Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

Tekst nieuwsbrief oktober 2012

- Daling ziekteverzuim in zorg maskeert probleem langdurig verzuim

- Ongezonde werknemer gebaat bij een betrokken baas
Maar er is geen reden om tevreden achterover te leunen, want het langdurig verzuim stijgt opnieuw verder door. 
De daling komt vooral tot stand dankzij het terugdringen van het kortdurend verzuim. 
Extra aandacht voor de wijze 
van ziekmelden en vroegtijdige interventies bij een dreiging van langdurig verzuim, werpt bij menig organisatie merkbaar vruchten af. 
Werkgevers lijken zich steeds meer bewust te zijn van het human capital binnen hun organisatie 
en richten hun HRM-beleid op preventie, (duurzame) inzetbaarheid en snelle re-integratie. Niet in de laatste plaats ook omdat ziekteverzuim een organisatie veel financiële schade berokkent.

Sluipende stijging langdurig verzuim.
Maar daar waar winst wordt geboekt op kortdurend verzuim, stijgt het langdurig verzuim sluipend verder. De oudere 
medewerkers hebben hier een groot aandeel in. Aan de ouderen zelf ligt het niet. Zij bedenken zich doorgaans twee keer voordat ze zich ziekmelden. 
In deze groep ligt echter, naast ernstige ziekten, langdurige overbelasting op de 
loer.
Juist in economisch slechte tijden gunnen oudere medewerkers zich weinig tot geen ruimte om zich te ontlasten door 
bijvoorbeeld iets minder te werken. De vergrijzing zorgt ervoor dat deze groep de komende jaren sterk groeit. Het wegvallen van de OBU (Overbruggingsuitkering, red.) versterkt dit alleen maar. 
De verwachting is dan ook dat het ziekteverzuim onder oudere
medewerkers problematische vormen gaat aannemen. Het is daarom belangrijk dat zorginstellingen zich blijven inzetten om het ziekteverzuim terug te dringen en tegelijkertijd zicht houden op de effecten van de vergrijzing onder de medewerkers.
Bron: Vernet Verzuimnetwerk B.V. 08-2012

Alpha Preventie Keuringen pleit in dit verband voor het op regelmatige basis uitvoeren van preventief medisch personeelsonderzoek voor deze groep. De praktijk heeft ons geleerd dat daarmee langdurig verzuim effectief kan worden voorkomen. Neem voor meer informatie even contact met ons op of bezoek onze website. (Klik hier)

 

Ongezonde werknemer gebaat bij een betrokken baas.
Een werkgever is gebaat bij gezonde en fitte werknemers. Deze werknemers beschikken over genoeg energie om ook in 
financieel lastige tijden goede prestaties te kunnen blijven leveren. Ook verzuimen zij minder vaak.

“Dat werkgevers werknemers mogen aanspreken op ongezonde leefgewoonten is echter pas effectief, als niet alleen de
werknemer maar ook de werkgever zijn verantwoordelijkheid hierin neemt”. Dat stelt Wilmar Schaufeli, hoogleraar Arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht en senior adviseur bij 365/Zin.

Hulp bieden.
De invloed van een ongezonde leefstijl op verzuim dringt steeds meer door. Het blijkt dat intussen zo’n 40 procent van de 
werkgevers beleid heeft op het gebied van leefstijl en beweging. Hoewel de leefstijl de keuze is van de werknemer, kunnen werkgevers veel doen om werknemers bewust te maken van hun leefstijl en ongezonde leefgewoonten aan te pakken. Schaufeli: “Binnen 365/zin gaan we nog stap verder dan minister Kamp, die onlangs heeft gepleit voor het aanspreken van werknemers op overgewicht en teveel roken. 
Aanspreken is pas effectief als je ook hulp aanbiedt.”

Goed werkgeverschap.
Er zijn diverse leefstijlprogramma’s beschikbaar om ongezonde leefgewoonten aan te pakken. De leefstijlprogramma’s 
richten zich op de BRAVO leefstijlfactoren: (meer) bewegen, (stoppen met) roken, (minder) alcohol, (gezonde) voeding en (voldoende) ontspanning. 
Deze factoren hebben invloed op de vitaliteit en gezondheid van mensen. Ze pakken niet 
alleen ingesleten gewoontes aan, maar gaan ook echt aan de slag met het veranderen van leefstijl. Met als resultaat dat de werknemer actiever en gezonder wordt.

Schaufeli: “Het mes snijdt aan twee kanten. Positief voor de werknemer die zich energieker voelt, en positief voor de 
werkgever, die zich getuigt van goed werkgeverschap in combinatie met lagere verzuimkosten en een betere performance.”
Bron: BG Magazine, 06-2012

Naast bovengenoemde leefstijlprogramma's is het daarbij belangrijk om de werknemers regelmatig preventief medisch te laten onderzoeken op gezondheidsrisico’s, om bestaande risico’s er tijdig uit te filteren en te laten behandelen en daarmee het ontstaan van langdurig verzuim, effectief te voorkomen. Alpha Preventie Keuringen is onafhankelijk specialist op dit gebied. (red.)

 Daling ziekteverzuim in de zorg maskeert het probleem van langdurig verzuim.
Halverwege 2012 constateert Vernet Verzuimnetwerk BV in de zorg een lichte afname van het ziekteverzuim naar 5,2%.