Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

Tekst nieuwsbrief juni 2009

- Omslag in bedrijfsgezondheid.

- Hart- en vaatziekten bij vrouwen vaker over het hoofd gezien.


Omslag in bedrijfsgezondheid.
In BG magazine: Onderzoek, van juni 2009 beschrijft Erik Visser onder meer dat een van de conclusies uit de Bedrijfsgezondheids Monitor 2009 is dat in het komende jaar meer bedrijven hun investering in het gezond houden van hun organisatie gaan verhogen. Daar waar in de jaren negentig de focus van het bedrijfsleven op verzuimreductie lag, is deze vooral bij grote bedrijven en "vergrijzende" sectoren aan het verschuiven naar duurzaam inzetbaarheidsbeleid. In dit artikel wordt o.m. ingegaan op het stimuleren van gezond gedrag bij werknemers. Bij grote bedrijven wordt vaker gekozen voor uitgebreide bedrijfsgezondheidsprogramma's. Bij bedrijven die deze activiteiten doorvoeren binnen hun organisaties zie je dat deze aanzienlijk beter scoren in het welbevinden van hun werknemers, dan bij bedrijven die dit niet doen.
De wettelijk verplichte risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) is door ruim 40% van de bedrijven recent uitgevoerd. Preventief medisch onderzoek slechts door 10%. Daarentegen ziet tweederde van het grootbedrijf gezondheidschecks wel als instrument om het personeelsbestand gezond te houden. Dit percentage is inmiddels sterk groeiend.
Ondanks het teruglopende ziekteverzuim, geeft 90% van de bedrijven met meer dan 50 werknemers aan dat ze te maken hebben met langdurig verzuim. Je zou verwachten dat deze groep het nodige geregeld heeft rond het risico van partiële arbeidsongeschiktheid. Dit blijkt echter veel minder te gebeuren dan je zou verwachten.

Het is onze ervaring dat men dikwijls ook opziet tegen de hoge kosten die bedrijfsgezondheidsprogramma's met zich mee brengen. Maar dat kan ook anders. Alpha Preventie Keuringen kan hierin niet alleen voor grote bedrijven maar juist ook voor kleinere organisaties een belangrijke rol vervullen, namelijk het leveren van hoogwaardige keuringsproducten, voor een altijd betaalbare prijs. Dit variërend van een eenvoudige gezondheidscheck tot en met een compleet bedrijfsgezondheidsprogramma, al dan niet in samenwerking met uw bedrijfsarts of uw arbodienst. 
Preventief gezondheidsonderzoek voor uw medewerkers leidt tot dalende verzuimkosten, alsmede een duurzamere inzetbaarheid en kostenbesparing. Dit kan Alpha Preventie Keuringen voor u bereiken. Meer informatie vindt u ook op onze website klik hier  of neem direct contact met ons op.


Hart- en vaatziekten bij vrouwen vaker over het hoofd gezien. 
Onder de titel "Onderschatte sluipmoordenaar" wordt een artikel uitgebracht over vrouwen met risico op hart- en vaatziekten. Als een vrouw zich na de menopauze met atypische klachten bij de arts meldt, denkt zowel de vrouw zelf als de arts te laat aan hartklachten. Dit is een van de oorzaken van de slechte prognose voor vrouwen met hart- en vaatziekten, aldus dr. Yolande Appelman, interventiecardioloog bij het VU medisch centrum in Amsterdam. Vrouwen realiseren zich nog steeds niet dat ze een grotere kans hebben om te overlijden aan hart- en vaatziekten dan aan kanker in het algemeen en borstkanker in het bijzonder. Het risico op hart- en vaatziekten zou negen maal zo hoog zijn als dat op borstkanker. Dagelijks overlijden gemiddeld 59 vrouwen tegenover 54 mannen aan hart- en vaatziekten. Daarmee zijn hart- en vaatziekten nog steeds doodsoorzaak nummer 1 bij vrouwen. 
De manier waarop vrouwen hun klachten melden, vaak wat vaag en indirect, kan de huisarts op het verkeerde been zetten. Vooral bij vrouwen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten moet de arts alert zijn op hartproblemen en vroegtijdig onderzoek inzetten. (Bron: Pharmaceutisch Weekblad nr. 10 2009)

In dit artikel geeft dr. Appelman aan dat het belangrijk is o.m. de preventie te verbeteren. Bij de uitvoering van onze APK-Personeelskeuringen komen wij vrouwen uit die categorie, met verhoogde bloeddruk, hoog cholesterol en/of bloedsuiker tegen en kunnen dan tijdig voor verder aanvullend onderzoek doorverwijzen. Voorkomen is ook hier beter dan genezen. U kunt nog vandaag contact met ons opnemen.