Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

Tekst nieuwsbrief juni 2007

Met deze nieuwsbrief hopen wij  voor u interessante onderwerpen te kunnen belichten. Onderwerpen waar de meeste ondernemers of HRM-managers niet dagelijks bij stilstaan.

Wat is nu een beroerte?                                                                                    
Toch vrij regelmatig worden wij tijdens de APK®Keuringen geconfronteerd met vragen over beroerte, herseninfarct of hersenbloeding. Kennelijk bestaan hier veel onduidelijkheden over. De verzamelnaam voor deze aandoeningen is CVA. Deze afkorting staat voor Cerebro Vasculair Accident.

Deze CVA's komen in ons land (schrik niet) zo'n 41.000 keer per jaar, voor de eerste keer bij mensen voor. Dat betekent dat elke dag ruim 110 mensen door een beroerte worden getroffen!!!

De oorzaken voor deze aandoening zijn dezelfde als die ook gelden voor andere hart- en vaatziekten. Of men dus een hartinfarct oploopt of een beroerte, dit is vrijwel altijd gebaseerd op deze zelfde oorzaken. Dit geeft ook hier weer het belang aan van het toch regelmatig controleren van alle waarden zoals wij die meten in ons APK®onderzoek, maar daarnaast ook het belang van de adviezen die wij daarbij geven voor een gezonde leefstijl.

Binnen de groep ziektebeelden, behorend bij CVA onderscheidt men eigenlijk een drietal vormen. Deze zijn: hersenbloeding, herseninfarct en TIA. De TIA (Tranciënt Ischemic Attack) is feitelijk een voorbijgaande beroerte die maximaal 24 uur mag duren. Soms zijn de signalen van een TIA heel subtiel, soms overduidelijk. Belangrijk is om deze signalen zodra u ze ervaart, niet te negeren maar direct naar uw huisarts toe te gaan!  Op de website van de Hart Stichting vonden wij een interessante pagina voor u, die goed leesbare informatie geeft over het herkennen van deze signalen en deze ziektebeelden. Klik op deze link CVA voor meer informatie.

CurveCreator
Alpha Preventie Keuringen hecht belang aan het geven van duidelijke, ook voor de leek begrijpelijke informatie. Dat blijkt niet alleen uit de heldere wijze waarop de gekeurde persoon uit zijn/haar keuringsrapport begrijpt hoe de eigen gezondheid het beste in stand gehouden danwel verbeterd kan worden, maar ook de rapportage van de statistieken voor de werkgever moet duidelijk en helder zijn.

Bij een van onze grotere opdrachtgevers kwam de vraag naar voren of wij naast de bestaande, al zeer informatieve en uitgebreide statistische rapportage, ook een mogelijkheid wilden bedenken om van de gezamenlijke gekeurde personeelsleden ook de spreiding van alle afzonderlijk gemeten waarden weer te geven.

Ons automatiseringskantoor Follow Up Communicatie, een echte duizendpoot op dit gebied, heeft ons hiermee uitstekend geholpen. Bij groepen vanaf ca. 30 personeelsleden leveren wij  nu een CurveCreator op CD-ROM aan, waarop al deze afzonderlijke meetwaarden zichtbaar te maken zijn. De opdrachtgever kan daarmee zelf bepalen welke waarde(n) hij wil bekijken. Daarbij kan men bij het samenstellen van de grafiek, kiezen tussen 3- tot 25 spreidingskolommen. Hoe meer spreidingskolommen, hoe gedetailleerder de waardeweergave van de gekozen meetwaarde in de grafiek.

Dit betekent dat men, volledig geanonimiseerd, kan kijken van de laagste tot en met de hoogst gemeten waarde per keuringsonderdeel. Op de hiernaast weergegeven link:  klik hier heeft u de mogelijkheid om zelf te ervaren hoe deze CurveCreator werkt!!!

Uw lichaamsgewicht
Uw lichaamsgewicht of beter, uw lengte/gewichtverhouding zegt iets over uw gezondheid en de eventuele risico's die u loopt met overgewicht. Niet voor niets bepalen wij tijdens onze APK®Keuringen van iedere gekeurde persoon ook de "Quetelet Index" ofwel "BMI".

Op de website: gezondheidsplein troffen wij een pagina aan waarop veel interessante en bruikbare informatie over dit onderwerp voor u staat weergegeven. De pagina heet dan ook "over gewicht" en geeft naast de mogelijkheid om uw eigen BMI of Quetelet Index zelf te laten uitrekenen, ook informatie over het recent in de media besproken onderwerp "middelomtrek". Hierbij staat dan tevens wat dat voor mannen en vrouwen betekent, met voorbeelden daarbij. 

Klik op de hiernaast weergegeven link over gewicht om deze pagina zelf te bekijken. Er staan naast veel interessante tips en wetenswaardigheden ook diverse links naar daarop betrekking hebbende onderwerpen weergegeven.