Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

Tekst nieuwsbrief juni 2010

 In deze juni-editie:

- Ziek worden van je werk
- Vaker een gezondheidscheck

- Afvallen op kosten van de baas


Ziek worden van je werk.
Het overkomt elk jaar tienduizenden mensen. Zij vallen uit door RSI, een burn-out, rugklachten, de schildersziekte OPS (organisch psycho-syndroom, red.) of andere aandoeningen. 
 
 
Daarvan heeft 54% van die mensen een schadevergoeding ontvangen, meestal na een slepende procedure. Zaken duren gemiddeld 6 tot 7 jaar. Werkgevers schuiven de zaak door naar hun verzekeraar en die ontkent standaard aansprakelijkheid. Zij traineren het traject eindeloos. De ergernis hierover was zo groot dat het BBZ al in 2003 een zwarte lijst van verzekeraars publiceerde.
 
Het BBZ heeft intussen een reputatie van vasthoudendheid opgebouwd en is succesvol in zaken die het voor de rechter brengt. De hoogte van de schadevergoedingen die het bureau binnenhaalt, vertoont een stijgende lijn. Het ligt al twee jaar boven het gemiddelde in Nederland van € 30.000,00. In 2008 was het € 40.000,00 en in 2009 al € 65.000,00. De bulk is inkomensschade, want de meeste cliënten zijn door hun ziekte arbeidsongeschikt geworden en daardoor hun baan kwijt.
Bron: ANP 2010
Bij de hierboven genoemde zorgplicht hoort ook preventief medisch personeelsonderzoek. Neem voor meer informatie contact op met Alpha Preventie Keuringen.
 
Vaker een gezondheidscheck. 
Werknemers van 45 jaar en ouder zouden iedere 2- tot 3 jaar een gezondheidscheck moeten krijgen. Die moet worden uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige. Dat is een van de voorstellen die het FNV doet in het plan: “Fit naar de finish” dat de vakcentrale onlangs in Amsterdam heeft gepresenteerd.
 
“Dit plan is een serieuze poging om de arbeidsparticipatie van oudere werknemers te verbeteren”, zei FNV-bestuurder Leo Hartveld tijdens die presentatie. De vakcentrale vindt de manier waarop in Nederland met bedrijfsgezondheidszorg wordt omgegaan “kaal en armoedig”. Vandaar dit hervormingsvoorstel.
 
De bedrijfsarts werkt volgens de FNV nu teveel ten dienste van het bedrijf en te weinig van de werknemers.
Bron: Nu.nl 
Bij Alpha Preventie Keuringen blijkt al jaren, dat het regelmatig uitvoeren van een "betaalbare" gezondheidscheck bij haar opdrachtgevers, leidt tot minder verzuim en vroegtijdige uitval maar ook tot een betere conditie van zowel de jongere- als ook de oudere werknemers.
Omdat Alpha Preventie Keuringen nog tijdens het onderzoek van de deelnemer een helder uitslagrapport met bevindingen bespreekt en meegeeft, kan nimmer het verwijt worden gemaakt alleen ten behoeve van de werkgever te werken, maar wordt er dus echt onafhankelijk gewerkt!
 
Afvallen op kosten van de baas. 
Amerikaanse werknemers worden steeds vaker betaald om af te vallen. Steeds meer bedrijven steken geld in een betere fysieke vorm en gezondheid van hun werknemers.
 
Er is een grote toename van projecten die afvallen bevorderen, volgens een onderzoeker van de universiteit van Pennsylvania. Zo kregen werknemers van een ziekenhuis in de staat Ohio een stappenteller mee, om vervolgens te worden uitbetaald voor de meters die ze op een dag lopen. Werknemers van technologiebedrijf IBM krijgen $ 150,00 (€ 123,00) voor deelname aan een online afvalprogramma.
 
Maar ja, intussen kampt meer dan tweederde van de Amerikaanse volwassenen met overgewicht. Eén derde lijdt aan de ernstige vorm obesitas (BMI > 30).
Bron: Nu.nl 
Misschien toch iets om als werkgever over na te denken, want in Nederland kampt circa de helft van de mensen met overgewicht en een kwart daarvan met ernstig overgewicht en, hun aantal neemt nog steeds toe. Hoe staat uw bedrijf ervoor? Kent u de BMI van uw medewerkers? Laat Alpha Preventie Keuringen u daarbij –preventief- helpen.