Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

Tekst nieuwsbrief juni 2008

Groeiende noodzaak vitaliteitsbeleid!
De noodzaak voor bedrijfsgezondheidsprogramma's groeit. Het productieverlies als gevolg van chronisch zieke werknemers overstijgt inmiddels vier keer de behandelingskosten van die werknemers.

Onderzoekers van Price Waterhouse Coopers en het Wereld Economisch Forum constateren dat de dalende productiviteit wordt veroorzaakt door arbeidsongeschiktheid, onvoorziene afwezigheid, verminderde effectiviteit, meer ongevallen op de werkvloer en negatieve beïnvloeding van de kwaliteit van het werk.

De indirecte kosten van het productieverlies en de directe kosten van chronisch zieke werknemers drukken zwaar op het bedrijfsleven. De komende 25 jaar zal een verlaging laten zien van het arbeidsaanbod en verminderde investeringen in de economie, zo waarschuwen beide instanties.

Gerichte investeringen in preventieve gezondheidsprogramma's moeten de kosten als gevolg van chronische ziekten als hart- en vaatziekten, diabetes en aandoeningen aan de luchtwegen een halt toeroepen. (bron: Arboplus - Nieuws, 22 mei 2008)

Dikwijls blijkt dat de hoge kosten voor dit noodzakelijke preventieve onderzoek voor veel werkgevers een belemmering vormen. Ook valt het niet altijd mee om de werknemers  enthousiast te krijgen voor dit doel.

Alpha Preventie Keuringen heeft zich met haar unieke keuringsmethode ten doel gesteld om niet alleen dit kostenaspect sterk te beperken maar ook om de werknemers te stimuleren om deel te nemen. Daarmee wordt het nu voor veel meer werkgevers aantrekkelijk gemaakt om dit nuttige, preventieve onderzoek uit te laten voeren.

Onder meer voor dit doel heeft Alpha Preventie Keuringen een richtlijn geschreven waarin de verschillende aspecten, die nodig zijn voor het samenstellen en uitvoeren van een compleet bedrijfsgezondheidsprogramma maar ook voor een wat meer beperkte vorm van preventief keuren, helder worden weergegeven. Een korte samenvatting hiervan treft u aan op de website. Door op bijgaande link te klikken APK komt u direct op deze samenvatting uit.

Voor meer informatie kunt u uiteraard altijd even contact opnemen met Alpha Preventie Keuringen!