Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

Preventief Medisch Onderzoek.

In toenemende mate wordt door ons bij onze opdrachtgevers een P.M.O. (Preventief Medisch Onderzoek) uitgevoerd. De inhoud van dit personeelsonderzoek wordt vastgesteld door de opdrachtgever, de bedrijfsarts en Alpha Preventie Keuringen op basis van de, uit de RI&E en het “plan van aanpak” voortkomende keuringsbehoefte. Dit onderzoek is onder meer gericht op het voorkomen van arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico's die de werknemers lopen tijdens hun werkzaamheden. 

Dit wettelijk verplichte onderzoek kan door ons worden uitgevoerd in samenwerking met een bedrijfsarts, al dan niet van de Arbodienst van onze opdrachtgever. Steeds meer wordt voor deze optie gekozen vanwege het sinds jaren gegroeide vertrouwen in onze unieke keuringen, onze verworven bekendheid bij de werknemers, maar dikwijls ook vanwege de forse kostenbesparingen voor onze opdrachtgevers, want dit kan bij ons, “all-in” al vanaf rond de € 50,00 excl. BTW per medewerker.

De individuele onderzoeksuitslagen worden in dat geval strikt vertrouwelijk, beveiligd doorgegeven aan de betreffende bedrijfsarts, die hier vanaf het begin volledig bij betrokken is. Deze zal dan, in overleg met de opdrachtgever voor verdere interventie gaan zorgdragen. Dit werkt in de praktijk erg succesvol voor alle partijen. Ook de uitgebreide statistische rapportage achteraf wordt door ons, samen met de bedrijfsarts, met de opdrachtgever besproken.