Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

Tekst nieuwsbrief juni 2017


- De week van de RI&E

- Dagelijks half uur bewegen verlaagt risico op hartziekten maximaal

- Hoe weet je of je bloeddruk te hoog is

- Artsen verklaren hoe onze hersenen tijdens een boswandeling veranderen


Al in een eerdere editie van onze nieuwsbrief berichtten wij u over de week van de RI&E en het belang ervan om deze uit te (laten) voeren voor uw bedrijf. Ook dit jaar vindt er in juni weer zo’n week van de RI&E plaats. Mocht u nog niet beschikken over een recente RI&E, dan doet u uzelf en uw medewerkers wellicht tekort als u daar tenminste niet eens serieus naar kijkt.

Week van de RI&E
Deze maand, van 12 t/m 16 juni vindt de alweer 3e Week van RI&E plaats. In deze week draait alles om de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Overal in het land vinden speciale acties en activiteiten plaats. Grijp deze week aan om (opnieuw) aan de slag te gaan met veilig en gezond werken.

Tijdens de Week van de RI&E organiseren brancheorganisaties, opleiders, arbodienstverleners en andere intermediairs acties en activiteiten.
Er zijn adviesgesprekken, workshops op locatie en een RI&E-informatiemarkt om er maar een paar te noemen. Een aantrekkelijke manier om nu aan de slag te gaan met de RI&E!

Voor meer informatie over de week van de RI&E, klik hier. 

De RI&E als onderdeel van zakelijk succes
Een gezonde en veilige werkplek draagt bij aan drie belangrijke pijlers voor een succesvol bedrijf: werknemerstevredenheid, productiviteit en bedrijfscontinuïteit.
 
Hoewel veel ondernemers vooral de kosten zien, zijn er ook directe kostenbesparingen te realiseren door preventieve maatregelen. Denk daarbij aan verzuimreductie, minder personeelsverloop en minder onderbrekingen. Daarmee betaalt het zich doorgaans  direct terug.

Daarbij leidt een preventiebeleid tot een hoger welzijn van medewerkers, een positief imago van de organisatie en betere productkwaliteit. Succesvolle bedrijven gaan dan ook vanuit overtuiging aan de slag om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s te minimaliseren, verzuim te reduceren en een prettige werkomgeving te creëren.

De risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt u, om de mogelijke risico’s in uw organisatie op een gestructureerde manier in kaart te brengen.
Hierbij wordt zowel gekeken naar de direct zichtbare aandachtspunten, zoals snijgevaar bij machines of valgevaar bij werken op hoogte, als zaken die niet direct tot uitval leiden. Denk bijvoorbeeld ook aan langdurige blootstelling aan hoge werkdruk of fysieke belasting door tillen en andere gezondheidsrisico’s. Op de langere termijn kunnen dit soort risico’s leiden tot langdurig verzuim.
Bron: Steunpunt RI&E

Onder meer door het betaalbare en kwalitatief hoogstaande preventief medisch onderzoek van Alpha Preventie Keuringen in te zetten, na het in kaart brengen van die gezondheidsrisico’s, kan indien nodig op tijd o.m. medisch ingegrepen worden. Daarmee wordt het kostbare langdurig verzuim voor uw onderneming voorkomen en versterkt het bovengenoemde voordelen voor uw onderneming. (red.)


Dagelijks half uur bewegen verlaagt risico op hartziekten maximaal
Wie dertig minuten per dag beweegt, heeft 69 procent minder kans op hart- en vaatziekten dan iemand die niet beweegt, zeggen onderzoekers van het Radboud UMC in Nijmegen.
Fysiologen Thijs Eijsvogels en Martijn Maessen wilden de vraag beantwoorden hoe lang iemand dagelijks moet bewegen om dit risico zo veel mogelijk te verlagen.

Zij volgden tien jaar lang het beweegpatroon van ruim 20.000 hardlopers en wandelaars tijdens de Nijmeegse Vierdaagse en Zevenheuvelenloop. Deze cijfers vergeleken zij met het beweegpatroon van inactieve vrienden en familieleden van deze sporters.

Bewegen volgens de Norm Gezond Bewegen (gesteld op 30 minuten per dag) bleek het meeste op te leveren. Meer sporten is ook gezond, maar levert op dit punt niet meer gezondheidsvoordeel op.

Klein beetje bewegen
Daar staat tegenover dat een klein beetje bewegen (drie kwartier per week) ook al een merkbaar gezondheidseffect heeft.
Co-onderzoeker Eijsvogels: "Ook bij dagelijkse beweging onder de Norm Gezond Bewegen zien we al verminderde sterfte aan hart- en vaatziekten. Zelfs een beetje sporten is dus al gezond."

Interessant voor ouderen
Dit is volgens Eijsvogels interessant voor ouderen en mensen met een beperking. "De relatief grote winst van een klein beetje bewegen zou inactieve en kwetsbare groepen ervan kunnen overtuigen om aan lichaamsbeweging te gaan doen."

De resultaten van het onderzoek verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift Mayo Clinic Proceedings.
Bron: Gezondheidsnet ‘16

Daarom wordt in ons preventief medisch APK-Onderzoek o.m. veel aandacht besteed aan lifestyle waaronder ook het gezond bewegen, zonder dat dit direct ingrijpt in het privéleven van de deelnemer. Een heel belangrijk gegeven. (red.)


Hoe weet je of je bloeddruk te hoog is
Je bloeddruk is te hoog bij een waarde boven de 140/90 mmHg. Het eerste cijfer is de bovendruk, ook wel systolische bloeddruk, genoemd. De bovendruk wordt gemeten als het hart samenknijpt. De druk is dan het hoogst. Het tweede cijfer wordt de onderdruk (diastolische bloeddruk) genoemd. Deze wordt gemeten als het hart zich ontspant. Dan is de bloeddruk het laagst.

Geen klachten
Een hoge bloeddruk komt veel voor. Ongeveer een op de vier Nederlanders heeft een te hoge bloeddruk. Bij mensen boven de 60 jaar is dat zelfs een op de twee. De meeste mensen hebben hier geen klachten van. Terwijl het wel gevaarlijk is. Veel van deze mensen weten dus ook niet dat hun bloeddruk te hoog is.

Om erachter te komen of je bloeddruk te hoog is, kun je hem op laten meten bij je huisarts of je kunt een bloeddrukmeter aanschaffen om het thuis te doen. Let er wel op! dat je een betrouwbare bloeddrukmeter koopt. Ren nu niet meteen naar de winkel voor een bloeddrukmeter, want niet voor iedereen is het nodig om een bloeddrukmeter aan te schaffen.

Het kan wel zinvol zijn voor mensen die in een risicogroep vallen, zoals bijvoorbeeld mensen met diabetes of mensen die ouders of broers of zussen hebben die voor hun 65e een hart- of vaatziekte kregen. Langdurig een hoge bloeddruk hebben, verhoogt namelijk de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten.

Een gezonde leefstijl draagt ook bij aan een gezonde bloeddruk. Denk daarbij aan de volgende maatregelen:

- Rook niet
- Zorg voor voldoende lichaamsbeweging
- Eet gezond en niet te zout
- Voorkom overgewicht
- Vermijd of verminder stress
Bron: I. Meernink Gezondheids.net 10-5-2017


Met alle technologie waarmee de mens zich in het werk tegenwoordig in toenemende mate omringt, komt intussen vaker de vraag naar voren wat dit doet met de mens. Ook vanuit die optiek lijkt het ons goed om eens naar de opmerkelijke uitkomsten van onderstaand onderzoek te kijken. (red.)

Artsen verklaren hoe onze hersenen tijdens een boswandeling veranderen
- duurzame inzetbaarheid - werkgeluk - bevlogenheid - burn-out/bore-out-
Het lijkt misschien vanzelfsprekend dat een flinke wandeling door een bos of in de bergen je lichaam, geest en ziel reinigt, maar nu heeft de wetenschap ontdekt dat wandelen inderdaad je hersenen veranderen . . .  en wel in positieve zin!

Wandelen in de natuur stopt negatieve en obsessieve gedachten
Behalve dat wandelen in de natuur je direct een gevoel van rust en vrede bezorgt, vermindert het ook je malende gedachtestroom. Veel mensen worden vaak verteerd door negatief denken, waardoor je wordt afgeleid van simpel genieten van mooie momenten en wat ons in het ergste geval voert naar een pad vol depressie en angst. Echter, uit een recentelijk onderzoek, dat werd gepubliceerd in “Proceedings of the National Academy of Sciences”, kwam duidelijk naar voren dat tijd in de natuur doorbrengen voor een aanzienlijke vermindering van obsessieve, negatieve gedachten zorgt.

Opmerkelijke resultaten na vergelijking
Tijdens deze studie vergeleken de onderzoekers de rapportage van malende gedachten van deelnemers die door een natuurlijke omgeving wandelden en van deelnemers die door een stedelijke omgeving wandelden. Daaruit kwam naar voren dat degenen die gedurende 90 minuten door een natuurlijke omgeving hadden gelopen, aanzienlijk minder last hadden van malende gedachten, terwijl ook de neurale activiteit in de subgenuale prefrontale cortex verminderde. (Dit is een deel van de hersenen dat in verband wordt gebracht met psychische aandoeningen.) Degenen die door een stedelijke omgeving wandelden, rapporteerden geen vermindering van malende gedachten.

De onderzoekers bemerkten dat de toegenomen verstedelijking nauw in verband staat met een verhoogd aantal gevallen van depressie en andere psychische aandoeningen. De tijd nemen om jezelf met regelmaat uit die verstedelijking te bevrijden en meer tijd door te brengen in de natuur kan veel baat brengen voor je psychologische (en fysieke) welzijn.

Wandelen zonder gebruik te maken van technologie vergroot vindingrijkheid
Uit een studie die werd uitgevoerd door de psychologen Ruth Ann Atchley en David L. Strayer, kwam naar voren dat creatieve probleemoplossing drastisch kan worden verbeterd wanneer je jezelf losmaakt van alle technologie en je je verbindt met de natuur. Deelnemers aan deze studie vertrokken voor 4 dagen de natuur in, waarbij geen enkele vorm van technologie gebruikt mocht worden. Ze werden gevraagd om taken uit te voeren waarvoor vindingrijkheid en oplossingsgericht denken nodig was. Na deze vier dagen concludeerden de onderzoekers dat probleemoplossing bij de uit te voeren taken bij degenen die deelnamen aan deze tech-vrije excursie met 50% verbeterde.

De onderzoekers merkten tevens op, dat zowel technologie als stadslawaai ongelooflijk storend zijn, voortdurend onze aandacht vragen, ons belemmeren in focussen en concentratie, waardoor onze cognitieve functies worden overbelast. Een mooie lange wandeling zonder technologie (geen telefoon mee dus) vermindert mentale vermoeidheid, kalmeert de geest en vergroot het creatieve denken.

Wij adviseren onze klanten regelmatig te gaan wandelen in hun vrije tijd, maar ook een lunchwandeling verhoogt de productiviteit en creativiteit! Wandelen kost geen tijd - het levert tijdswinst op- doordat iedereen weer fris verder kan met de werkzaamheden!
Bron: Esther Wagelaar-Wolterink. Nieuwetijdskind.com 5-5-2017

Wij van Alpha Preventie Keuringen vinden de uitkomsten van dit onderzoek, juist nu in een tijd van toenemende stress, overspannenheid en burn-out klachten op zijn minst een mooie gedachte en zeker de moeite waard om dit zelf eens aan den lijve te ondervinden. (red.)