Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

Overgewicht is een tikkende tijdbom
(Samenvatting interview met prof. dr. Ir. Jaap Seidell).

Overgewicht en vetzucht vormen wereldwijd een ernstig gezondheidsprobleem. Ook in Nederland. Met name het steeds vaker voorkomen van de 'ouderdomskwaal' diabetes type 2 bij kinderen is zorgelijk. Volgens Jaap Seidell, hoogleraar voeding en gezondheid, zijn veel artsen nog steeds niet overtuigd van het feit dat overgewicht een ziekte is.
 
In het interview wordt melding gemaakt dat 4 van de 10 Nederlanders te dik zijn en dat 1 van die 4 lijdt aan obesitas (vetzucht). Oorzaak: te weinig bewegen, te veel eten en ook nog de verkeerde dingen.
 
Met name de aantallen te dikke kinderen zijn zorgwekkend. Extreem overgewicht komt nu zelfs voor bij kinderen van 4 jaar. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) noemde eind 2002 overgewicht en obesitas het grootste gezondheidsprobleem van de toekomst.
 
Overgewicht is een tikkende tijdbom die een indrukwekkend scala aan kwalen kan veroorzaken, waarvan het ontstaan van diabetes type 2 (ouderdomsdiabetes) bij kinderen het meest in het oog springt.
 
Te zware mensen hebben echter vaak ook hypertensie (hoge bloeddruk), hyperlipidemie of hypercholesterolemie, aandoeningen die een ongunstig risicoprofiel opleveren voor hart- en vaatziekten.
 
Aanhoudend overgewicht kan verder leiden tot menstruatiestoornissen en vruchtbaarheidsproblemen, respiratoire problemen, orthopedische complicaties, neurologische-, gastroenterologische- en immunologische aandoeningen.
 
Volgens prof. dr. Seidell streeft hij o.a. naar het overbrengen van meer informatie aan de huisartsen. Hij is van mening dat bij overgewicht, langdurig interventieonderzoek aangetoond heeft dat je wel degelijk heel goed het gewicht kunt beïnvloeden. Hij vraagt zich af of dit de taak van de huisarts zou moeten zijn of dat hier specialisten op dit gebied zouden moeten worden opgeleid. Prof. dr. Seidell is directeur van het Instituut voor Gezondheidswetenschappen en betrokken bij het Kenniscentrum Overgewicht, dat is ondergebracht bij het VU Medisch Centrum te Amsterdam. Het centrum (https://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/overgewicht) voorziet behandelaars van kennis en informatie over overgewicht en obesitas.
 
Hij pleit voor het vooral kinderen meer laten bewegen, bijvoorbeeld ook op school. Het moet weer de normaalste zaak van de wereld worden dat je niet de hele dag zit.
 
Het is nog niet te laat om iets aan overgewicht te doen. Om te beginnen moeten huisartsen overgewicht als een belangrijk medisch probleem gaan zien. Als huisartsen dat zeggen en internisten zeggen het, dan komt er iets op gang.
Een aanpak voor gewichtsmanagement hebben ze bijna in elk land behalve Nederland. Het ontwikkelen van een huisartsenstandaard daarvoor zou een mooi begin zijn.
 
Bron: Arts & Auto nr. 19, 2003.