Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

Tekst nieuwsbrief oktober 2015

- Stoppen-met-rokenmedicijn minder bijwerkingen dan gedacht

- Onrustig zijn tijdens het zitten goed voor gezondheid

- Hoog eigen risico soms reden voor vermijden arts


Tijdens de uitvoering van ons preventief medisch onderzoek, adviseren wij rokers die graag van die ongezonde gewoonte af willen maar al van alles hebben geprobeerd, meestal het product Champix tabletten, met als werkzame stof varenicline. We hebben daar goede ervaringen mee. Soms horen wij achteraf dat men toch last heeft gekregen van verschillende bijwerkingen. Daarom is het goed om dit interessante artikel in dat kader even te lezen.

Stoppen-met-rokenmedicijn minder bijwerkingen dan gedacht
Een veelgebruikt stoppen-met-rokenmedicijn, (Champix red.), is niet gerelateerd aan hartklachten of depressie, zoals wel werd verondersteld. Dat blijkt uit een onderzoek bij 150.000 rokers, uitgevoerd door een team van wetenschappers van het Maastricht UMC+ en de universiteiten van Düsseldorf, Edinburgh en Londen.

Vermeende bijwerkingen
Om mensen te ondersteunen bij het stoppen met roken kan medicatie uitkomst bieden. Varenicline, dat de werking van nicotine nabootst, is daarvoor één van de meest gebruikte en effectieve geneesmiddelen. Hiervan werd echter verondersteld dat depressie en hartklachten tot de mogelijke bijwerkingen behoren. Onterecht, zo blijkt uit onderzoek.

Veilig en effectief
De onderzoekers vergeleken data van 150.000 rokers die wilden stoppen met roken en daarvoor hulpmiddelen gebruikten, zoals nicotinekauwgom, nicotinepleisters of varenicline. Gedurende een half jaar werd de invloed van de behandeling op hun gezondheid bepaald. Daaruit bleek dat mensen die het medicijn varenicline kregen, niet meer kans hadden op een hartaanval of depressie in vergelijking met anderen. "De resultaten laten zien dat dit medicijn een veilig middel is om mensen te helpen bij het stoppen met roken", zegt hoofdonderzoeker Daniel Kotz.

Ontwenning
"Als je jarenlang hebt gerookt en je stopt er opeens mee, dan heeft dat nog al wat gevolgen voor je lichaam", zegt medeauteur van het artikel Onno van Schayck. "Depressie en hartklachten kunnen bijvoorbeeld een gevolg zijn van jarenlang roken. Dit wordt dus niet veroorzaakt door eventuele medicatie en kan dan ook veilig worden voorgeschreven als hulpmiddel bij het stoppen met roken. Belangrijk is dat mensen die graag willen stoppen, goed worden voorgelicht over de effecten daarvan op lichaam en geest, zowel op korte als op lange termijn." De resultaten van het onderzoek verschenen in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Respiratory Medicine.
Bron: NU.nl, J. Niemantsverdriet 7 sep 2015


Soms kom je er vanwege het soort werk wat je doet, niet gemakkelijk onderuit om langdurig achter je bureau te zitten. Dan blijkt dat het beter is om niet helemaal stil te zitten en bijvoorbeeld toch regelmatig wat te gaan verzitten of anderszins tijdens het zitten, bewust te kiezen voor wat beweging. Dat blijkt duidelijk uit onderstaand onderzoek.

Onrustig zijn tijdens het zitten goed voor gezondheid
Probeer tijdens het zitten zo min mogelijk helemaal stil te zitten! Dat adviseren onderzoekers van de University of Leeds en het University College London. Zij vonden dat het gezondheidsrisico van lang zitten alleen geldt bij mensen die weinig ongedurig en rusteloos zijn. Dat blijkt uit hun onderzoek, gepubliceerd in het American Journal of Preventive Medicine.

Ongedurigheid
Vrouwen die veel zitten, maar onrustig en beweeglijk zijn, hebben volgens de onderzoekers geen verhoogd risico op overlijden in vergelijking met meer actieve vrouwen.Voor de studie werd gebruik gemaakt van de UK Women's Cohort Study, een studie onder 35.000 vrouwen tussen de 35 en 69 jaar, naar voeding en gezondheid in Groot Brittannië. "Hoewel vervolgonderzoek nodig is, leiden deze resultaten wel tot de vraag of ongedurigheid echt iets negatiefs is", vertelt onderzoeker Janet Cade.
"Onrust wordt vaak in verband gebracht met onbeleefdheid en gebrek aan concentratie, maar wellicht zijn simpele kleine bewegingen dus wel goed voor onze gezondheid."

Zitten onderbreken
Zelfs volwassenen die de richtlijnen gezond bewegen halen en 8 uur per dag slapen, zitten vaak het grootste gedeelte van de dag. Soms wel 15 uur. De studie borduurt verder op het groeiende bewijs dat zo'n zittende leefstijl slecht is voor je gezondheid. Ook als je buiten werktijd wel veel beweegt. Eerder onderzoek liet al zien dat pauzes in je 'zit-tijd' de gezondheid ten goede komen, maar tot nu toe was niet gekeken naar beweeglijkheid en ongedurigheid tijdens het zitten. Het onderbreken van stil zitten, blijkt ook in deze studie dus weer de sleutel tot succes. Simpele kleine bewegingen tijdens het zitten, geven volgens de onderzoekers al voldoende pauze om een verschil te maken voor je gezondheid.
Bron: Gezondheidsnet/NU.nl 23-09-2015


Ronduit zorgelijk is het resultaat uit onderstaand onderzoek van TNS NIPO. Zo’n 20% van de Nederlanders mijdt zorg of stelt deze uit, vanwege de (te) hoge kosten! Dit brengt een reële kans op het verergeren van de kwaal, met alle gezondheidsrisico’s en extra kosten van dien. In plaats van mensen bewust te maken van de kosten van de gezondheidszorg laat men ze nu zoveel zelf betalen dat men zorg gaat mijden. Een zeer slechte ontwikkeling!

Hoog eigen risico soms reden voor vermijden arts
Bijna een op de vijf Nederlanders heeft sinds 1 januari 2015 weleens zorg uitgesteld of gemeden. Bijna de helft hiervan legt een directe link naar het eigen risico. Dit blijkt uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van een zorgverzekeraar. Jongeren van 18 tot 34 jaar geven vaker (23 procent) aan dan ouderen (11 procent) dat zij dit jaar weleens zorg hebben uitgesteld of gemeden. Van de personen die zorg hebben uitgesteld, geeft het grootste deel aan dat het hierbij ging om huisartsbezoek. Andere vaak genoemde antwoorden zijn 'zorg bij een specialist in het ziekenhuis' en 'medicijnen op recept'.

Te duur
De meest gegeven reden voor personen die zorg hebben uitgesteld of gemeden zijn. "Ik vind dat dit mij teveel geld kost/ik wilde het eigen risico uitsparen", dit antwoord wordt gegeven door 47 procent. Op de tweede en derde plaats staan redenen die met de ernst van de klachten te maken hebben. De top vier van meest gegeven antwoorden wordt gecompleteerd door het antwoord: "Ik kon het niet betalen". Dit wordt door 17 procent van deze groep genoemd.

Hoge kosten voor veel mensen te belastend
De respondenten zijn niet perse tegen een eigen risico, maar vinden het huidige verplichte bedrag van 375 euro per persoon, aan de hoge kant. Als alternatief noemen zij een hoogte van 210 euro acceptabel. Een deel van het Nederlands publiek denkt ten onrechte, dat bepaalde soorten zorg uitgezonderd zijn van het eigen risico. De grootste misverstanden bestaan rondom spoedeisende hulp in het ziekenhuis en ambulancevervoer. Bijna een derde van de mensen is niet op de hoogte van het feit dat huisartsbezoek niet onder het eigen risico valt.
Bron: Gezondheidsnet 22 sep 2015