Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

[ Curve Creator ] Bij grotere organisaties onder onze cliënten bleek behoefte te bestaan om ook de spreiding van de gemeten waarden te kunnen zien. Daarom hebben wij door Danny Design een applicatie laten ontwikkelen die Gauss curves bouwt.

Aan bedrijven, waar Alpha Preventie Keuringen dertig of meer medewerkers heeft onderzocht, zal - naast de gebruikelijke statistische rapportage - ook de CurveCreator worden geleverd, waarmee men zelf alle gemeten resultaten per waarde kan zien in een dynamische Gauss curve.

In de uiteindelijke versie kunt u zelf een aantal parameters bepalen: welke van de (bloed)waarden in de Gauss curve weergegeven moet worden en ook zelf bepalen uit hoeveel spreidingskolommen de grafiek opgebouwd moet worden. De applicatie rekent vervolgens de gemiddelde waarde en de standaarddeviatie voor u uit, waarna de curve dynamisch wordt opgebouwd. Er is ook gezorgd voor een print-functie waarmee u de overzichten, indien gewenst op papier kunt uitdraaien.
Een demo-versie kunt u hier bekijken.