Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

Tekst nieuwsbrief oktober 2016

In deze editie:

- Hartfalen en de verschillen daarbij tussen mannen en vrouwen


Tijdens de uitvoering van ons preventief medisch APK-Onderzoek wordt ons in voorkomende gevallen nogal eens gevraagd wat hartfalen nu eigenlijk is. Op zulke momenten is er uiteraard niet de gelegenheid om daar uitvoerig op in te gaan. Daarom willen wij er hier graag wat extra uitleg over geven. Hartfalen is een ernstige hart- en vaatziektecomplicatie en in principe door regelmatig preventief medisch onderzoek veelal te voorkomen.
 
Hartfalen, ook wel “decompensatio cordis” genoemd, is kortom een toestand waarin de hartspier is verzwakt door een continu hoger aanbod van terugstromend bloed uit de aderen, dan de hartspier zelf kan wegpompen. Daardoor ontstaat schade aan de hartspier (uitstulping van het hart en ook klepschade).

De klachten die hieruit voortkomen zijn afhankelijk van meerdere factoren, maar primair of het hartfalen zich voordoet in het linker- of het rechtergedeelte van het hart. Omdat het aangeboden bloed niet volledig weggepompt kan worden, ontstaat o.m. vochtophoping (oedeemvorming) Dat kan zijn in de longen (longoedeem) maar ook op meerdere andere plaatsen in het lichaam. De meest voorkomende (direct zichtbare) vochtophoping, is stuwing direct onder de huid en rond de enkels.

De Nederlandse Hartstichting heeft een zeer verhelderend, kort animatiefilmpje gemaakt waarin dit wat ingewikkelde onderwerp op een begrijpelijke wijze, helder wordt belicht. (Klik hier)

De oorzaken van hartfalen zijn doorgaans meerdere kleine of één groot hartinfarct of een lang bestaande, niet ontdekte en dus onbehandelde hoge bloeddruk. Daarom is het zo belangrijk om regelmatig o.m. je bloeddruk te laten controleren, iets wat een vast onderdeel is bij het vaststellen van risico’s op complicaties van hart- en vaatziekten tijdens ons preventief medisch APK-onderzoek.

Wilt u alsnog wat meer aanvullende uitleg over hartfalen of decompensatio cordis, kijk dan ook eens op deze heldere en zeer informatieve website: (Klik hier)  Onderstaand artikel, over het onderzoek van cardioloog Sven Meyer van het UMCG, wijst op een duidelijke wijze op de verschillen bij hartfalen tussen mannen en vrouwen. (redactie)


Verschillen tussen mannen en vrouwen bij hartfalen

Er zijn aanzienlijke verschillen tussen mannen en vrouwen als het gaat om hartfalen. Mannen krijgen vaker hartfalen met een verminderde pompfunctie van het hart dan vrouwen en bij mannen ontwikkelt dit hartfalen zich op jongere leeftijd. Dit blijkt uit onderzoek van cardioloog Sven Meyer van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Bij hartfalen pompt het hart niet genoeg bloed rond. Er ontstaan dan klachten als vermoeidheid of problemen door het vasthouden van vocht. Het is vaak het gevolg van ziekte van de hartspier.

Kenmerken:
Meyer onderzocht de klinische kenmerken van mannen en vrouwen die in het ziekenhuis zijn opgenomen voor hartfalen. Mannen blijken vaker hartfalen met verminderde pompfunctie te krijgen en ook op jongere leeftijd. Dit is vooral het gevolg van hartinfarcten.

Het kenmerkende voor vrouwen is dat zij op duidelijk hogere leeftijd hartfalen ontwikkelen dan mannen. Vrouwen hebben een hoger risico op het ontwikkelen van hartfalen met behoud van pompfunctie. Boezemfibrilleren (een hartritmestoornis) geeft een specifiek verhoogd risico op hartfalen bij vrouwen. Vrouwen hebben een betere prognose dan mannelijke patiënten, maar wat hun betere overlevingskansen verklaart is niet duidelijk.

Acuut hartfalen
Naast vormen van chronisch hartfalen onderzocht Meyer ook acuut hartfalen. Zijn onderzoek laat zien dat het risico voor mannen en vrouwen bij acuut hartfalen vergelijkbaar is met de kenmerken voor mannen. Bovendien toont hij aan dat de uitkomsten in het ziekenhuis en na ontslag in acuut hartfalen vergelijkbaar zijn tussen mannen en vrouwen.

Biomarkers
Volgens Meyer is opvallend dat bepaalde biomarkers bij vrouwen met hartfalen minder hoge concentraties in het bloed laten zien, terwijl deze bij vrouwen in het algemeen juist hogere concentraties hebben. Dit pleit er volgens hem voor, om verder te onderzoeken welke biologische processen echt het verschil tussen mannen en vrouwen bij de vormen van hartfalen uitmaken.
Sven Meyer promoveerde op 21 september jl. aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Bron: UMCG. J. Niemantsverdriet 20-09-2016


Alpha Preventie Keuringen hoopt u hiermee wat meer duidelijkheid te hebben gegeven over deze regelmatig voorkomende en door veel mensen minder bekende en dikwijls onbegrepen complicatie van hart- en vaatziekten.

Door het uitvoeren van een jaarlijks Preventief Medisch Onderzoek bij uw medewerkers kan veel onnodig langdurig verzuim worden voorkomen. Voor de kosten van dit onderzoek hoeft u het niet te laten. Deze zijn minder dan de kosten voor een bedrijfsuitje. Bovendien wordt ons PMO bij u op locatie uitgevoerd waardoor nauwelijks arbeidstijdverlies ontstaat. Meer weten? Neem vrijblijvend even contact met ons op. (Klik hier)