Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

Tekst nieuwsbrief oktober 2008

Schiet het massaal aangeleverde bewegings- en voedingsadvies intussen haar doel niet voorbij?

Op TV, in kranten en tijdschriften wordt er met de regelmaat van de klok op gehamerd dat mensen meer moeten bewegen. Het is nu zelfs zover dat recentelijk een landelijke zorgverzekeraar bij de overheid heeft geprobeerd om verplicht "sporten-op-het-werk", wettelijk erdoor te krijgen om op die manier door feitelijke dwang meer gezonde werknemers te creëren.

Hoever moet je daarin gaan? Er zijn steeds meer signalen dat mensen denken dat ze niet meer gezond zijn omdat ze het gevoel hebben kennelijk niet te voldoen aan al die veranderende eisen die steeds maar weer gesteld worden. Ongerustheid over ziekte en zorg, wordt intussen een volksaandoening die nog verder aangewakkerd wordt door, overigens goedbedoelde preventieprogramma's van zorgverzekeraars. Dit roept steeds vaker onnodige onrust op.

Daarbij komt dat internet een steeds meer geraadpleegde bron van informatie is voordat mensen naar hun huisarts gaan. TNS-NIPO rapporteerde eerder dit jaar dat dit inmiddels door zeven van de tien mensen wordt gedaan. Daarnaast roept de overheid via het Voedingcentrum regelmatig op tot gezond eten en voldoende bewegen.

Ook publiceerde de British Medical Journal* enkele maanden geleden; Mensen met overgewicht –u weet nog wel: een Quetelet-index of BMI van >25-, menen steeds vaker dat ze gezond leven. Bij interviews moesten zij hun eigen gewicht beoordelen. Daarbij vond nog maar 75% in 2007 zichzelf te zwaar; Dat lijkt veel maar in 1999 was dat percentage nog 81. Mensen worden, zo blijkt ook hieruit, bij teveel informatie gewoon "gezondheidsmoe".

Is dit dan allemaal onzin? Nee! Uiteraard is het goed om bewust om te gaan met zaken als gezonde voeding en voldoende beweging. Maar mensen hebben het al zo druk en krijgen intussen stress van al die goedbedoelde adviezen die ze moeilijk of niet in hun leven kunnen inpassen.

Alpha Preventie Keuringen geeft al jaren, aan de werknemers van haar opdrachtgevers, op een heldere en eenvoudige wijze via het APK-Keuringsprogramma, beknopte en goede voedings- en bewegingsadviezen mee. Daarvan raak je niet gestresst en wordt het eenvoudig haalbaar om je gezondheid op peil te houden. Dat resulteert in een jaarlijks verbeterend gezondheidsprofiel van die werknemers.
Meer weten over deze mogelijkheden? klik even op: APK.

*BMJ 2008:337:a494