Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

Privacyverklaring Alpha Preventie Keuringen b.v.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Alpha Preventie Keuringen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Alpha Preventie Keuringen, en anderzijds omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier voor onze nieuwsbrief op de website aan Alpha Preventie Keuringen heeft verstrekt.

Alpha Preventie Keuringen verwerkt tijdens de uitvoering van ons preventief medisch onderzoek de navolgende gegevens:
- Uw voor- en achternaam
- Uw geboortedatum
- Uw adresgegevens
- Daarnaast een aantal medische onderzoeksuitslagen, benodigd voor het individuele uitslagrapport

Deze data worden tijdens het onderzoek ter plekke opgeslagen op een laptop. Na verwerking en ook t.b.v. de statistieken, worden deze data overgezet naar een ander  computersysteem. Daarbij worden naam, adres en woonplaatsgegevens gewist, zodat geen herleidbare persoonsgebonden data overblijven. Beide computersystemen worden, mede voor uw veiligheid, nooit aangesloten op het internet, waardoor hacken onmogelijk is.

Daarnaast verwerken wij:
- Uitsluitend uw e-mailadres, indien ingeschreven voor onze twee maandelijkse APK-nieuwsbrief .

WAAROM HEEFT ALPHA PREVENTIE KEURINGEN DEZE GEGEVENS NODIG
Nieuwsbrief: Alpha Preventie Keuringen verwerkt het door u verstrekte emailadres uitsluitend om u tweemaandelijks te kunnen voorzien van onze APK-Nieuwsbrief.

PMO: Daarnaast kan Alpha Preventie Keuringen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, het APK-Onderzoek.

HOE LANG BEWAART ALPHA PREVENTIE KEURINGEN GEGEVENS 
Alpha Preventie Keuringen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen verdere overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Alpha Preventie Keuringen verstrekt uw persoonlijke gegevens afkomstig uit het uitgevoerde preventief medisch onderzoek uitsluitend op een beveiligde wijze aan een bedrijfsarts, indien er vooraf een overeenkomst bestaat met die bedrijfsarts van uw  werkgever. U wordt daar dan altijd vooraf gaande aan het onderzoek over geïnformeerd.

INFORMATIE UIT WEBSITEBEZOEK
Op de website van Alpha Preventie Keuringen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden
door onze provider One.Com, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website. Alpha Preventie Keuringen gebruikt deze informatie uitsluitend om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Alpha Preventie Keuringen maakt in principe geen gebruik van Google  Analytics.
Alpha Preventie Keuringen heeft Google geen toestemming gegeven om via Alpha Preventie Keuringen verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens voor zover ze nog in ons bezit zijn in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@apkapeldoorn.nl.  Alpha Preventie Keuringen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Alpha Preventie Keuringen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van Alpha Preventie Keuringen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw emailadresgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Alpha Preventie Keuringen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Alpha Preventie Keuringen op via info@apkapeldoorn.nl .

www.apkapeldoorn.nl  is een website van Alpha Preventie Keuringen b.v.

Alpha Preventie Keuringen b.v. is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: De Ontvangst 223, 7325 DK Apeldoorn
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:  08120027
Telefoon: 055-3666815
E-mailadres: info@apkapeldoorn.nl