis in de hersenen en een bloedvat wordt voor kortere of langere tijd afgesloten. Of bij een hersenbloeding, een bloedvat (bijvoorbeeld een aneurysma) springt. In beide gevallen leidt dit tot uitvalverschijnselen.

Elk jaar krijgen in Nederland ongeveer 46.000 mensen een beroerte! Meestal gebeurt dit totaal onverwacht, zonder duidelijke waarschuwing vooraf.

Hoe herken je de signalen van een beroerte?
De Hartstichting heeft een kort en verhelderend animatiefilmpje gemaakt over die signalen, zeer de moeite waard om even te bekijken (klik hier).

10 mei jl. is uitgeroepen tot Nationale Beroertedag. Reden voor de Hartstichting en de Hersenstichting om hierop in te spelen en deze zeer ernstige ziektebeelden extra in de publiciteit te brengen.
Reden voor Alpha Preventie Keuringen om deze ernstige complicaties van hart- en vaatziekten ook bij onze relaties ook weer eens onder de aandacht te brengen.

Signalen beroerte of CVA?
Die zijn heel gemakkelijk herkenbaar:  Mond, spraak, arm = Beroerte-alarm!

Het vaststellen van een beroerte is niet ingewikkeld.
Er zijn een aantal eenvoudige tests om de signalen ervan goed te herkennen. De meeste mensen hebben dan problemen met hun mond, spraak of arm.

Hoe kunt u als leek deze symptomen zelf gemakkelijk herkennen:
- Scheve mond.
   De mondhoek hangt plotseling naar beneden.
   Vraag de persoon om zijn tanden te laten zien, en kijk of de mond scheef hangt.
- Verwarde spraak.
   Iemand praat ineens heel verward of komt niet uit zijn woorden.
   Laat de persoon een zin uitspreken om te checken hoe de spraak is.
- Lamme arm.
   Plotseling ontstaat er krachtverlies of verlamming van een arm. 
   Laat de persoon beide armen naar voren strekken en de binnenkant van de handen naar boven draaien.
   Kijk of een arm wegzakt.

Andere verschijnselen kunnen zijn:
- Krachtverlies of verlamming van een been.
- Plotseling dubbelzien of maar één helft van het gezichtsveld zien of ineens blind zijn aan één van de ogen.
- Ineens hevige draaiduizeligheid of coördinatie- en evenwichtsstoornissen.
- Plotseling zeer hevige hoofdpijn zonder oorzaak (alleen bij hersenbloeding).

Bel 112
Herkent u een of meer van deze verschijnselen? Neem dan geen risico. Wacht niet en sla direct alarm.
Bel meteen 112.

Tijdwinst is hier letterlijk van levensbelang:
Hoe eerder iemand in het ziekenhuis is, hoe eerder een behandeling kan starten.
Snel handelen en behandelen voorkomt onnodige hersenbeschadiging, invaliditeit en overlijden!


Wat kost verzuim nu werkelijk.

Een zieke werknemer kost, zo is vastgesteld, het bedrijf 230 Euro per dag!
Werkgevers schatten gemiddeld in dat een zieke werknemer 143 Euro per dag kost.
In werkelijkheid blijkt het gemiddeld 230 Euro per dag te zijn.

Inschatting kosten te laag.
Maar liefst 71 procent van de bedrijven in Nederland schat verzuimkosten te laag in.
19 procent van de bedrijven denkt zelfs dat een zieke werknemer je slechts 50 Euro per dag kost.
Bij kleine bedrijven met maximaal 10 werknemers denkt men dat een zieke werknemer hun bedrijf 137 Euro per dag kost. De grootst gemeten categorie (met meer dan 100 werknemers) denkt dat een zieke werknemer het bedrijf 168 Euro per dag kost.
 
Kosten van verzuim.
Maar waar bestaan verzuimkosten dan precies uit?

1. Loonkosten.
Werkgevers zijn wettelijk verplicht om o.m. minimaal 70 procent van het loon gedurende 104 weken (2 jaar) door te betalen. Volgens berekeningen van TNO kost het doorbetalen van het loon van een zieke werknemer gemiddeld 230 Euro per dag.

2. Indirecte kosten.
Kosten voor vervangend personeel, arbodienstverlening, begeleiding en re-integratie van een zieke medewerker. Hiermee kunnen de ziekteverzuimkosten verder oplopen naar ruim 400 Euro per dag!

Lichte daling verzuim.
TNO schatte voor 2012 in dat de werkgeverskosten bij verzuim in totaal circa 11,5 miljard Euro zouden bedragen, alleen al voor de loondoorbetalingsverplichting. Hiervan neemt werk gerelateerd ziekteverzuim bijna de helft voor zijn rekening, ofwel 5 miljard Euro.

Mede door beter verzuimbeleid van werkgevers is het aandeel werknemers dat per jaar verzuimt de laatste jaren wel licht gedaald. In 2005 verzuimde 54 procent van de werknemers wel eens een dag of langer en in 2013 was dat 47,7 procent (NEA 2013; CBS Statline, 2014).
 
Langdurig verzuim kan overal voor komen.
Ziekteverzuim heeft een grote financiële impact op bedrijven, echter slechts 36 procent van de bedrijven maakt zich zorgen over ziekteverzuim.
En dat terwijl bijna één op de drie bedrijven (29 procent) in Nederland het afgelopen jaar te maken heeft gehad met langdurig ziekteverzuim (meer dan vier weken) van een of meerdere werknemers.
Bron: De Zaak mei 2016

Hoe kun je voorkomen dat je bedrijf hier onnodig de dupe van is?
Zorg voor een optimaal verzuimbeleid. Daarin past ook preventief medisch onderzoek want juist daarmee ondervang je tijdig veel oorzaken voor langdurig verzuim!
Hier geldt, voorkomen is beter dan genezen. Alpha Preventie Keuringen verzorgt tot tevredenheid voor veel bedrijven dit APK-Onderzoek al zo’n 13 jaar. Dit onderzoek betaalt zich altijd dubbel en dwars terug. (Klik hier) voor meer informatie.