Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

Preventie van hart- en vaatziekten vóór het dertigste levensjaar nuttig.

A.A. Mamun: Life history of cardiovascular disease and its risk factors.
Multistate life table approach and application to the Framingham heart study.
Promotores prof. dr. F.J. Willekens, prof. dr. J. Mackenbach.
 
Roken, overgewicht, hoge bloeddruk en hoog cholesterol verhogen de kans op hart- en vaatziekten. Abdullah Al Mamun berekende voor zijn promotieonderzoek hoeveel de levensverwachting daalt door elke risicofactor afzonderlijk. Roken en overgewicht blijken te zorgen voor een vergelijkbare daling van de levensverwachting. Mamuns combinatie van demografische en epidemiologische technieken is nieuw en leidt tot inzichten die voorheen niet of slechts moeizaam konden worden verkregen. Het onderzoek toont aan dat preventie van hart- en vaatziekten al voor het dertigste levensjaar nuttig is.
 
Mamun ontwikkelde een model voor volksgezondheidsonderzoek dat rekening houdt met de levensloop. Op basis van iemands levensstijl kan daarmee de levensverwachting en de kans op hart- en vaatziekten worden bepaald.
Zwaarlijvigheid op jonge leeftijd levert bijvoorbeeld een groter risico op voor hart- en vaatziekten dan wanneer het op hogere leeftijd ontstaat. Verder is er ook in rookgedrag nogal wat variatie mogelijk, zoals de leeftijd waarop iemand begint of het aantal sigaretten per dag.
 
Kortom: de impact van een risicofactor hangt af van het moment waarop die zich in de levensloop aandient. Mamuns model biedt nuttige informatie voor een goed volksgezondheidsbeleid, mede omdat de kosten en opbrengsten van interventies te berekenen zijn. Het model kan bijvoorbeeld de effecten bepalen van verandering in rookgedrag en levensstijl of de effecten van regelmatige controle van bloeddruk en cholesterol. Voor zijn onderzoek gebruikte Mamun gegevens van de Framingham Haert Study, een bevolkingsonderzoek dat gedurende 48 jaar is uitgevoerd bij ruim 5.000 bewoners van de Amerikaanse stad Framingham. Hij stelde onder meer vast dat 67 procent van de gezonde mannen en 55 procent van de vrouwen te maken krijgt met hart- en vaatziekten. Een man van 50 jaar heeft een levensverwachting van ruim 26 jaar, waarvan 25 procent met hart- en vaatziekten, voor vrouwen zijn die cijfers 32 jaar en 18 procent. Roken vermindert de levensverwachting. Een roker tussen de 30- en 50 jaar leeft 4,4 jaar korter dan een niet-roker. En omdat rokers minder lang leven, lijden zij procentueel gezien korter aan hart- en vaatziekten. Iemand tussen de 30 en 50 jaar met een verhoogde bloeddruk, heeft op zijn 50ste een levensverwachting die 5,7 jaar lager ligt dan van leeftijdsgenoten met een normale bloeddruk. Een normale bloeddruk verlengt bovendien een periode van leven zonder hart- en vaatziekten met 6,8 jaar. Dit geeft aan hoe effectief de behandeling van hoge bloeddruk kan zijn. Ook een verhoogd cholesterol heeft duidelijke effecten: een man van middelbare leeftijd met een normaal cholesterol blijft na zijn 50ste bijna 5 jaar langer gezond. Wanneer zij toch hart- en vaatziekten ontwikkelen, gebeurt dat 3,7 jaar later dan bij mensen met een verhoogd cholesterol. Een normaal lichaamsgewicht heeft eveneens invloed: na hun 50ste blijven mannen en vrouwen zonder overgewicht zo'n 5,5 jaar langer gezond.
 
Bron: Triakel, oktober 2003.
Samenstelling Ingemarie Kroezen.