Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

Tekst nieuwsbrief oktober 2007

Nieuwe APK-Methode: het gehoor- en gezichtsvermogenonderzoek. . .  
Zo geleidelijk aan blijkt steeds vaker uit de "Risico Inventarisatie & -Evaluatie" dat het zinvol is om, gezien de werkomstandigheden in bepaalde werkomgevingen, het gehoor- en gezichtsvermogen van werknemers periodiek te laten controleren.

Zo ontstond deze behoefte ook bij een van onze grotere relaties. Hier betreft het een groep medewerk(st)ers die werkzaam is in afdelingen van de onderneming waar een nogal fors geluidsniveau heerst, alsmede ook voor de groep vrachtwagenchauffeurs.

Alpha Preventie Keuringen heeft voor o.a. dit doel een nieuw keuringsmodel ontwikkeld waarbij de werknemer evenals bij de APK®Keuring, op de werklocatie in ca. 15 minuten klaar is en de uitslag direct verneemt. Dit nieuwe "APK©Audiometrie- en visusonderzoek" wordt uitgevoerd met professionele apparatuur op basis van z.g. tonale audiometrie. Voor het onderzoeken van het gezichtsvermogen wordt de bekende "Snellen-methode" gebruikt.

De opdracht voor de uitvoering van ons onderzoek in deze is eenvoudig: kan iemand goed horen en/of goed zien, of niet. De uitkomst van het onderzoek (uiteraard met een meer gedefinieerde individuele diagnose) wordt doorgegeven aan de bedrijfsarts die voor verdere verwijzing kan zorgdragen en op deze wijze een beter inzicht krijgt in ook die aspecten van de werknemers.

Zo draagt Alpha Preventie Keuringen met dit nieuwe produkt, opnieuw bij aan het zichtbaar en daarmee behandelbaar maken van gevonden gezondheidsrisico's bij werknemers waarbij erger kan worden voorkomen en, zoals u dat van ons bent gewend, tegen een concurrerend tarief.

Meer informatie over dit nieuwe product kunt u uiteraard vinden op onze website. Door op bijgaande onderstreepte tekst te klikken,  APK  komt u direct op de juiste pagina uit.Hoge bloeddruk (Hypertensie)

Op de diverse werklocaties bij onze opdrachtgevers blijkt tijdens de uitvoering van ons preventief medisch onderzoek, de APK®Keuringen dikwijls, dat er bij veel mensen vragen en zelfs misverstanden bestaan rond het thema bloeddruk. Wij krijgen regelmatig vragen over dit onderwerp. Daarom geven wij in deze nieuwsbrief graag wat meer informatie over dit onderdeel van onze APK®Keuringen.

Bloeddruk: omdat het hart zich afwisselend samentrekt en ontspant, ontstaat er een bepaalde druk in de bloedvaten. Dit noemen we de bloeddruk. De hoogte van de bloeddruk is onder meer afhankelijk van de weerstand die het bloed in de vaten ondervindt. De bloeddruk wordt uitgedrukt in twee meetwaarden. De bovendruk of systole, is de druk die ontstaat wanneer de hartspier zich samentrekt. De andere meetwaarde is de onderdruk of diastole. Dat is de (min of meer) constante druk die overblijft wanneer de hartspier zich ontspant.

Men spreekt van hoge bloeddruk (hypertensie) vanaf een bovendruk van 140 mmHg (=milimeter kwik) en/of een onderdruk van 90 mmHg of meer, vastgesteld tijdens meerdere metingen. Meestal voelt men niet of de bloeddruk is verhoogd. Dat is alleen met een bloeddrukmeter goed vast te stellen.

De bloeddruk wisselt gedurende het etmaal voortdurend, afhankelijk van allerlei factoren. Daarom is het voor het vaststellen van uw bloeddruk belangrijk dat u, wanneer blijkt dat u tijdens de APK®Keuring of tijdens een andere bloeddrukmeting een te hoge bloeddruk heeft, u dit daarna alsnog enkele malen laat opmeten. (In totaal minimaal drie keer.) Pas dan weet u of er bij u sprake is van hoge bloeddruk. Mocht dat het geval zijn dan is het voor uw gezondheid belangrijk dat u zich hiervoor door uw huisarts laat behandelen.

Dikwijls is er geen duidelijke lichamelijke oorzaak te herkennen voor hoge bloeddruk. Wel is bekend dat factoren zoals onder meer overgewicht, roken, te weinig lichaamsbeweging, overmatig alcoholgebruik, veel zoutgebruik en ook stress, invloed kunnen hebben op de bloeddruk. Daarnaast kan ook erfelijkheid een rol spelen.

Wij vonden over dit onderwerp voor u een informatieve website met een eenvoudige (gratis) zelftest. Door op de bijgaande, onderstreepte tekst te klikken kunt u voor uzelf vaststellen of u risico loopt op hoge bloeddruk. zelftest

Wij hopen op deze manier voor onze relaties een bijdrage geleverd te hebben aan een beter begrip van het soms toch wat ingewikkelde onderwerp bloeddruk.