Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

Tekst nieuwsbrief oktober 2009


Aansprakelijkheid werkgever voor gehoorschade ofwel; Leg uw oor te luisteren
Enige weken geleden in augustus, meldde het ANP het bericht dat het Gelders Orkest aansprakelijk is gesteld voor blijvende gehoorschade van een cellist die dit opliep tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden. Dat werd bepaald door het gerechtshof in Arnhem. Met deze uitspraak komt een einde aan een lang slepende kwestie. De betrokken cellist kreeg negen jaar geleden al eerder gelijk van de kantonrechter. Het Gelders Orkest ging toen tegen die uitspraak in beroep. Uiteindelijk heeft het gerechtshof de muzikant nu opnieuw in het gelijk gesteld.


Het orkest deed volgens FNV Bondgenoten onvoldoende om langdurige blootstelling aan schadelijk geluid te voorkomen. Ondanks dat het Gelders orkest gehoorbeschermers zou hebben verstrekt aan haar leden, zijn er volgens deze vakbond meer maatregelen mogelijk om gehoorschade te voorkomen, maar die zouden niet zijn genomen. Zo kan een orkest de posities van muzikanten wijzigen, bewust met minder volume repeteren en ook harde passages meer spreiden.


Volgens FNV Bondgenoten zegt het feit dat muziek op zich mooi geluid is, niets over de schadelijkheid ervan. Voor het gehoor is alleen het volume ervan belangrijk en dat geldt bij elke vorm van geluid. Deze cellist was van 1974 tot 2005 actief bij Het Gelders Orkest. In 1996 merkte hij voor het eerst een achteruitgang in zijn gehoor. Het orkest moet de cellist nu smartengeld betalen, maar het ging volgens diens raadsman Henk de Groot vooral om een "principekwestie". 
De advocaat van de benadeelde cellist denkt dat nog veel meer musici kans lopen op een gehoorbeschadiging. Ook orkesten hebben als werkgever de plicht daar iets tegen te ondernemen, aldus de raadsman.

Hoe staat het met de decibellen bij u op de zaak? Bij Alpha Preventie Keuringen ontstaat meer vraag naar het uitvoeren van ons preventief gehooronderzoek voor werknemers. Dit temeer omdat vele vooral jongeren hun gehoor danig op de proef stellen en beschadigen door een veel te hoge geluidsbelasting in disco's en met bijvoorbeeld iPods. U moet straks mogelijk claims vermijden die niets met u van doen hebben. 

 

Daarom adviseren wij u een "nulmeting" uit te voeren bij alle werknemers die blootgesteld worden aan periodieke en/of continu geluidsbelasting op hun werkplek, om op die wijze latere aansprakelijkheidsclaims te voorkomen. Wij kunnen dit professionele preventieve audiometrieonderzoek, al dan niet in combinatie met visusonderzoek, bij u op locatie uitvoeren voor een zeer betaalbare prijs. Als ergens geldt dat voorkomen beter is dan genezen, dan is het wel hier. Kijk voor meer informatie op onze website, klik hier of neem even contact met ons op.

 


Verzoeken om PSA-onderzoek voor personeelsleden naar prostaatkanker; Soms is niets doen beter dan vals-positief meten 
Ondanks dat Alpha Preventie Keuringen in haar nieuwsbrief van april 2007, toen al heeft aangegeven om goede redenen geen PSA-testen uit te voeren voor personeel, krijgt zij daar ook nu vanuit de markt nog steeds van tijd tot tijd aanvragen voor. 

Alhoewel zo'n PSA-test, eenvoudige biomarker, gemakkelijk uit te voeren is zijn wij daar zoals bekend zeker geen voorstander van. Want de uitslag, hoe nauwkeurig de test ook wordt uitgevoerd, biedt relatief weinig zekerheid en kan daarmee gemakkelijk leiden tot onnodig langdurig medicijngebruik en onrust bij de geteste personen. Onder meer om die reden is recentelijk de wetgeving omtrent preventief onderzoek naar vormen van kanker met biomarkers, terecht aangepast. Uitvoering mag alleen nog (klinisch) plaatsvinden indien er medische redenen voor zijn. (Prostaatgerelateerde klachten)

Het RIVM geeft in het Nationaal Kompas Volksgezondheid naar onze mening op een goede en heldere wijze weer waarom men, wanneer er géén prostaatgerelateerde klachten bestaan, deze PSA-test dan ook niet zou moeten uitvoeren. Graag verwijzen wij u naar dit ook voor de leek goed leesbare bericht en lees dan met name de laatste alinea van dit bericht:"Screening kan nadelige effecten hebben". 
Klik hier: PSA-test? Daar staat kort en bondig het hoe en waarom ervan weergegeven. Meer weten? Neem even contact met ons op.