Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

Richtlijnen en uitgangspunten van het preventief medisch onderzoek door Alpha Preventie Keuringen.

Hierbij treft u samenvatting aan van ons keuringsprotocol©.

Alpha Preventie Keuringen biedt ter beperking van gezondheidsrisico's van werknemers een scala van preventieve keuringen. Deze worden alle op locatie bij de werkgever uitgevoerd om o.m. (langdurig) verzuim te voorkomen.
 
Ons keuringsprotocol© is zorgvuldig opgebouwd op basis van de navolgende richtlijnonderdelen.
 
Vaststellen keuringsbehoefte - Voorbereidende fase - Individugerichte activiteiten - Groepsgerichte activiteiten - De doelgroep - Keuringsmethodiek.

Daarnaast wordt in deze richtlijn ook informatie met betrekking tot de resultaten en de conclusies weergegeven. Op deze wijze is Alpha Preventie Keuringen in staat om, in overleg met de werkgever op een unieke wijze de belangrijkste onderdelen van het bedrijfsgezondheidsprogramma voor grote en kleinere bedrijven en organisaties uit te voeren. Door deze unieke methode kan dit uitgevoerd worden tegen zeer lage kosten.
 
Intussen weten ook derden, zie ook: Preventief Medisch Onderzoek ons te vinden voor het uitvoeren van één of meer onderdelen van ons productenpakket ten behoeve van het gemakkelijker en voordeliger kunnen aanbieden en uitvoeren van een kwalitatief hoogwaardig bedrijfsgezondheidsprogramma of PMO bij hun opdrachtgevers.

Voor meer informatie, of voor de volledige tekst van dit document, nodigen wij u graag uit om even contact met ons op te nemen.