Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

Tekst nieuwsbrief oktober 2017

In deze oktober editie

- Risico’s op hart- en vaatziekten

- Wanneer zijn je cholesterolwaarden te hoog



Risico’s op hart- en vaatziekten
Het risico op complicaties van hart- en vaatziekten, zoals een hartinfarct of een beroerte is aanzienlijk groter indien er sprake is van een te hoog cholesterolgehalte in je bloed.

Daarnaast dragen o.m. ook roken, overgewicht en bewegingsarmoede bij aan dit risico.
De hartstichting houdt bij hoe vaak dit in Nederland voor komt.

Hartinfarct:
Elke dag krijgen 80 mensen een hartinfarct in Nederland!
Elke dag worden 1000 mensen opgenomen in het ziekenhuis met een hart- of vaatziekte!
Dat zijn schrik niet, dus zo’n 365.000 ziekenhuisopnamen per jaar!!

Beroerte in Nederland:
Elke dag overlijden 26 mensen aan een beroerte!
Elk jaar worden 41.000 mensen! getroffen door een beroerte!
In Nederland leven 300.000 mensen met de gevolgen van een beroerte!

Er zijn intussen meer dan 1 miljoen hart- en vaatpatiënten in Nederland!!

Daarom is het ook voor uw bedrijf belangrijk om regelmatig te screenen of er sprake is van deze ingrijpende gezondheidsrisico’s bij uw medewerkers. Dat kan eenvoudig en ook heel voordelig bij u op locatie, met de nog steeds unieke APK-Onderzoeksmethode van Alpha Preventie Keuringen.
Bron: redactie



Dikwijls krijgen wij tijdens de uitvoering van de onderzoeken de vraag, wanneer is je cholesterolgehalte nou te hoog. Onderstaand artikel geeft daar een heldere uitleg over.

Wanneer zijn je cholesterolwaarden te hoog?
Bijna een kwart van de Nederlanders heeft een ongezond cholesterolgehalte. Het kan te hoog zijn of de verhouding tussen gezond en ongezond cholesterol is niet goed.

 

Bij welke waarden moet je actie ondernemen?

Leeftijd
De kans dat je cholesterol te hoog wordt, stijgt met de leeftijd. Van een verhoogd cholesterol merk je op zich niets. Maar te veel cholesterol in je bloed is een risicofactor voor hart- en vaatziekten. De vetachtige stof kan aan de bloedvatwanden blijven plakken, waardoor ze langzaam maar zeker dichtslibben. Zo kan dan een hart- of herseninfarct ontstaan.

Bloed prikken
Je cholesterolgehalte kun je laten meten door bloed te laten prikken. De arts kijkt vervolgens naar het totale cholesterolgehalte, het HDL- en LDL-gehalte, het triglyceridengehalte en de verhouding tussen je HDL en totale cholesterolgehalte.

Hieronder staan de streefwaarden weergegeven voor het HDL, LDL en totaal cholesterol:

Streefwaarden:

Meting                    Streefwaarde      Wanneer actie?
Totaal cholesterol:
                          < 5 mmol/l           > 6,5 mmol/l
HDL: (gunstig cholesterol)
Mannen:               > 1 mmol/l           < 0,9 mmol/l
Vrouwen:              > 1,2 mmol/l        < 0,9 mmol/l

LDL: (ongunstig cholesterol)
                           < 2,5 mmol/l        > 3,5 mmol/l

Triglyceridengehalte: (andere vetachtige stof in het bloed)
                           < 1,7 mmol/l        > 2,1 mmol/l

Cholesterol-ratio: (=totaal cholesterol gedeeld door HDL)
                           < 5                    > 5
 
Bron: Plus magazine.  K. Hoenderdos, 02-06-‘17


Door preventief te meten kan veel gezondheidsellende voor de medewerker en ook heel veel aan onnodige verzuimkosten binnen uw onderneming voorkomen worden. De kosten voor dit APK-Onderzoek betalen zichzelf altijd in veelvoud terug.

Voor meer informatie, kijk op :Klik hier.